czynnik chłodniczy R32(1)

Jak działa pompa ciepła i czynnik chłodniczy R32?

Jakie jest zadanie pompy ciepła?

Zadaniem pompy ciepła, jest przemieszczanie go z jednego miejsca do drugiego. Mechanizm działania jest taki, że wykorzystuje on energię z ziemi, wody lub powietrza, która następnie wykorzystywana jest w instalacji grzewczej, wentylacji lub do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Aby pompa ciepła mogła działać, niezbędny jest czynnik chłodniczy, który może być problematyczny w transporcie.

 • Czynnik chłodzący R410A –  wycofany w 2015 roku ze względów ekologicznych
 • Czynnik chłodniczy R290 – propan, składnik gazu ziemnego, mający niski wpływ na dziurę ozonową.
 • Czynnik chłodniczy R32 – bezbarwny i bezwonny gaz. Jego niskie oddziaływanie na środowisko to największa zaleta. Jest tani i wydajny. Niewykluczone, że w przyszłości będzie można używać wyłącznie R32.

R32 jest znacznie mniej szkodliwy dla środowiska niż poprzednie czynniki chłodnicze. Głównym problemem związanym z poprzednimi czynnikami chłodniczymi były gazy cieplarniane, które uwalniały do ​​atmosfery podczas parowania. Gazy te przyczyniły się do globalnego ocieplenia i doprowadziły do ​​poważnych problemów zdrowotnych na całym świecie.

pompy ciepła

Transport czynnika chłodniczego R32

Gaz taki jak R32 zaliczany jest do gazów cieplarnianych, a więc jego transport przebiega w ściśle określonych warunkach. Aby bezpiecznie go przetransportować, spełnione musi być kilka warunków:

 • Kierowca samochodu musi odbyć szkolenie i posiadać kartę charakterystyki substancji.
 • Na butlach z gazem musi znajdować się odpowiednia etykieta
 • Zawory na butlach muszą być odpowiednio zabezpieczone
 • każdy pojazd zobowiązany jest do posiadania gaśnicy proszkowej ABC o pojemności co najmniej 2 kg
 • palenie w samochodzie i jego okolicy jest zabronione
 • temperatura otoczenia nie może przekroczyć 50 stopni Celsjusza
 • ładunek musi być dobrze umocowany
 • Pojazd powinien być odpowiednio wentylowany – sposób wentylacji zależny jest od rodzaju przewożonego gazu
 • konieczne jest sprawdzenie, czy butle z gazem nie są uszkodzone.

Import pomp ciepła z Chin

Rodzajów pomp jest kilka:

 • powietrzne (ASHP
 • gruntowe (GSHP)
 • powietrze wylotowe (EAHP)
 • wodne pompy ciepła (WSHP) hybrydowe pompy ciepła, łączące wiele typów pomp ciepła w jednej maszynie

Według danych z Intelligence Research Group, Urzędy Celne ChRL, w ostatnich latach zapotrzebowanie na pompy ciepła wzrosło, dlatego Import pomp ciepła z Chin przybiera na sile.

Pompy ciepła przez UE uważane są za sposób na osiągnięcie klimatycznej neutralności do 2050 r. Odnawialne źródła energii to rynek, gdzie Europejscy producenci będą zmuszeni walczyć o niego z Chinami.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użycz tych znaczników HTML tagów i atrybutów:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

7 + 6 =