Znaki manipulacyjne – klucz do bezpiecznego transportu towarów

Prawidłowe oznakowanie ładunku to kluczowa kwestia w transporcie – dzięki nim przewoźnik i osoby zajmujące się załadunkiem i rozładunkiem towarów będą wiedzieć, co znajduje się w danym pojemniku oraz jak się z nim obchodzić. W poniższym wpisie skupimy się głównie na jednym typie oznaczeń transportowych – znakach manipulacyjnych. Opowiemy o tym, czym dokładnie są i podamy najczęściej stosowane przykłady.

Czym są znaki manipulacyjne?

Znaki manipulacyjne to oznaczenia transportowe na opakowaniach i jednostkach ładunkowych (np. kontenerach), które informują o sposobie postępowania z nimi podczas magazynowania i transportu. Przykładowo, część ładunków może być transportowana wyłącznie konkretną stroną do góry lub nie może być spiętrzana powyżej określonego poziomu.

Są one więc niezbędne w procesie transportu – bez nich towary nie byłyby należycie obsługiwane, przez co mogłoby dojść do ich uszkodzenia lub nawet całkowitego zniszczenia. Znaki manipulacyjne są więc szczególnie istotne w przypadku delikatnych produktów (np. komponentów urządzeń elektronicznych czy rzeczy wykonanych z łatwo tłukących się materiałów) oraz specyficznych ładunków, takich jak żywe zwierzęta.

Znaki manipulacyjne mogą mieć postać napisu, cyfry, litery lub rysunku – w każdym z tych przypadków stosuje się kontrastujące kolory. Wzory znaków manipulacyjnych zawarto w normie PN-EN ISO 780:2016-03. Piktogramy te mają postać czarnych symboli na białym tle i w większości mają orientację pionową.

Inne rodzaje znaków spotykane na opakowaniach transportowych

Poza znakami manipulacyjnymi na opakowaniach transportowych można znaleźć również oznaczenia z następujących kategorii:

 • Znaki informacyjne – zawierają podstawowe informacje o najważniejszych cechach opakowania i jego zawartości, np. wymiarach i masie.
 • Znaki zasadnicze – są to oznakowania opakowań pozwalające zidentyfikować odbiorcę i miejsce przeznaczenia przesyłki.

Znaki niebezpieczeństwa – informują o zawartości opakowania mogącej zagrażać ludziom i zwierzętom. Towary, na których znajdują się takie znaki ostrzegawcze, muszą być przewożone i magazynowane z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Przykłady znaków manipulacyjnych w logistyce

Aby dać lepszy obraz na znaki manipulacyjne, najlepiej omówić kilka przykładów.

Najczęściej spotykane znaki manipulacyjne

 • Chronić przed wilgocią – jest to symbol otwartego parasola (samego lub z kroplami deszczu spadającymi nań z góry). Ładunki z takim oznaczeniem nie mogą być przewożone na otwartych środkach transportu (np. naczepa bez plandeki) ani składowane na otwartych przestrzeniach.
 • Uwaga, kruche/Ładunek łatwotłukący – piktogram ten przestawia kieliszek do wina (cały lub pęknięty w górnej części). W ten sposób oznacza się przesyłki, których zawartość jest delikatna i łatwo ulega uszkodzeniom przy wstrząsach, upadkach i uderzeniach.
 • Góra ładunku/Nie przewracać – przedstawia dwie strzałki skierowane w górę. Umieszcza się go na ładunkach, których zawartość wymaga składowania i transportu w konkretnej pozycji, a jej zmiana grozi zniszczeniem towaru.
 • Tu chwytać – ten znak manipulacyjny przedstawia paczkę i strzałki po jej bokach. Takie piktogramy umieszcza się w punktach, w których dozwolone jest łapanie za przesyłkę podczas manipulacji nią.
 • Tu otwierać – bardzo prosty piktogram przedstawiający grot strzałki wskazujący miejsce, w którym opakowanie się otwiera.

Nie chwytać w tym miejscu – przeciwieństwo „Tu chwytać”. Przedstawia tę samą grafikę, ale przekreśloną dużym X.

znaki manipulacyjne na kartonie

Inne często używane znaki manipulacyjne

Choć mogłoby się wydawać inaczej, znaki manipulacyjne na opakowaniach transportowych to całkiem spory zasób oznaczeń – praktycznie każdy typ towaru ma przypisane swoje oznaczenia transportowe i manipulacyjne. Oto przykłady:

 • Chronić przed upadkiem – na tym znaku umieszczone są dłonie złożone pod paczką. Powinien on się znaleźć na opakowaniach produktów, które ulegną zniszczeniu po upuszczeniu.
 • Nie podnosić wózkiem – przedstawia przekreślony wózek ręczny. Znak umieszcza się na przesyłce, jeśli zawartość opakowania lub samo opakowanie mogłoby ulec uszkodzeniu/zniszczeniu przy podnoszeniu takim wózkiem.
 • Nie obracać, nie przetaczać – te znaki logistyczne przedstawiają przekreśloną łukowatą, przerywaną strzałkę z grotami na obu końcach, znajdującą się nad czarnym kwadratem symbolizującym ładunek. Znak umieszczany jest na przesyłkach, które mogą zostać uszkodzone (tak opakowanie, jak i zawartość), jeśli będą obracane lub przetaczane.
 • Nie przemieszczać przez toczenie – znak podobny do poprzedniego, brak na nim jednak reprezentacji paczki, a sama strzałka nie jest przerywana i jest ustawiona pod innym kątem. Umieszcza się go na ładunkach, których zawartość/opakowanie uległyby uszkodzeniu podczas toczenia.
 • Chronić przed promieniowaniem – znaki informujące o wrażliwości ładunku na promieniowanie. Mają prostą formę – to po prostu napis „FOTO” z rzędem prostokątów nad i pod (przypomina to nieco kawałek filmu do analogowego aparatu fotograficznego).
 • Chronić przed nagrzewaniem – piktogram przedstawia ładunek pod dachem, na który świeci słońce. Stosuje się go na przesyłkach, których zawartość może ulec zniszczeniu/uszkodzeniu pod wpływem nagrzania lub wysoka temperatura mogłaby zmienić właściwości opakowania. Taki ładunek nie powinien być wystawiany bezpośrednio na słońce ani być składowany w pobliżu źródeł ciepła.
 • Przestrzegać zakresu temperatury – piktogram termometru z podaną maksymalną i minimalną temperaturą, w której może być przewożony/magazynowany ładunek.
 • Produkty szybko psujące się – znak przedstawia rybę, kiść winogrona i kwiat. Oznacza się nim przesyłki, których zawartość wymaga zastosowania odpowiednich środków zapobiegających psuciu się zawartości. Takie ładunki nie powinny się również znajdować długo w zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach. Co więcej, takie oznakowanie zapewnia im priorytetowe traktowanie w trakcie transportu i przeładunku.
 • Dopuszczalna liczba warstw piętrzenia – znak pokazujący maksymalną liczbę warstw piętrzenia, jaką może wytrzymać opakowanie towaru. Może to być piktogram przedstawiający obrazowo liczbę warstw (ustawione na sobie prostokąty, z których najwyższy jest przekreślony) lub z miejscem na wpisanie określającej ją cyfry.
 • Ograniczenie piętrzenia – przedstawia przesyłkę ze wskazującą ją od góry strzałką, nad którą wpisuje się maksymalną masę, jaką może być obciążona dana przesyłka podczas piętrzenia.

Zakaz piętrzenia – piktogram podobny do tego o dopuszczalnej liczbie warstw, lecz tutaj widoczne są tylko dwie leżące na sobie przesyłki, z których górna jest przekreślona. Umieszcza się go na ładunkach, które nie mogą być spiętrzane z uwagi na ryzyko uszkodzenia/zniszczenia.

Znaki manipulacyjne na opakowaniach transportowych – podsumowanie

Znaki manipulacyjne informują o tym, jak właściwie obchodzić się z daną przesyłką. Są szczególnie istotne w przypadku towarów delikatnych oraz tych wymagających specjalnego traktowania. Odpowiednie oznaczenia wyraźnie zwiększają prawdopodobieństwo, że przesyłka dotrze do celu w nienaruszonym stanie. Znaki manipulacyjne na opakowaniach stosuje się zarówno w przypadku pojedynczych przesyłek, jak i dużych transportów składających się z wielu sztuk towarów. Nie wiesz, jak odpowiednio oznaczyć swoje przesyłki? To żaden problem – doświadczona firma spedycyjna może Ci w tym pomóc, a przy tym zorganizować zoptymalizowany transport Twoich ładunków do ich miejsca docelowego.

Transport intermodalny – jak działa i dlaczego jest ważny?

Właściwy dobór środków transportu ma ogromne znaczenie dla terminowej realizacji dostaw. Należy pamiętać, że nie zawsze jeden typ środka transportu będzie wystarczający, by towar dotarł z punktu A do punktu B. Co zrobić w takiej sytuacji? Skorzystać z transportu intermodalnego. Na jakich zasadach funkcjonuje ten rodzaj transportu i dlaczego odgrywa kluczową rolę w organizacji przewozu towarów w obrocie międzynarodowym? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Czym jest transport intermodalny?

Pojęcie transportu intermodalnego najprościej wyjaśnić jako przewóz ładunków z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu, bez przeładunku samych towarów. Co to oznacza w praktyce? Towar przez cały czas przewozu pozostaje w jednej jednostce ładunkowej – może to być np. nadwozie wymienne, czy standaryzowany kontener. Inną nazwą dla tego rodzaju dostaw jest transport kombinowany.

W transporcie intermodalnym wykorzystuje się więc przynajmniej 2 typy środków transportu. Wciąż jest to jednak jedna dostawa, dzięki czemu całość przewozu towarów jest nadzorowana przez jednego wykonawcę i na całej trasie obowiązuje jedna umowa przewozowa.

