Realizácia opatrení silne orientovaných na zákazníka a neustále hľadanie možností zvýšenia konkurenčnej výhod svojich partnerov vybudovalo solídne značku vysoko cenené medzi stále rastúce základňou zákazníkov.