II Kolejowe Forum Gospodarcze-Transport Kolejowy z Chin

Nasz sztandarowy produkt Transport Kolejowy z Chin zostaje zauważony w co raz szerszym gronie.

Na konferencji omawialiśmy poruszane były następujące tematy:

II Kolejowe Forum Gospodarcze-Transport Kolejowy z Chin
II Kolejowe Forum Gospodarcze-Transport Kolejowy z Chin
  • Szanse i wyzwania na szlakach Middle Corridor i South
    West Route
  • Wymiana handlowa Europa – Chiny
  • Perspektywy transportowe i sprzedażowe dla polskiej żywności w Chinach
  • Możliwości eksportowe polskich producentów branży żywnościowej
  • Potencjał transportowy korytarza TMTM – Middle Corridor: Europa – Chiny
  • Potencjał transportowy korytarza Południe-Zachód – South West Route: Polska– Iran
  • Prezentacja partnerów z Chin*
II Kolejowe Forum Gospodarcze-Transport Kolejowy z Chin
II Kolejowe Forum Gospodarcze-Transport Kolejowy z Chin

 

 

 

Usługę transportu Kolejowego z Chin dedykujemy Importerom i Eksporterom towarów z Chin. Warto wybrać BBA Transport

System jako pierwszy kontakt pomiędzy producentami w Chinach i odbiorcami w Polsce.

Powiązane artykuły