Zalety transportu intermodalnego

Transport intermodalny jest coraz częściej wybieraną formą dostawy towarów – i są ku temu ważne powody. Na transporcie kombinowanym zyskują zarówno dostawcy, jak i klienci. Co konkretnie? Oto kilka najważniejszych argumentów za transportem intermodalnym:

 • Optymalizacja kosztów – dzięki możliwości wykorzystania różnych środków transportu w jednym łańcuchu dostaw, transport intermodalny pozwala tak rozplanować trasę przewozu, aby koszty były jak najniższe przy możliwie najszybszym czasie realizacji. Odpadają też koszty związane ze zmianą jednostki ładunkowej.
 • Bezpieczeństwo ładunku – wykorzystanie tej samej jednostki ładunkowej w całym procesie przewozu eliminuje ryzyko uszkodzenia/zgubienia towarów podczas zmiany środka transportu, które pojawia się w przewozach wymagających przeładunku.
 • Minimalizacja formalności – dzięki temu, że na cały przewóz obowiązuje pojedyncza umowa, wszelkie formalności związane z dostawą są ograniczone do minimum.
 • Ograniczenie przestojów transportowych/efektywność – brak przeładunków do innych jednostek ładunkowych pozwala zaoszczędzić sporo czasu na dostawach, co przekłada się na sprawniejszą realizację przewozu, a tym samym szybsze dotarcie do celu.
 • Ogromne możliwości logistyczne/elastyczność – łączenie różnych środków transportu pozwala na dostarczenie towaru do praktycznie dowolnego miejsca na świecie bez niepotrzebnego przedłużania procesu transportowego. Pozwala to również optymalizować łańcuchy dostaw, dowolnie dobierać środki transportu do swoich potrzeb i sprawnie realizować transporty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla/zrównoważony rozwój – nie jest żadną tajemnicą, że transport drogowy na duże dystanse jest źródłem dużych ilości CO2 trafiającego do atmosfery. Łączenie różnych środków transportu pozwala spełniać wymagania aktualnych wyśrubowanych norm ochrony środowiska i realizować politykę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Rodzaje transportu intermodalnego

Transport intermodalny można podzielić na różne rodzaje, zależnie od klasyfikacji, jaką przyjmiemy.

Biorąc pod uwagę zasięg, można wyróżnić transport intermodalny:

 • krajowy,
 • międzynarodowy,
 • kontynentalny,
 • międzykontynentalny.

Jeśli skupimy się na charakterze operatora, możemy go podzielić na bezpośredni (operator sam zajmuje się realizacją przewozu) lub pośredni (przewóz jest realizowany przez podwykonawców zaangażowanych przez operatora).

Trzeci sposób kategoryzacji jest oparty na wykorzystywanych środkach transportu. Na tej podstawie można wyróżnić np. przewozy:

 • drogowo-morskie,
 • kolejowo-drogowe,
 • drogowo-lotnicze,
 • kolejowo-drogowo-rzeczne,
 • kolejowo-drogowo-lotnicze,
 • kolejowo-drogowo-morskie.

Kolejność podawania środków transportu nie jest tutaj bez znaczenia – zaczyna się od tych, które mają największy udział w danym łańcuchu dostaw.

magazyn kontenerów

 

Przykładowe przebiegi transportu intermodalnego

Prostym, a zarazem dobrze go ilustrującym przykładem transportu intermodalnego jest przewóz towarów z Chin do Polski. W zdecydowanej większości będzie to przewóz kolejowo-drogowy – towary z magazynu lub nawet prosto z fabryki są przewożone ciężarówkami na terminale przeładunkowe kolei, za pośrednictwem której trafiają do naszego kraju. Gdy dotrą już do Polski, są odbierane przez ciężarówki, które dostarczają je do miejsca docelowego.

Łańcuch dostaw wcale nie musi się na tym kończyć – Polska (lub dowolny inny kraj) może być tylko punktem tranzytowym, w którym następuje zmiana środka transportu. Wspomniane tutaj ciężarówki mogą odtransportować ładunek na lotnisko lub do portu morskiego, a stamtąd może on ruszyć dalej w świat. Kontynuując ten sam przykład, statek może przewieźć sprowadzony z Chin ładunek choćby do Szwecji, a w przypadku samolotu miejscem dostawy może być któryś z krajów Afryki. Dlaczego akurat tego kontynentu? Ponieważ sieć połączeń kolejowych na jego terenie jest wciąż mało rozbudowana i w wielu przypadkach konieczne jest zastosowanie transportu kombinowanego przez kraje europejskie. W podanych tutaj przykładach będziemy mieć do czynienia z transportem kolejowo-drogowo-morskim lub kolejowo-drogowo-lotniczym.

Transport intermodalny a transport multimodalny – czym się różnią?

Transport multimodalny to również przewóz ładunków wykorzystujący co najmniej dwa rodzaje transportu. Różnica polega na tym, że w transporcie multimodalnym nie ma zasady jednej jednostki ładunkowej – towar jest przeładowywany przy zmianie środka transportu. Zajmuje on więc więcej czasu, a jego koszt jest wyższy niż koszty transportu intermodalnego. Jego wykorzystanie może się jednak okazać konieczne np. w krajach, które nie ratyfikowały międzynarodowych umów handlowych.

Transport intermodalny – podsumowanie

Transportem intermodalnym lub kombinowanym określa się łańcuch dostaw, w którym korzysta się z co najmniej dwóch rodzajów transportu (np. transportu kolejowego i drogowego), przy czym na całej trasie wykorzystywana jest ta sama jednostka ładunkowa (najczęściej są to przewozy kontenerów). Takie rozwiązanie zapewnia elastyczność w planowaniu tras przewozowych oraz optymalizację kosztów i czasu dostaw. Co więcej, na całą trasę obowiązuje jedna umowa przewozowa, a nadzór pełni pojedynczy wykonawca. Dobrze zaplanowany intermodalny transport przynosi korzyści zarówno przedsiębiorcy wysyłającemu swoje towary, jak i jego klientom. Z tego powodu najlepiej zostawić organizację tego typu transportu doświadczonej firmie spedycyjnej, która dysponuje rozbudowaną siecią kontaktów i może zapewnić bezpieczny przewóz dowolnym środkiem transportu w praktycznie każde miejsce na świecie.

 

ciężarówka na drodze

Tranzyt towarów – kluczowe aspekty i zrozumienie procesów

Jednym z najważniejszych procesów zachodzących w logistyce i spedycji jest bez wątpienia tranzyt. Mamy z nim do czynienia w niemal każdym przypadku przewozów zagranicznych. Na czym polega przewóz tranzytowy, jakie są jego rodzaje i o czym należy pamiętać przy jego organizacji? Dowiesz się tego poniżej.

Tranzyt – co to właściwie jest?

Tranzyt najłatwiej zdefiniować jako przewóz towarów przez terytorium państw trzecich, w których nie jest zlokalizowany punkt załadunku ani rozładunku. Nazwa konkretnego tranzytu bierze się właśnie od nazwy państwa trzeciego, przez które przebiega trasa transportu. Przykładowo, przy przewozie towarów z Polski do Danii drogą lądową mielibyśmy do czynienia z tranzytem przez Niemcy.

Rodzaje tranzytu

W zależności od tego, co dzieje się z towarem podczas transportu oraz przez jakie kraje odbywa się przewóz, tranzyt można podzielić na 4 rodzaje:

 • Tranzyt bezpośredni – zachodzi, gdy tzw. obcy towar przemierzający terytorium państwa trzeciego nie jest po drodze składowany lub przeładowywany, czyli nie dochodzi do zmiany środka transportu w krajach trzecich. Ładunek jest więc przewożony tym samym pojazdem z punktu A do punktu B.
 • Tranzyt pośredni – w tym przypadku towar podlega przeładunkowi w państwie trzecim i w związku z tym musi być tymczasowo składowany na jego terytorium.
 • Tranzyt wewnętrzny – nazywany też T2L. Znajduje on zastosowanie na obszarze celnym Unii Europejskiej. Nie wpływa on na zmianę statusu celnego ładunku, a na całą trasę wymagany jest tylko uniwersalny dokument tranzytowy i jedno zabezpieczenie. Oczywiście warunkiem jest to, że wszystkie kraje, przez które przebiega trasa transportowa leżą na obszarze celnym Wspólnoty. Ważne jest tutaj również to, że mimo możliwości dowolnej zmiany środka transportu towarów, przedsiębiorca nie może w trakcie tranzytu dzielić ładunku ani dodawać kolejnych jednostek towaru.
 • Tranzyt zewnętrzny/T1L – jest to tranzyt towarów „nieunijnych” przebiegający przez obszar celny Unii Europejskiej. Dotyczy również przemieszczania towarów niepodlegających opłatom celnym i innym kosztom związanym z polityką handlową. Ma też zastosowanie w przypadku towarów wspólnotowych, na które nałożony jest wymóg wywozu do państw trzecich. Towary z tej kategorii wymagają przeprowadzenia odpowiednich wywozowych formalności celnych.

Praktyczne aspekty tranzytu towarów

Z praktycznego punktu widzenia przy organizacji tranzytu należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Regulacje prawne

W handlu międzynarodowym funkcjonuje wiele regulacji prawnych. Dla tranzytu najważniejszymi z nich są:

 • Konwencja o wolności tranzytu – opracowała ją Liga Narodów w 1922 r. Głównym celem jej przyjęcia było zniesienie obowiązku opłat tranzytowych.
 • Konwencja o handlu tranzytowym krajów bez dostępu do morza – dokument stworzony przez UNCTAD, w głównej mierze reguluje przepływy statków śródlądowych.
 • Konwencja jamalska – pełna nazwa tego dokumentu to Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Reguluje ona każdy rodzaj działalności morskiej i określa obszary morskie z uwzględnieniem wód terytorialnych.
 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) – znajduje zastosowanie przy zarobkowym transporcie towarów w relacjach międzynarodowych i dotyczy każdego rodzaju przewozów drogowych. Pozwala ujednolicić dokumentację przewozową w każdym kraju, który ją ratyfikował.
 • Procedura TIR – obowiązuje w krajach UE oraz części państw bliskiego wschodu i Afryki. Głównym jej celem jest maksymalne uproszczenie formalności transportowych i ograniczenie opłat celnych. W ramach tej procedury tranzytu można zmieniać środki transportu w jego trakcie, pod warunkiem że towary dotrą do miejsca docelowego w ramach transportu drogowego.

