Transport leków powinien przebiegać z uwzględnieniem wymogów przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W świetle tych przepisów produkty lecznicze nie mogą być traktowane w przewozie tak, jak każdy inny towar masowy.

Hurtowy przewóz produktów leczniczych powinien odbywać się bezpośrednio z punktu nadania do punktu odbioru (np. wytwórca –> hurtownia, hurtownia –> hurtownia, hurtownia –> apteka). Dalsze wskazówki dotyczące transportu produktów leczniczych zostały przewidziane w przepisach w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) (Dz.U 2002, Nr 144, poz. 1216). Zgodnie z nią, podczas transportu, leki trzeba zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem wszystkich możliwych warunków zewnętrznych oraz zanieczyszczeniem czy uszkodzeniem mechanicznym. Transport produktów leczniczych odbywać się ma w sposób gwarantujący: identyfikację produktu leczniczego, nadawcy i odbiorcy; zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych; zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub kradzieżą; zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem wysokiej i niskiej temperatury, światła i wilgotności oraz innych niekorzystnych czynników. Temperatura transportu wynika ze specyfiki danego produktu o czym nadawca musi poinformować. Najczęściej są to przedziały 15°C-25°C,  8°C-15°C oraz 2°C-8°C.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo farmaceutyków, najtrudniejszym jest transport w tak zwanym zimnym łańcuchu dostaw, tj. w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza.
Maksymalna wilgotność powietrza także wynika ze specyfiki towaru (max. do 70%). Obowiązkowe jest udokumentowanie, że transport przebiegał w wymaganej temperaturze.
W tym miejscu należy wspomnieć o kalibracji urządzeń pomiarowych ponieważ w przypadku jej braku pomiary są nieważne co najprawdopodobniej będzie się wiązało z uniemożliwieniem wprowadzenia towaru do obrotu a tym samym do konieczności jego utylizacji.

Bardzo istotną kwestią pozostaje możliwość monitorowania temperatury podczas transportu leków. Obecnie pojazdy z zabudową termiczną mogą być wyposażone w elektroniczny monitoring temperatury, co umożliwia przewoźnikowi okazanie się rejestratorem temperatury, a co z kolei pozwala redukować liczbę ewentualnych reklamacji.

Pragniemy podkreślić, ze transport leków nakłada na przewoźnika konkretne wymagania.

Firma BBA specjalizuje się w przewozie farmaceutyków, dlatego też poszukując sprawdzonych przewoźników do transportu leków, warto sprawdzić ofertę naszej firmy. Od stycznia 2017 roku posiadamy certyfikat GDP – Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, dzięki czemu można mieć pewność co do jakość wykonywanych przez nas usług.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać bezpłatną wycenę, konsultację i doradztwo w zakresie przewozów leków na terenie Europy, proszę o kontakt:

Monika Żakiewicz
mw.zakiewicz@bbats.pl
733 221 003