cal-BBATS-kopia1 kopia

Jednou z kľúčových úloh BBA Transport System je zaistiť maximálnu bezpečnosť svojich zákazníkov pri plnení úloh. Na splnenie tejto požiadavky sú všetky prepravné aktivity pre našich klientov poistené celkovú garanciou 600 000 USD. Súčasne je možné na žiadosť zákazníka pripoistiť náklad na 1 000 000 EUR a viac.