Niezbędne dokumenty

Podczas wykonywania tranzytów należ mieć przy sobie potrzebne dokumenty, do których zalicza się:

 • List przewozowy – czyli dokument CMR, w którym umieszczone są szczegółowe dane na temat przewożonego ładunku. Znaleźć w nim można m.in. daty przewozu, adres nadania ładunku, adres odbioru towaru, rodzaj ładunku, szczególne uwarunkowania przewozowe (np. przy produktach chłodzonych) czy numery zabezpieczeń. Powinien on być sporządzony w 3 egzemplarzach – jeden zachowuje nadawca, drugi otrzymuje odbiorca, a trzeci trafia do przewoźnika.
 • ATA – jest to międzynarodowy karnet odprawy czasowej towarów, dzięki któremu znacznie skraca się skomplikowane procedury celne przy wywozie wyposażenia zawodowego oraz towarów wystawienniczych i akwizycyjnych. W Polsce wydaje go Krajowa Rada Gospodarcza.
 • Karnet TIR – jest dokumentem pełniącym funkcję gwarancyjną i celną, dzięki któremu może zostać zrealizowana procedura TIR. Zwalnia on z konieczności uiszczenia opłat celnych (gwarancyjnych i zabezpieczających) oraz umożliwia skorzystanie ze znacznie sprawniejszej procedury celnej.

Potrzebne też będą dodatkowe dokumenty wymagane przez prawo celne danego kraju.

Stawki celne

Stawki i kody celne oraz informacje na temat kategorii produktów eksportowanych i importowanych można znaleźć w regionalnych lub krajowych systemach taryfowych. W polskim obszarze celnym funkcjonują dwa takie systemy:

 • TARIC (Zintegrowana Taryfa Wspólnoty Europejskiej) – jest to zbiór wszelkich danych o taryfach i regulacjach prawa celnego w krajach członkowskich UE. Oprócz szczegółowych informacji na temat stawek i ich terminu ważności można znaleźć tutaj kody towarów oraz dane statystyczne na temat importu i eksportu w krajach UE. System nie zawiera jednak informacji o akcyzie i podatkach VAT.
 • ISZTAR (System Zintegrowanej Taryfy Celnej) – polski system kwalifikacji celnej, który zawiera informacje o taryfach celnych, zawieszeniu ceł, ograniczeniach w eksporcie i imporcie oraz stawkach podatku VAT i akcyzie. Dane są aktualizowane na bieżąco na podstawie systemu TARIC, co umożliwia uniknięcie nieporozumień już na etapie wysyłki. Dodatkową zaletą ISZTAR jest bardzo prosty i przejrzysty interfejs.

Magazyny tranzytowe

Jeśli dany transport tego wymaga (np. zachodzi potrzeba zmiany środka transportu), należy zadbać również o miejsce do tymczasowego przechowania towaru na terenie państwa tranzytowego. Magazyn tranzytowy powinien zapewniać warunki dostosowane do charakteru przewożonych towarów i  bezpieczeństwo przechowywania.

kolejka samochodów na przejściu granicznym

Wyzwania i potencjalne problemy podczas tranzytu

Choć z boku tranzyt może się wydawać prosty, w rzeczywistości jego organizacja wiąże się z licznymi wyzwaniami i potencjalnymi trudnościami. Oto kilka przykładów:

 • Wyłączenie danego kraju z tranzytu – zdarza się, że kraje zamykają swoje granice na tranzyt. Ograniczenie to może być częściowe (np. dotyczyć towarów tylko z konkretnych krajów lub obejmować tylko pewien wycinek terytorium) lub całkowite. W takim przypadku należy wyznaczyć nową trasę przewozu, co często wiąże się z jej wydłużeniem, a tym samym z opóźnieniami w dostawie towarów.
 • Różnice w lokalnym prawie celnym – jeśli dane państwo nie ratyfikowało międzynarodowych przepisów (np. Konwencji CMR), jego polityka celna może różnić się znacząco od standardów w kraju nadania i odbioru przesyłki. Tranzyt towarów przez taki kraj może być znacznie utrudniony (np. wiązać się z bardzo długą i szczegółową odprawą celną) i wymagać dopełnienia dodatkowych formalności (uiszczenie opłat celnych, przygotowanie odpowiednich dokumentów celno-podatkowych i dotyczących przewożonego towaru itp.). Gdy dokumenty będą niekompletne lub niezgodne z lokalnym prawem celnym, transport może zostać zatrzymany.
 • Czasowe zamknięcie granic – podobnie jak przy wyłączeniu danego państwa z tranzytu, może to doprowadzić do konieczności wyznaczenia nowej trasy i opóźnień. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli granice zamkną się już po wjeździe – towar utknie wtedy w kraju tranzytowym i trzeba będzie zadbać o jego magazynowanie.

Przewóz tranzytowy – podsumowanie

Pojęcie tranzytu używane jest w przypadku przejazdu towarów przez państwo, w którym nie następuje nadanie ani odbiór danego transportu. Przewóz tranzytowy można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od tego, jakich krajów dotyczy. Choć z pozoru może się wydawać nieskomplikowany, tranzyt towarów wiąże się z koniecznością zadbania o wiele różnych formalności, zwłaszcza gdy dotyczy krajów, które nie ratyfikowały międzynarodowych umów celnych. Dlatego też organizację tranzytu warto zlecić doświadczonej firmie, która doskonale zna się na prawie celnym i planowaniu spedycji.

kontenery

DAP – kluczowe aspekty i zrozumienie terminu

Międzynarodowe reguły handlu (Incoterms) przewidują kilka określonych procedur, na podstawie których może być realizowany obrót towarami na rynku międzynarodowym. Ich podstawowym celem jest uproszczenie formalności związanych z przepływem towarów między krajami w różnych częściach świata Jedną z najczęściej stosowanych reguł/procedur jest DAP. Poniżej wyjaśniamy, na czym ona polega oraz jakie są jej najważniejsze założenia.

Czym jest DAP?

DAP (Delivered At Place – Dostarczone do miejsca) jest jedną ze stworzonych przez Międzynarodową Izbę Handlową (największe na świecie zrzeszenie przedsiębiorców pochodzących z ponad 100 krajów, działające od 1936 r.) reguł obowiązujących w handlu międzynarodowym, określających podział kosztów transportu towarów i obowiązków między Sprzedającym a Kupującym.

Reguły te są aktualizowane co 10 lat – ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2020 roku.

Najważniejsze aspekty i warunki dostawy DAP

Reguła DAP, podobnie jak inne reguły powszechne w handlu międzynarodowym, określa procedury związane z dostarczeniem towarów po ich zakupie. Oto najważniejsze aspekty dostawy, które porusza:

Rodzaje transportu

Reguła DAP Incoterms może być zastosowana do każdego środka transportu. Nie ma więc większego znaczenia, czy towary będą przewiezione w ramach transportu morskiego, lotniczego, kolejowego, czy drogowego. Nic nie stoi również na przeszkodzie w zastosowaniu jej, gdy przewóz towarów odbywa się różnymi środkami transportu (spedycja multimodalna).

Dostawa i ryzyko

W procedurze DAP Sprzedający jest odpowiedzialny za dostawę towarów i ponosi ryzyko związane z dostarczeniem towarów do uzgodnionego punktu lub oznaczonego miejsca przeznaczenia.

Przeniesienie ryzyka na kupującego następuje, dopiero gdy towary są:

 • gotowe do wyładunku z przybywających środków transportu;
 • pozostawione w oznaczonym miejscu przeznaczenia lub w uzgodnionym punkcie w jego obrębie (o ile było to wcześniej ustalone);
 • postawione do dyspozycji Kupującego.

Określenie miejsca przeznaczenia/punktu dostawy

Sprzedający i Kupujący powinni możliwie najdokładniej określić miejsce/punkt odbioru na warunkach DAP ze względu na to, że:

 • Sprzedający jest zobowiązany zorganizować przewóz towarów lub zawrzeć umowę z podwykonawcą – jeśli o to nie zadba, naruszy swoje obowiązki i będzie ponosił odpowiedzialność za wynikające z tego tytułu straty;
 • Koszty transportu do miejsca przeznaczenia są ponoszone przez Sprzedającego, a po osiągnięciu tego celu będą zobowiązaniem Kupującego;
 • Po osiągnięciu miejsca dostawy ryzyko utracenia lub uszkodzenia towarów przechodzi na Kupującego.

Odprawa celna

Gdy Sprzedający dostarcza towary, warunki dostawy DAP obligują go do dokonania odprawy w eksporcie. Po dokonaniu dostawy, obowiązki w odprawie importowej i tranzycie przez kraje trzecie leżą po stronie Kupującego. Jeśli więc nie zadba o organizację odprawy importowej, towary utkną na wjeździe do kraju przeznaczenia.

Koszt wyładunku towarów

O ile nie jest to ustalone i spisane przed zawarciem umowy przewozowej, Sprzedający nie ma obowiązku rozładunku towaru i nie ponosi kosztów wyładunku. Zatem jeśli strony nie umówiły się inaczej, to Kupujący ponosi koszty związane z wyładunkiem i musi go zorganizować na własną rękę.

transport drogowy

Podział obowiązków w postępowaniu DAP

Reguła DAP Incoterms jasno określa obowiązki leżące po obu stronach – dzieli je łącznie na 10 sekcji.

Sprzedający

Obowiązki sprzedającego przedstawiają się następująco:

Obowiązki ogólne (A1)

Podstawowym zobowiązaniem jest dostarczenie towarów, faktury handlowej oraz wszelkich innych dokumentów, o których była mowa w zawartej umowie sprzedaży.

Dostawa (A2)

Sprzedający jest zobligowany do terminowego dostarczenia towarów osobiście lub przez przekazanie ich przewoźnikowi, z którym zwarł umowę. Może też wykonać dostawę towarów dostarczonych wcześniej przez przewoźnika.

Przeniesienie ryzyka (A3)

Poza wyjątkowymi okolicznościami opisanymi w obowiązkach Kupującego Sprzedający odpowiada za ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów do momentu ich dostarczenia we wskazane miejsce.

