BBA Transport System

V súvislosti s novými smermi rozvoja našej firmy by sme chceli predstaviť navrhovaný rozsah služieb s osobitným zameraním na ponuku dopravy.

Než to však urobíme radi by sme stručne popísali našu súčasnú činnosť.

case_thumb_image2 kopiaVďaka vynikajúcej optimalizácii dopravných procesov, skvelé organizáciu práce a využitie najmodernejších nástrojov podporujúcich organizáciu dopravy si môžete byť istí, že náklad, ktorý nám zveríte darí bezpečne a včas na Vami zvolené miesto.

RADOSŤ – VÝVOJ – SPOLUPRÁCA

Radosť z práce, vlastného vývoja a prínosu do rozvoja firmy vďaka vynikajúcej atmosfére a spoluprácu celého Tímu.

ČÍM SA ODLIŠUJEME?

BBA Transport System si od začiatku svojho podnikania zakladá na kvalite poskytovaných služieb. Dôkazom toho je zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO: 9001.
Jednou z kľúčových úloh BBA Transport System je zaistiť maximálnu bezpečnosť svojich zákazníkov pri plnení úloh. Na splnenie tejto požiadavky sú všetky prepravné aktivity pre našich klientov poistené celkovú garanciou 600 000 USD.
Realizácia opatrení silne orientovaných na zákazníka a neustále hľadanie možností zvýšenia konkurenčnej výhod svojich partnerov vybudovalo solídne značku vysoko cenené medzi stále rastúce základňou zákazníkov.

Dosiahnutie konkurenčnej výhody pomocou logistických riešení ponúkaných BBA Transport System.

PARTNERI