cal-BBATS-kopia1 kopia

Jednym z kluczowych zadań BBA Transport System jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa swoich klientów podczas realizacji powierzonych zadań. Celem spełnienia tego wymogu, wszelkie działania spedycyjne wykonywane na rzecz naszych klientów objęte są ubezpieczeniem o sumie gwarancyjnej 600 000 USD. Jednocześnie, na życzenie klienta, możliwe jest dodatkowe ubezpieczenie CARGO na kwotę 1 000 000 EUR lub większej.