Przewóz (A4)

Sprzedający dostarcza towary do oznaczonego miejsca przeznaczenia/uzgodnionego punktu w jego obszarze na własny koszt lub przez zawarcie umowy transportowej. Jeśli punkt odbioru nie został uzgodniony, może on wybrać lokalizację najlepiej odpowiadającą celowi dostawy. Podczas transportu musi zadbać o przestrzeganie wszystkich wymogów bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie (A5)

Zawarcie umowy ubezpieczenia nie leży w obowiązkach Sprzedającego.

Dokumenty dostawy/transportowe (A6)

Sprzedający ma obowiązek dostarczenia, na swój koszt, wszystkich dokumentów umożliwiających przyjęcie towaru.

Odprawa (A7)

Po stronie Sprzedającego leżą obowiązki związane z odprawą eksportową – zarówno formalne, jak i finansowe.

Przy imporcie jest zobowiązany do pomocy Kupującemu w uzyskaniu niezbędnych dokumentów i informacji związanych z odprawą importową oraz w kwestii wymogów bezpieczeństwa i kontroli przedwysyłkowej we wszystkich krajach tranzytowych i kraju importu. Nie ponosi jednak ryzyka i kosztów związanych z taką pomocą – leżą one po stronie Kupującego.

Kontrola/opakowania/oznakowania (A8)

Sprzedający ponosi koszty czynności kontrolnych niezbędnych przy dostawie towarów do danego miejsca. Jego obowiązkiem jest również odpowiednie opakowanie i oznakowanie towarów, o ile strony nie ustaliły inaczej w umowie.

Podział kosztów (A9)

Sprzedający opłaca:

 • Koszty transportu do miejsca przeznaczenia
 • Koszty dostarczenia dokumentacji
 • Podatki, cła i inne koszty odprawy eksportowej i tranzytu
 • Koszty i opłaty związane z pomocą Kupującego w odprawie eksportowej/tranzycie oraz przekazaniem informacji potrzebnych do zawarcia umowy ubezpieczenia (jeśli pomoc/informacje zostały udzielone)
 • Koszty wyładunku, jeśli takie były zapisy umowy

Zawiadomienia (A10)

Obowiązkiem Sprzedającego jest przekazanie wszystkich zawiadomień umożliwiających przyjęcie dostawy.

rozładunek transportu desek

Kupujący

Obowiązki kupującego przedstawiają się następująco:

Obowiązki ogólne (B1)

Podstawowym obowiązkiem Kupującego jest zapłata ceny uwzględnionej w umowie sprzedaży.

Przyjęcie dostawy (B2)

Kupujący ma obowiązek przyjęcia towarów po ich dostarczeniu.

Przeniesienie ryzyka (B3)

Gdy nastąpi dostarczenie towaru gotowego do wyładunku (wyraźnie zidentyfikowanego jako przedmiot umowy), ryzyko związane z jego utratą lub uszkodzeniem przechodzi na Kupującego.

Przewóz (B4)

Kupujący nie ma obowiązku zawierania umów przewozowych.

Ubezpieczenie (B5)

Zawarcie umowy ubezpieczenia nie jest obowiązkiem Kupującego. Jest natomiast zobowiązany do udzielenia Sprzedającemu (na jego koszt) informacji niezbędnych do uzyskania ubezpieczenia.

Dokumenty dostawy/transportowe (B6)

Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia dokumentacji dostarczonej wraz z towarem.

Odprawa (B7)

Na Kupującym spoczywa obowiązek przeprowadzenia i opłacenia wszelkich formalności w odprawie importowej. Musi również udzielić Sprzedającemu (na jego żądanie, ryzyko i koszt) pomocy w kompletacji dokumentów i informacji potrzebnych do przeprowadzenia odprawy eksportowej i tranzytowej. Obowiązki Kupującego obejmują również pomoc z zakresu kontroli przedwysyłkowej i wymogów bezpieczeństwa w kraju eksportu.

Kontrola/opakowania/oznakowania (B8)

Kupujący nie ma w tym zakresie żadnych obowiązków wobec Sprzedającego.

Podział kosztów (B9)

Kupujący opłaca:

 • Koszty związane z towarami po ich dostarczeniu
 • Koszty niezbędne przy wyładunku po przyjęciu dostawy (o ile nie ustalono inaczej w umowie)
 • Podatki, cła i inne opłaty związane z odprawą celną w imporcie
 • Koszty związane z uzyskaniem pomocy Sprzedającego w kompletacji informacji i dokumentów niezbędnych w odprawie importowej
 • Wszystkie koszty poniesione przez Sprzedającego wynikające z niedopełnienia obowiązków Kupującego

Zawiadomienia (B10)

Jeśli w umowie uzgodniono, że Kupujący jest uprawniony do wyznaczenia terminu realizacji (w ramach uzgodnionego okresu) lub punktu odbioru towaru, jest on zobligowany do zawiadomienia Sprzedającego o konkretach z odpowiednim wyprzedzeniem.

Reguła DAP Incoterms – podsumowanie

Reguła DAP (Delivered At Place – Dostarczone do miejsca) to jedna z najczęściej wybieranych ścieżek realizacji umów kupna-sprzedaży w handlu międzynarodowym. Wynika to z jasnych warunków i minimalnej ilości formalności. DAP jednoznacznie określa również obowiązki obu stron umowy, co pozwala uniknąć potencjalnych konfliktów.

ciężarówka transportująca towary

Czym jest i co reguluje Konwencja CMR?

Czym jest Konwencja CMR?

Konwencja CMR (od Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route) to umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów, mająca zastosowanie w przypadku zarobkowego transportu towarów w relacjach internacjonalnych.

Aby przepisy Konwencji CMR obowiązywały, punkt przyjęcia towaru i punkt docelowy muszą znajdować się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden ratyfikował ten dokument. Należy również podkreślić, że CMR dotyczy transportów wykonywanych na podstawie umowy przewozu samochodami, naczepami, przyczepami i pojazdami członowymi.

Transport nie podlega przepisom Konwencji CMR w 3 sytuacjach:

 • Gdy transport realizowany jest na podstawie międzynarodowych konwencji pocztowych;
 • Przewozu zwłok;
 • W przypadku przewozów mienia przesiedlenia.

Co reguluje Konwencja CMR?

Konwencja CMR dotyczy przede wszystkim trzech obszarów – listu przewozowego, odpowiedzialności nadawcy i rozporządzania towarem oraz odpowiedzialności przewoźnika.

List przewozowy

Zgodnie z zapisami CMR list przewozowy stanowi potwierdzenie zawarcia umowy przewozu – oficjalnie nazywany jest dokumentem CMR. Co ważne, nawet jeśli list nie został przygotowany, wypełniony nieprawidłowo lub zgubiony, nie powoduje to nieważności umowy przewozu, a jej realizacja nadal podlega przepisom niniejszej Konwencji. List przewozowy jest zatem dowodem zawarcia umowy przewozu i jednym z ważniejszych dokumentów przy postępowaniu celnym.

W treści Konwencji CMR, a dokładniej w art. 6, określono również ogólny wzór treści listu przewozowego. Nie oznacza to jednak, że każdy dokument CMR będzie wyglądał tak samo – strony umowy mają dowolność w umieszczaniu informacji dodatkowych, jeśli uznają, że są one potrzebne (np. wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi).

W treści listu przewozowego muszą znaleźć się następujące pozycje:

 • miejsce i data wystawienia;
 • nazwa i adres nadawcy;
 • dane przewoźnika, w tym adres przewoźnika;
 • nazwa i adres odbiorcy;
 • data i miejsce przyjęcia przesyłki oraz miejsce jej wydania;
 • informacje o rodzaju towaru oraz sposobie pakowania przesyłki;
 • liczba sztuk, wymiary ładunku;
 • waga towaru;
 • koszty przewozu (przewoźne, koszty dodatkowe etc.);
 • informacje i instrukcje niezbędne do formalności celnych;
 • oświadczenie o podleganiu przepisom Konwencji.

przykładowy list przewozowy

Każdy list przewozowy wystawia się łącznie w trzech oryginalnych egzemplarzach – pierwszy zatrzymuje nadawca, drugi towarzyszy przesyłce, a trzeci zostaje u przewoźnika. Wszystkie trzy egzemplarze muszą być podpisane zarówno przez nadawcę, jak i przewoźnika. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że obie strony mają prawo wymagać wystawienia tylu listów przewozowych, ile rodzajów bądź partii towarów trzeba dostarczyć lub ile pojazdów należy użyć.

Przy przyjęciu towaru przewoźnik jest obowiązany sprawdzić dokładność danych zawartych w liście przewozowym ze stanem rzeczywistym – chodzi tutaj zwłaszcza o:

 • ilość sztuk towaru,
 • cechy i numery poszczególnych towarów;
 • stan towarów i ich opakowań.

Jeśli przewoźnik nie ma takiej możliwości, powinien dopilnować, żeby w liście przewozowym znalazł się dopisek z uzasadnionymi zastrzeżeniami.

Odpowiedzialność nadawcy/rozporządzanie towarem

Zgodnie z treścią Konwencji CMR nadawca ponosi odpowiedzialność m.in. za koszty oraz szkody wyrządzone osobom, innym towarom oraz wyposażeniu będące wynikiem wadliwego opakowania przesyłki. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie stanu towaru podczas sporządzania i przyjmowania listów przewozowych – jeśli przewoźnik nie wniesie zastrzeżeń, nadawca może uchylić się od odpowiedzialności.

Konwencja CMR daje nadawcy również prawo do rozporządzania towarem podczas przewozu. Według przepisów może on zażądać np. zmiany miejsca załadunku/rozładunku czy też wstrzymania przewozu. Uprawnienia te traci jednak w momencie wydania odbiorcy towaru jego egzemplarza listu przewozowego.

Oczywiście konieczne jest spełnienie szeregu warunków, aby przewoźnik miał obowiązek zastosowania się do rozporządzeń nadawcy/odbiorcy. Przede wszystkim muszą one być możliwe do wykonania i nie stanowić przeszkody w normalnej eksploatacji przedsiębiorstwa przewoźnika. Nie mogą też nigdy prowadzić do podziału przesyłki. Gdy przewoźnik nie jest w stanie wykonać instrukcji, musi niezwłocznie zawiadomić o tym przekazującą je osobę. Jeśli tego nie zrobi, będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę, która może wyniknąć ze zignorowania instrukcji.

