Praca inżynierska o BBA Transport System

Praca Inżynierska o BBA Transport System na temat: Projekt doboru przewoźnika dla klienta firmy BBA Transport System

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasza koleżanka, Marta Tkaczyk, w ubiegły wtorek obroniła tytuł inżyniera. Marta przez 4 lata studiowała Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Rozpiera nas tym większa duma, że Marta w ramach swojej pracy opisała zagadnienie ściśle związane ze spedycją i logistyką: zbadała jeden z przypadków, z jakimi borykaliśmy się w BBA Transport System. Tym samym powstała pierwsza w historii praca inżynierska o BBA Transport System!

Praca inżynierska o BBA Transport System

Praca inżynierska o BBA Transport System jest dla nas czymś wyjątkowym. Stanowi bowiem w pewien sposób kwintesencję idei, którą promujemy organizując spotkania z cyklu Akademii Spedytora. Również dlatego w rozwiązaniu postawionego w temacie pracy problemu uczestniczył cały zespół. Szczególnie zaangażowany był nasz Dyrektor Działu Transportu i Spedycji – Mariusz Żakiewicz, który prowadził Martę przez meandry problemu i na bieżąco udzielał cennych wskazówek.

Szerokie pole do popisu

Gdy wybór padł na BBA Transport System, Marta dała sobie szerokie pole do popisu. Wybrała nas, operatora logistycznego, nieprzypadkowo. Ponieważ firmy spedycyjne codziennie mierzą się z szeregiem problemów i zleceń, z których wiele jest niezwykle interesujących. Kilka dni z życia spedycji dostarcza wystarczająco dużo materiału badawczego, by napisać niejedną pracę naukową. Konkretny przypadek, którym zajęła się nasza koleżanka, pozwolił jej opracować temat na nieco poniżej stu stronach maszynopisu. Spedytorzy w naszej firmie nieustannie borykają się z wieloma problemami. Pośród nich znajdują się częste zmiany warunków, płynny rynek podwykonawców, zmieniające się przepisy i niepewne sytuacje międzynarodowe. Wybierając temat, Marta musiała zagłębić się w niego i poznać każdy z problemów z bliska.

Przeczytaj nasze case study!

Bardzo dobra ocena za przedstawioną pracę

Obcując z tak złożonymi warunkami, Marta zebrała dużo wysokiej jakości materiału badawczego. By dać obraz tego, z czym się mierzyła, poniżej przedstawiamy streszczenie pracy przedstawione przez samą autorkę.

Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt doboru odpowiedniej firmy lub firm przewozowych dla klienta firmy logistycznej z branży gastronomicznej. Projekt został zrealizowany we współpracy z przedsiębiorstwem logistycznym BBA Transport System Sp. z o.o. Sp. k..

Celem firmy klienta było pozyskanie takiego podwykonawcy,  którym można było związać się długoterminowo kontraktowym outsourcingiem logistycznym. Motywacją dla decyzji był rozwijający się na rynku trend przekazywania działań logistycznych przedsiębiorstw podmiotom zewnętrznym, dzięki któremu możliwe było zmniejszenie kosztów operacyjnych i poprawa osiągów.

W niniejszej pracy przeanalizowano zapotrzebowanie klienta na usługi transportowe, uwzględniając charakterystykę przewożonych towarów – produktów spożywczych. Rozdział pierwszy stanowi analizę literatury przedmiotu, a zatem aktów prawnych i systemów procedur regulujących przewóz żywności, oraz przegląd metod analizy wielokryterialnej. W rozdziale drugim opisane jest środowisko projektowe, zarówno na poziomie firmy BBA Transport System Sp. z o.o. Sp. k., jak i na poziomie firmy klienta. Następnie w rozdziale trzecim zaproponowano procedurę doboru przewoźnika, opierającą się na kilku krokach: zdefiniowaniu tras i ładunków do transportu, zdefiniowaniu w oparciu o literaturę wymagań wobec podwykonawcy, pozyskaniu oferentów i porównaniu ich przy użyciu jednej z metod oceny wielokryterialnej. Wytyczono podstawę do rekomendacji. W rozdziale czwartym przedstawiono możliwy plan wdrożenia projektu i omówiono związane z nim trudności. Praca zakończona jest sformułowaniem wniosków.

Finalnie praca pt. Projekt doboru przewoźnika dla klienta firmy BBA Transport System Sp. z o.o. Sp. K. została obroniona na 5. Gratulujemy świetnego dzieła i życzymy dalszych sukcesów.

Powiązane artykuły