Odpowiedzialność przewoźnika

Konwencja CMR, a w szczególności jej art. 17, jasno ustala również zakres odpowiedzialności przewoźnika. W punkcie pierwszym stoi, że przewoźnik odpowiada za opóźnienie dostawy oraz uszkodzenie i całkowite lub częściowe zaginięcie towaru w okresie między przyjęciem towaru a jego wydaniem odbiorcy. Ponosi również odpowiedzialność za wszelkie czynności i zaniedbania swoich pracowników oraz wszystkich innych osób, z których usług korzysta w celu wykonania przewozu. Z tej odpowiedzialności nie zwalniają go również wady wynajętego pojazdu używanego do wykonania przewozu.

Szczególnie istotny jest również punkt drugi – w jego treści znajdziemy przypadki wyłączenia winy przewoźnika. Nie będzie on odpowiadał za opóźnienia, uszkodzenia i zaginięcia towaru, jeśli były one spowodowane wadą własną towaru, winą innej osoby niezwiązanej z realizacją przewozu lub okolicznościami, których nie dało się uniknąć ani zapobiec ich następstwom. Trzeba jednak mieć świadomość, że w przypadku wystąpienia sporu, przewoźnik będzie musiał udowodnić, że wina nie leży po jego stronie.

Przewoźnik może też być zwolniony z odpowiedzialności za zaginięcie/uszkodzenia towaru, jeśli było skutkiem szczególnego niebezpieczeństwa wynikającego np. z:

 • Braku lub wadliwych opakowań – gdy nieodpowiednio zapakowany towar, ze względu na swoje właściwości, jest narażony na uszkodzenia lub zaginięcie podczas ładowania, transportu, manipulacji, wyładowania przez nadawcę, odbiorcę lub upoważnione do tego osoby;
 • Użycia pojazdów otwartych i bez przykrycia – gdy było wyraźnie uzgodnione i zaznaczone w liście przewozowym;
 • Naturalnych właściwości towarów mogących powodować ich uszkodzenia lub zaginięcia;
 • Niewłaściwych/wadliwych cech lub numerów przesyłek;
 • Przewozu żywych zwierząt.

załadunek

Najczęstsze pytania na temat Konwencji CMR

W tej części tekstu omówimy pokrótce kilka najczęstszych pytań dotyczących Konwencji CMR:

 1. Kto odpowiada za wystawienie listu przewozowego? Kwestia ta nie jest jasno określona – Konwencja CMR wymaga jedynie sporządzenia jego trzech egzemplarzy. Zwyczajowo list przewozowy jest przygotowywany przez nadawcę, ponieważ to on ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości i szkody wynikające z niewłaściwie przygotowanego dokumentu CMR. List przewozowy wypełnia się w języku urzędowym kraju, z którego nadawana jest przesyłka.
 2. Jak wygląda podział odpowiedzialności za przesyłkę? Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami, odpowiedzialność jest rozłożona między nadawcą i przewoźnikiem. Nadawca odpowiada za koszty i szkody będące wynikiem źle wypełnionych listów przewozowych oraz finansowo za uszczerbki towaru, które nie były wiadome odbiorcy (np. powstałe wskutek niewłaściwego pakowania). Może jednak dowolnie dysponować towarem podczas transportu. Przewoźnik odpowiada zaś za uszkodzenia i zaginięcia towaru od chwili odbioru przesyłki do momentu jej dostawy, o ile nie były one wynikiem zaniedbań nadawcy lub zdarzeń niezależnych od przewoźnika. Odbiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłkę, ale może domagać się rekompensaty za np. nieterminową dostawę czy zły stan fizyczny towaru.
 3. Jak powinien wyglądać list przewozowy? Podobnie jak w kwestii jego sporządzania, nie ma jednoznacznych wytycznych co do postaci dokumentu CMR – zamieszczony wyżej wzór jest jedynie przykładem. W praktyce większość firm korzysta z własnych form listu przewozowego – ważne jest jedynie to, aby w treści znalazły się wymagane przez konwencję informacje.
 4. Czy Konwencja CMR obowiązuje w spedycji? To zależy – jeśli spedytor osobiście zajmie się przewozem, traktuje się go jak normalnego przewoźnika. Natomiast gdy umowa spedycyjna obejmuje jedynie planowanie i organizację transportu, Konwencja CMR nie ma zastosowania.

Konwencja CMR a prawo przewozowe – podsumowanie

Regulacje dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR mają charakter bezwzględny – podlega im każdy transport międzypaństwowy, nawet jeśli nie przygotowano odpowiedniej dokumentacji. Jak mają się przepisy Konwencji CMR do lokalnego prawa przewozowego? Sprawa jest dość prosta – w krajach, które je ratyfikowały, mają one pierwszeństwo wobec prawa krajowego. W praktyce oznacza to, że lokalne prawo przewozowe znajduje zastosowanie jedynie w kwestiach, których nie reguluje CMR. Przykładowo, dość liberalne przepisy międzynarodowe dotyczące reklamacji mają pierwszeństwo nad zdecydowanie bardziej restrykcyjnymi regulacjami polskiego prawa przewozowego.

Jak widać, Konwencja CMR jest niezwykle ważnym elementem przewozów wykonywanych transgranicznie – reguluje wiele kwestii związanych z transportem międzynarodowym i daje jasne wytyczne co do jego realizacji. Co ważne, jej przepisy będą obowiązywać, gdy tylko jeden kraj, z/do którego odbywa się transport, je ratyfikował. Podlegają im nawet transporty, którym brakuje odpowiedniej dokumentacji.

kontenery

Kontenery morskie – czym są i jakie mają zastosowanie

Konteneryzacja to obok paletyzacji jedna z podstawowych, a zarazem najczęściej wykorzystywanych metod transportu ładunków drobnicowych, grupowania towarów i przewozu dużych ładunków. Choć dość szeroko wykorzystuje się kontenery magazynowe, pojemniki tego typu kojarzą się właściwie jednoznacznie z transportem morskim – w końcu to od ich nazwy wzięło się określenie kontenerowca, będącego jednym z najczęściej wykorzystywanych typów statków transportowych. Poniżej przyjrzymy się bliżej kontenerom morskim oraz ich typom.

Kontener morski – definicja i zastosowanie

Standardowy kontener to duża skrzynia (najczęściej wykonana z metalu) o zunifikowanej konstrukcji i wymiarach, wykorzystywana do przewozu drobnicy w najróżniejszych opakowaniach. Na przestrzeni lat powstało wiele różnych, również ustandaryzowanych, rodzajów kontenerów dostosowanych do przewozu ładunków o różnym charakterze. Nazwa kontenery morskie odnosi się do tych używanych w transporcie morskim – nie jest to osobny podtyp, a ich wymiary pokrywają się z kontenerami wykorzystywanymi na lądzie.

Jak wskazuje nazwa, kontener morski jest stosowany przede wszystkim do przewozu towarów drogą morską – zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym oraz międzykontynentalnym. W przypadku Polski największy ruch handlowy drogą morską odbywa się z Chinami – to właśnie z tego kraju sprowadzane jest najwięcej towarów za pośrednictwem statków morskich.

Kontenery morskie są również wykorzystywane jako magazyny w portach i stacjach przeładunkowych. Dzięki standaryzacji wymiarów większość z nich może być również stosowana w spedycji multimodalnej – da się je załadować na wagony pociągów i ciężarówki.

Rodzaje kontenerów morskich

Jednolity, uniwersalny wzorzec kontenera został opracowany w 1955 roku przez Malcolma McLean. Na przestrzeni lat kontenery uległy specjalizacji na skutek uchwalenia międzynarodowych przepisów dotyczących przewozu towarów w kontenerach. Pozwoliło to zunifikować wymiary kontenerów morskich stosowanych w spedycji międzynarodowej.

Oto zestawienie rodzajów kontenerów stosowanych obecnie w transporcie morskim:

Kontenery uniwersalne drobnicowe – Dry Van i High Cube

Jak wskazuje ich nazwa, umożliwiają one uniwersalne zastosowanie do przewozu i celów magazynowych różnego rodzaju ładunków drobnicowych. Stosunkowo często wykorzystuje się je również przy ładunkach, których nie da się transportować w znacznych ilościach ze względu na ich dużą masę własną. Ten typ kontenera morskiego może też być zmodyfikowany, aby pozwalać na przewóz artykułów transportowanych luzem.

Kontener 20′ DV

Jeden z najpowszechniej wykorzystywanych wariantów kontenerów – sprawdza się przy drobnicy i ciężkich towarach, których nie można przewozić w dużych ilościach.

kontener 20’ DV

Pojemność: 32,3 m³
Ładowność: 21 680 kg
Szerokość/wysokość drzwi: 227 cm
Długość wewnętrzna: 590 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 235 cm / 239 cm

Kontener 40′ DV i 40′ HC

Podstawowy kontener powszechny zarówno w przewozie morskim, jak i drogowym. Można nim przewozić wszystkie ładunki neutralne. Kontenery 40′ dostępne są w 2 wersjach:

 • Standardowej (Dry Van/DV)

kontener 40’ DVPojemność: 67,3 m³
Ładowność: 28 500 kg
Szerokość/wysokość drzwi: 230 cm / 227 cm
Długość wewnętrzna: 1 200 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 235 cm / 239 cm

 • Podwyższonej (High Cube/HC), zapewniającej większą przestrzeń przy tej samej ładowności

kontener 40’ HCPojemność: 76,3 m³
Ładowność: 28 500 kg
Szerokość/wysokość drzwi: 230 cm / 260 cm
Długość wewnętrzna: 1 200 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 235 cm / 270 cm

Kontener 45′ HC PW

Kontenery 45′ High Cube Pallet Wide są wykorzystywane w europejskich portach – ich wymiary są dostosowane do przewozu towarów na europaletach.

kontener 45’ HC PWPojemność: 88,7 m³
Ładowność: 29 550 kg
Szerokość/wysokość drzwi: 230 cm / 260 cm
Długość wewnętrzna: 1350 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 242 cm / 270 cm

Kontenery z otwartym dachem (Open Top)

Ten typ kontenerów morskich przeznaczony jest do przewozu towarów, które nie zmieściłyby się w drzwiach standardowego kontenera lub załadunek w ten sposób nie byłby możliwy. Charakterystyczną cechą kontenerów OP jest brak dachu – umożliwia to ładowanie ich od góry. Po załadunku i zamocowaniu ładunku kontenery nakrywa się nieprzemakalną plandeką mocowaną do ścian.

Kontener 20′ i 40′ Open Top

kontener open topPojemność: do 76,3 m³
Ładowność: do 28 500 kg
Szerokość/wysokość drzwi: 230 cm / 260 cm
Długość wewnętrzna: do 1200 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 235 cm / 270 cm

Kontenery z otwieranymi bokami (Open-Sided)

Ich drzwi zajmują całe dłuższe boki, co umożliwia załadunek towarów o większych gabarytach. Takie rozwiązanie ułatwia również manipulację ładunkiem i umożliwia jego sortowanie. Kontenery OS mają też mniejsze drzwi na jednym z krótszych boków.

Kontener 20′ i 40′ Open-Sided

Szerokość/wysokość otwieranych boków: 580 cm / 230 cm
Ładowność: do 28 500 kg
Szerokość/wysokość drzwi: 230 cm / 260 cm
Długość wewnętrzna: do 1200 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 235 cm / 270 cm

Kontenery bez boków i góry (Flat Rack)

Specjalistyczny typ kontenerów stworzony z myślą o przewozie ciężkiego sprzętu (np. maszyn, których nie można rozłożyć na części na czas transportu) oraz przesyłek, które nie mieszczą się w uniwersalnych kontenerach. Część z nich pozwala złożyć pozostałe ściany dla ułatwienia załadunku.

kontener flat rack

Pojemność: n/d
Ładowność: do 42 100 kg
Szerokość/wysokość drzwi: n/d
Długość wewnętrzna: do 1200 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 235 cm / 270 cm

Kontenery platformy

Kontener morski tego typu jest całkowicie pozbawiony ścian, co pozwala bezproblemowo przewozić nim duże ładunki jednoczęściowe i niemieszczące się w zwykłych kontenerach.

Kontener 20′ i 40′ Platforma

kontener-platforma

Pojemność: n/d
Ładowność: do 42 100 kg
Szerokość/wysokość drzwi: n/d
Długość wewnętrzna: do 1200 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 230 cm / –

Kontenery chłodnicze (Reefer)

Reefery są przeznaczone do transportu towarów wymagających utrzymania konkretnej temperatury. Paradoksalnie kontener-chłodnia może również grzać – można w nim ustawić temperaturę z przedziału od -65°C do 40°C.

Kontener 20′ i 40′ Reefer

kontener-chłodnia/reeferPojemność: do 76,3 m³
Ładowność: do 28 500 kg
Szerokość/wysokość drzwi: 230 cm / 260 cm
Długość wewnętrzna: do 1156 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 230 cm / 240 cm

Cysterny

Kontenery-cysterny to zbiorniki umieszczone w ramie standardowego kontenera 20′, służące do przewozu cieczy pitnych i płynnych chemikaliów. W produkcji kontenera morskiego tego typu należy kierować się wymaganiami IMDG (międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych).

Cysterny kontenerowe dzieli się na trzy kategorie, zależnie od typu ładunku, do jakiego są przystosowane:

 • IMO 0 – wykorzystywane do przewozu bezpiecznych produktów spożywczych, które nie wymagają rozładunku pod ciśnieniem (np. oleje roślinne, mleko, nieskoncentrowane soki, woda mineralna);
 • IMO 1 – służą do przewozu chemikaliów, mogą mieć górny odpływ (zależnie od charakteru ładunku);
 • IMO 2 – można nimi przewozić produkty spożywcze o klasie zagrożenia oraz chemikalia, które dopuszczono do przewozu z rozładunkiem dolnym. Taka cysterna może być wyposażona w elektryczny system grzewczy.

O czym pamiętać przy doborze kontenerów?

Planując transport kontenerowy, należy przede wszystkim dostosować pojemniki do charakteru przewożonego ładunku. Trzeba też sprawdzić, czy zapewniona jest wystarczająca możliwość mocowania ładunku (odpowiednie uchwyty i inne elementy zabezpieczające). Najlepiej zdać się przy tym na profesjonalną firmę spedycyjną, która zadba o wszystkie szczegóły transportu i zagwarantuje bezpieczny przewóz towaru do miejsca docelowego.

Warta rozważenia jest również opcja wynajmu kontenera morskiego – dzięki temu magazyn/firma nie będzie ponosić kosztów związanych z zakupem i konserwacją pojemnika.

Kontenery morskie – podsumowanie

Kontenery morskie dostępne są w wielu w wariantach, co pozwala bez większego problemu znaleźć taki, który będzie odpowiadał naszym potrzebom transportowym. Dzięki międzynarodowej standaryzacji nie trzeba się również martwić o ich kompatybilność rozmiarową z przepisami transportowymi w różnych krajach. Pozwala to znacznie sprawniej realizować transporty morskie na różnych trasach. Poniżej znajdziesz specjalną infografikę zbierającą najważniejsze informacje o najczęściej wykorzystywanych rodzajach kontenerów w jednym miejscu. Zamieszczone w tekście infografiki pochodzą ze strony www.drobnica-morska.pl.

zestawienie najpopularniejszych kontenerów morskich

Jelczem w Himalaje WB Group Himalaya Expedition - BBA Transport Spedycja Międzynarodowa

Jelczem w Himalaje – za chwilę dalszy ciąg programu!

Wszystko co dobre, szybko się kończy – a czasem nawet szybciej niż powinno. W wyniku zbiegu okoliczności, sytuacji międzynarodowej i Wielkiej Polityki, ekipa Śladami Uczestników jadąca jelczem w Himalaje musiała zawrócić do Polski. Po 36 dniach podróży wyprawa dobiegła końca. Jak przebiegła? Kogo i co po drodze spotkała drużyna? Czy to na ostateczny koniec wyprawy? O wrażenia i przebieg akcji zapytaliśmy jej pomysłodawcę i głównego organizatora, Macieja Pietrowicza.

Czytaj całość

Chiński Nowy Rok 2022 Dokładna Data

Chiński Nowy Rok 2022 – najważniejsze święto w kalendarzu importera

Chińczycy obchodzą je jako Święto Wiosny, choć wypada w lutym. Nigdy nie ogranicza się do jednego dnia wolnego od pracy, a zawsze wiąże się z długim świętowaniem i wstrzymaniem całej współpracy z azjatyckim gigantem. To okres rodzinnych spotkań Chińczyków, migracji ludności, wyłączenia z działania instytucji produkcyjnych, finansowych i usługowych. Oczywiście mowa o najważniejszym okresie w kalendarzu każdego importera. Dowiedz się więcej o tym, jak będzie wyglądał i kiedy wypada Chiński Nowy Rok 2022!

Czytaj całość

Grafika przedstawiająca sponsora tytularnego BBA Transport - Międzynarodowy Festiwal Sportów Plażowych

BBA Transport – Międzynarodowy Festiwal Sportów Plażowych 2021 – PODSUMOWANIE

We wrześniu mieliśmy niebywałą okazję współtworzyć historię sportu: po raz pierwszy objęliśmy patronatem Międzynarodowy Festiwal Sportów Plażowych odbywający się na warszawskim Wilanowie. Impreza ściągnęła do Warszawy najlepszych sportowców specjalizujących się w takich dziedzinach sportów plażowych jak: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, czy nawet tenis. Jako sponsorzy tytularni byliśmy widoczni tam w każdym momencie trwania festiwalu, dołożyliśmy się do niego jednak również w inny, również widoczny, choć nie aż tak oczywisty sposób.

Czytaj całość

Grafika przedstawiająca sponsora tytularnego BBA Transport - Międzynarodowy Festiwal Sportów Plażowych

BBA Transport – Międzynarodowy Festiwal Sportów Plażowych Warszawa 2021

Już we wrześniu Warszawa znajdzie się w centrum uwagi wszystkich entuzjastów… sportów plażowych! A to za sprawą BBA Transport – Międzynarodowy Festiwal Sportów Plażowych Warszawa 2021. Jak wskazuje sama nazwa, zostaliśmy partnerem tytularnym wydarzenia, możemy więc z przyjemnością zaprosić wszystkich do uczestnictwa w evencie! Co będzie można zobaczyć, a co będzie można robić?

Czytaj całość

Wpływ Koronawirusa z Wuhan na transport towarów z Chin

Koronawirus z Wuhan. Jak epidemia wpływa na transport towarów z Chin?

Gdy teraz czytamy artykuł sprzed ponad półtora roku mówiący o tym, że koronawirus jest bardzo groźną, choć lokalną odmianą patogenu, możemy jedynie westchnąć z sentymentem. Obecnie wiemy, jak wielkie zmiany w sytuacji międzynarodowej (w tym w transporcie) przyniosło ogłoszenie pandemii. Wszystkie kraje podjęły się walki z wirusem, uruchomiły programy szczepień, niektóre państwa odnoszą nawet sukcesy… Jak jednak przedstawia się sytuacja w transporcie międzynarodowym? Jak koronawirus covid-19 wpłynął na transport towarów z Chin? Aktualizacja artykułu: 17.08.2021

Czytaj całość

List przewozowy – rodzaje listów przewozowych, o których musisz wiedzieć

List przewozowy to cichy bohater transportu: dzięki niemu możliwe jest np. wydanie towaru właściwej osobie. Nie jest to jednak jego jedyna rola tego dokumentu. To on potrzebny jest do przeprowadzenia odprawy celnej, przekazania odpowiedzialności za ładunek (patrz: INCOTERMS) i potwierdzenia odbioru przesyłki. Jakie informacje zawiera list przewozowy? Jakie są jego najpopularniejsze rodzaje? W których gałęziach transportu najczęściej się go stosuje?

Czytaj całość

Wojny Kontenerowe – czy bić się o porzucony towar w transporcie morskim?

No dobra, czytając tytuł tego artykułu można pomyśleć o przemocy, rozlewie krwi i ogólnie niezbyt przyjemnych rzeczach. Tymczasem Wojny Kontenerowe są niezwykle popularnym programem, który pokazuje, co może stać się z kontenerem (a zwłaszcza jego zawartością) po tym, gdy nie odnajdzie się właściciel zawartości. Kiedy zalega kontener, do gry wkraczają wielkie pieniądze, ludzkie emocje i kamery telewizyjne. Przy okazji można zastanowić się, dlaczego kontenery czasem zalegają, skąd bierze się porzucony towar w transporcie morskim i czy istnieją przepisy, które regulują sytuację?

Czytaj całość

Transportowe Case Study

Ponadnormatywny transport lotniczy: dlaczego przepływ informacji w transporcie jest tak ważny?

Jeśli transport lotniczy jest wymagającą gałęzią transportu, to ponadnormatywny transport lotniczy tylko przyczynia się do prawdziwości tego twierdzenia. Transport ponadnormatywny wymaga specjalnych przygotowań, sprawnego przepływu informacji i wcześniejszego zaplanowania całego procesu. Gdy połączy się go ze skomplikowaniem i restrykcjami transportu lotniczego, powstaje mieszanka wybuchowa… Albo wyśmienite case study! O zleceniu, które zmieniło jego podejście do pracy w spedycji opowiada Marcin Samot.

Czytaj całość

Jak wygląda eksport z Polski do Chin od kuchni? CASE STUDY

Opisujemy Wam ciekawe przypadki transportów kolejowych, morskich, lotniczych i drogowych. Pomimo że każdy z nich dzieje się w innej gałęzi, zasadniczo łączy je w opisywanych przypadkach jedna rzecz: wszystkie są transportami wykonywanymi w imporcie. Tym razem wraz z Janem Piwowarskim przygotowaliśmy dla Was case study, w którym przyglądamy się zaniedbanemu zagadnieniu: jak wygląda eksport z Polski do Chin? Dzisiejszy artykuł odpowie na pytania o to, na czym polega rola agenta w Polsce, jak wygląda eksport kolejowy i czym różni się od importu oraz jakie doświadczenia można zdobyć przy realizacji tego typu zleceń.

Czytaj całość

Jelczem w Himalaje WB Group Himalaya Expedition – Śladami Uczestników Wyprawy Annapurna South 1979

Jelczem w Himalaje – Śladami Uczestników to wyjątkowa inicjatywa Macieja Pietrowicza. Ma na celu przebycie tej samej trasy Polska-Nepal, którą w 1979 roku przebyli himalaiści wyprawy Annapurna South. O prawdziwej wyjątkowości wyprawy świadczy jednak to, czym Uczestnicy  pokonają odległość prawie 10 000 kilometrów. Środkiem transportu jest oryginalny Jelcz – taki sam, jak ten, który pokonał tę trasę w 1979! Jako partnerzy akcji, serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

Czytaj całość

BBA Transport System Import z Chin

INCOTERMS CIF – dlaczego najtańsza reguła może okazać się najdroższą? Rozmowa z ekspertem + CASE STUDY

Reguły INCOTERMS® 2020 to zbiór formuł handlowych, które określają zakres odpowiedzialności w handlu. W zależności od tego, zgodnie z którą realizujemy swój transport, w różnym stopniu odpowiadamy za proces. Każda reguła charakteryzuje się innym zakresem odpowiedzialności transportowej, finansowej i ubezpieczeniowej. Pośród wszystkich reguł, najpopularniejszą jest EXW – kupujący jest w niej odpowiedzialny za przeważającą część importu. On (bądź jego przedstawiciel) musi skupić się na organizacji wszystkiego od wyjścia towaru z fabryki. INCOTERMS CIF pozwala z kolei martwić się o ładunek dopiero od portu, w którym się go odbierze. Perspektywa oszczędności energii i funduszy kusi wielu importerów, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, z czym może się wiązać pójście na łatwiznę.

Czytaj całość

#TSLpomaga – cała branża pomaga dzieciom w internetowym challenge’u!

W Dzień Dziecka, 01.06.2021, rozpoczęliśmy ogólnopolską akcję dobroczynną, którą nazwaliśmy #TSLpomaga. To nasze podejście do CSR (Corporate Social Responsibility), ale też oddolna inicjatywa pracowników. Co udało się nam osiągnąć? Na czym polega akcja? Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami… i dołączania do nas!

Czytaj całość

Stawki za transport: czerwiec 2021. Czy branża oszalała?

Wiele wskazuje na to, że stawki za transport w czerwcu 2021 osiągną rekordowo wysokie poziomy. Importerzy od kilku miesięcy ograniczają ściąganie towarów czekając na lepsze czasy. Te z kolei zdają się nie nadchodzić i wiele wskazuje na to, że prędko nie nadejdą. Z czego wynika ten stan rzeczy? Jak długo jeszcze się utrzyma? Jak poradzić sobie z całym tym bałaganem i przetrwać ten okres bez wyrwania sobie resztek włosów? Zapraszamy do felietonu-poradnika, w którym odpowiadamy na pytania – zarówno te powyższe, jak i te, które pojawią się w toku pisania.

Czytaj całość

Samolot towarowy UPS startujący z lotniska w Hongkongu

UPS – międzynarodowa firma logistyczna o ponad stuletniej historii

Tę firmę kojarzy każdy, kto korzystał kiedyś z usług kurierskich. Nic dziwnego: UPS jest jedną z pierwszych, najdłużej nieprzerwanie działającą firmą logistyczną na świecie. W skład organizacji wchodzi obecnie wiele spółek zajmujących się różnymi dziedzinami logistyki. Gdy spojrzeć na rozmiary i ofertę tego molocha, aż trudno uwierzyć, że zaczynał jako mała lokalna firma w Seattle. Jak wygląda historia UPS? Jakie oferuje klientom rozwiązania? Jak firma rozwinęła się na przestrzeni lat? Gdzie można skorzystać z jej usług? Jaką flotą dysponuje? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych znajdziecie w dzisiejszym artykule!

Czytaj całość

Jak przestój w Kanale Sueskim wpłynął na sytuację w transporcie międzynarodowym? Wypowiedź eksperta

Transport międzynarodowy działa na zasadzie naczyń połączonych i każda zmiana w systemie może doprowadzić do odczuwalnych efektów. Kryzys wywołany blokadą Kanału Sueskiego okazał się być poważniejszy niż ktokolwiek zakładał na samym jego początku. Mateusz Myszyński, kierownik działu handlowego BBA Transport System, tłumaczy jak obecnie wygląda sytuacja, dlaczego w ostatnim czasie wzrosły stawki za transport w 2021 oraz jakie są prognozy na najbliższy czas. Zapraszamy do lektury!

Czytaj całość

Kody QR w Chinach. Panorama Szanghaju. Na pierwszym planie kod QR odwołujący do strony startowej BBA Transport System.

Kody QR w Chinach. Czym są kody QR i jakie zastosowanie znajdują w Chinach?

Chiny nie bez powodu są jedną z najpotężniejszych gospodarek na świecie. Są kluczowym partnerem strategicznym dla większości państw europejskich, stanowią lidera rozwoju i cyfryzacji, dysponują potężnym przemysłem i sektorem handlowym. Obsługa połączeń z Chinami, zarówno pasażerskich, jak i towarowych, jest obecnie kluczowym zadaniem wielu polskich firm spedycyjnych. W tym artykule skupimy się jednak na czymś innym niż zwykle. Nie będziemy mówili o transportach, spedycji, przewozach specjalistycznych, ponadgabarytowych… No, przynajmniej nie za dużo. Dziś przyjrzymy się fenomenowi, który występuje w tym niesamowitym, rozwiniętym technologicznie państwie. Temat dzisiejszego artykułu to kody QR w Chinach.

Czytaj całość

BBA Transport System Statek i Samolot

Ubezpieczenia CARGO i dlaczego warto: wywiad z Maksymem Klymko

Jeśli spedytor powie kiedyś, że nie ma możliwości, żeby coś poszło nie tak, niestety nie mówi prawdy. Wypadki się zdarzają, a nawet najlepiej zaplanowany proces ma wady. Dlatego, pomimo że nie istnieje w stu procentach skuteczny sposób zabezpieczenia swojego towaru, należy zabezpieczać swój interes. W tym celu powstały ubezpieczenia CARGO – produkt pozwalający zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych w transporcie. O przydatności tego rozwiązania po raz kolejny przekonaliśmy się w związku z kryzysem logistycznym wynikłym z zatrzymania okrętu Ever Given w Kanale Sueskim.

Czytaj całość

Biznes Bez Granic. Banner z informacjami na temat spotkań na tle panoramy Szanghaju. Wśród organizatorów znajdują się targi China HomeLife i Warszawska Izba Gospodarcza. BBA Transport System serdecznie zaprasza do udziału w projekcie.

Biznes Bez Granic 2021 – spotkaj się indywidualnie z partnerem z Chin!

Wraz z Warszawską Izbą Gospodarczą zapraszamy do udziału w wyjątkowej inicjatywie spotkań biznesowych on-line Biznes Bez Granic! Rynek rozmów biznesowych z konieczności przeniósł się do przestrzeni Internetu. Biznes Bez Granic sprawia, że kontakty z zagranicznymi kontrahentami jeszcze nigdy nie były tak proste i kompleksowe.

Czytaj całość

Transport Drogowy z Hamburga do Warszawy

Transport drogowy z Austrii do Polski: case study ponadgabarytowej przeprowadzki

Choć zazwyczaj wszystko idzie gładko, praca w branży TSL nieraz oznacza konieczność mierzenia się z wyzwaniami, takimi jak ponadgabarytowy transport drogowy z Austrii do Polski. Sprostanie im wymaga umiejętności, organizacji, dyscypliny, a czasem także odrobiny szczęścia. Dziś w ramach naszych transportowych case studies opiszemy niedawny transport organizowany przez kierownika działu transportu drogowego, Sylwestra Jandę. W jaki sposób zorganizował przeprowadzkę całej linii produkcyjnej z Austrii do Polski? Zapraszamy do lektury!

Czytaj całość

Kanał Sueski zablokowany! Jakie skutki będzie miał zator wywołany obróceniem kontenerowca Ever Given?

Niedawno świat obiegła informacja o niezwykle rzadkim wydarzeniu: blokada Kanału Sueskiego! W wyniku silnego porywu wiatru pływający pod panamską banderą kontenerowiec Ever Given armatora Evergreen obrócił się w poprzek i uszkodził nabrzeże Kanału. Odpowiednie służby pracują nad usunięciem zatoru. Nikt nie potrafi przewidzieć, ile potrwają utrudnienia. Co wiemy o sytuacji, w której znalazł się światowy transport morski?

Czytaj całość

Co to jest EORI? Jak otrzymać numer EORI? Rejestracja w systemie

Numer EROI. Co to jest i jak go zdobyć? Opowiadamy o tym, bez czego nie da się importować!

Co to jest EORI? To pytanie często zadają nam klienci oraz osoby interesujące się tematyką importu. Odpowiadamy na te pytania na bieżąco, jednak nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie przygotowali na ten temat artykułu. Zapraszamy więc do lektury tekstu, w którym odpowiadamy na pytania: co to jest numer EORI? Jak można go zdobyć? Do czego jest potrzebny? Ile czasu potrzeba, żeby go uzyskać? Kiedy będzie potrzebny w procesie transportowym? Miłej lektury!

Czytaj całość

Co-warehousing w Polsce – na czym polega i dlaczego warto z niego korzystać?

Niewiele osób słyszało o czymś takim jak co-warehousing w Polsce. Jest on nowością, szansą, hitem, naturalną koleją rzeczy i odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego importera. W dobie licznych zmiennych, niestałości sytuacji międzynarodowej i zmian wynikających z ewolucji modeli biznesowych pojawiło się zapotrzebowanie na zwinne, łatwe do dopasowania rozwiązanie magazynowe. Czym jest co-warehousing? Na czym polega to rozwiązanie i dlaczego świetnie sprawdzi się wśród polskich importerów, eksporterów i przedsiębiorców? Zapraszamy do lektury!

Czytaj całość

Transport międzynarodowy – o rosnącym popycie na spedycję lotniczą, morską, drogową i kolejową

Import z Chin, weryfikacja partnerów, przygotowanie do transportu – co trzeba wiedzieć?

Interesuje cię import z Chin, weryfikacja podwykonawców to coś, za co zamierzasz się zabrać? Nie masz pewności, jakie rozwiązanie transportowe będzie odpowiednie? Spokojnie, to coś, co dotyka wielu importerów. Nie tylko początkujących, lecz także bardziej doświadczonych. Z tego powodu postanowiliśmy przygotować tekst, w którym przekażemy naszą wiedzę na temat importowania z Chin. Jak kupować towar z Chin? Jak sprowadzić towar do Polski, kiedy zrobiło się zakupy w Chinach? A jak sprawdzić, czy nasz chiński współpracownik jest uczciwy i nie próbuje nas oszukać? Na te pytania oraz wiele innych postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule!

Czytaj całość

Kontener z Chin Transport Morski Kolejowy z Chin WIDEO

Wpływ pandemii na transport z Chin. Dlaczego transport kontenera jest taki drogi? [WIDEO]

Początek roku to gorący okres w transporcie, spedycji i logistyce. Po świątecznym przeciążeniu rynku nadchodzi moment, w którym powinno być lepiej… a nie jest. Opóźnienia, koszty, dodatkowe opłaty są obecnie codziennością zarówno importerów, jak i spedytorów, przewoźników i agentów. Często słyszymy pytania, dlaczego tak się dzieje i z czego to wynika. Właśnie z tego powodu postanowiliśmy odpowiedzieć na palące pytanie: dlaczego kontener z Chin jest ostatnio taki drogi? Jaki jest wpływ pandemii na transport z Chin? Trudno odpowiedzieć na te pytania lepiej niż filmem edukacyjnym!

Czytaj całość

Transport do Niemiec – rekordowy eksport i sposoby transportu dóbr do Niemiec

Rzadko kiedy w transporcie import i eksport mają równy poziom. W zależności od konkretnego państwa, jedno jest często wyższe od drugiego. Jeśli zastanowimy się nad Chinami, zobaczymy, że nie eksportujemy do Chin nawet ułamka tego, co importujemy. Gdy jednak przyjrzymy się danym udostępnionym przez Narodowy Bank Polski, okaże się, że w październiku 2020 Polska mogła pochwalić się eksportem na poziomie 100 mld złotych (ok. 23 mld euro!), co jest najwyższym wynikiem  rok do roku w historii kraju. Duża część eksportowanych przez nas dóbr trafia do naszego największego partnera handlowego: Niemiec. To właśnie transport do Niemiec i spedycja do Niemiec stanowią w dużej mierze o sile polskiego eksportu. A co może dla wielu stanowić zaskoczenie, to to, że obecnie mamy nadwyżkę eksportową: eksport znacznie przewyższa import, a transport do Niemiec jest kluczowy dla wzrostu polskiej gospodarki!

Czytaj całość

Kalendarz Chiński Nowy Rok 2021. Święto przypada na środek lutego. W tle wół - symbol nowego roku lunarnego.

Chiński Nowy Rok 2021. Z czym importerzy zmierzą się w najbliższym czasie?

Pierwsza rzecz, której o transporcie z Chin uczą się importerzy, to to, jak ważny jest dla Chińczyków Chiński Nowy Rok. A skoro ważny jest dla Chińczyków, musi być ważny dla każdego, kto pozostaje w jakichkolwiek ekonomicznych relacjach z Państwem Środka. Przedsiębiorcy sprowadzający towary z Chin muszą w tym czasie liczyć się z wieloma utrudnieniami. Gama rozpościera się od opóźnień, brzez braki towarów, aż po krótsze terminy płatności. Chiński Nowy Rok daje się we znaki nawet z miesięcznym wyprzedzeniem. Z tego artykułu dowiesz się, kiedy wypada święto, jak długo trwa i jakie problemy generuje dla importerów i przewoźników.

Czytaj całość

Podsumowanie Roku. Ciężarówka przebija się przez zaspy śniegu na drodze.

Podsumowanie roku w branży transportowej. Kończymy z tym 2020!

Święta są jedną z tych krótkich chwil w roku, w których można zupełnie legalnie (i w pełni zasłużenie) odpocząć. Tak się jednak składa, że odpoczynek to najlepsze warunki do przemyśleń i podsumowań. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, co w tym roku najbardziej się Wam podobało, o co pytaliście nas najczęściej i które artykuły cieszyły się specjalną popularnością. Przeczytajcie nasze podsumowanie roku i zobaczcie, czym żyła branża TSL w 2020. I oby 2021 był bardziej znośny!

Czytaj całość

Spotkanie BBA Transport System: Wigilia 2020

Rok 2020 nie należał do najfajniejszych. Duża część roku upłynęła nam wszystkim na spędzaniu czasu z domu i zamartwianiu się mnóstwem rzeczy. Ten ciężki okres dotknął praktycznie każdego, ale niektóre branże nie narzekały na brak roboty. Do tych ostatnich należy transport i spedycja, dla których okres zastoju paradoksalnie oznaczał wzrost zapotrzebowania na usługi specjalistów. By zakończyć ten dziwny rok zdominowany przez kontrast kryzysu i ogromu pracy, postanowiliśmy zebrać się po raz ostatni w 2020 i podsumować to, co udało nam się zrobić. Oto nasza wigilia 2020!

Czytaj całość

BBA Transport System z wyróżnieniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Dobra Firma 2020

Miło nam poinformować, że zostaliśmy wyróżnieni prestiżowym tytułem Najbardziej Efektywnej Firmy w plebiscycie Dobra Firma 2020 organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców! W plebiscycie brane są pod uwagę małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak twierdzi organizator, to w nich drzemie największy potencjał wzrostu polskiej gospodarki. W plebiscycie nagradzane są firmy, które implementują nowe rozwiązania w zakresie IT, finansów, ubezpieczeń i wykorzystania funduszy unijnych.

Czytaj całość

Kontenerowiec przewożący towar z Chin. obraz czarno-biały z dużym hasłem Black Friday.

Black Friday zagrożony? Wyższe stawki transportu z Chin przed świętami

W okresie przedświątecznym co roku mamy do czynienia ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi transportowe. Kulminacja ma wiele wspólnego z tzw. „Black Friday” – pierwszym piątkiem po Święcie Dziękczynienia, podczas którego wiele zachodnich firm wprowadza gigantyczne rabaty na zakupy. Rabaty przekładają się na dużo większy ruch w sklepach – wielu kupujących czeka z większością swoich zakupów planowanych w ciągu roku właśnie na ten dzień. Nie dziwi więc, że sprawny transport przed świętem jest kluczowy do jego realizacji. W dobie pandemii Covid-19 nastąpił jednak szereg kontrowersyjnych decyzji, które postawiły święto komercji pod znakiem zapytania.

Czytaj całość

Informacyjny-System-Zintegrowanej-Taryfy-Celnej-ISZTAR

ISZTAR – Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej

Przy transporcie zakładającym przewiezienie towaru przez granicę państwa zawsze pojawia się uciążliwa konieczność, czyli cło. Jest to opłata związana z wwozem, wywozem oraz przewozem towaru przez terytorium danego państwa. Opłaty celne zdają się być skomplikowaną i łatwą w pomyłce procedurą, jednak mimo swojej niedogodności, są konieczne. Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (obecnie Krajowa Administracja Skarbowa) wyszła naprzeciw potrzebom spedytorów i agentów, powołując do życia Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej. W skrócie: ISZTAR.

Aktualizacja artykułu: 18.11.2020. 

Czytaj całość

Fumigacja palet w transporcie – proces i oznakowanie

W procesie transportu wykorzystuje się różnorodne narzędzia usprawniające przewóz towarów. Jednym z nich, rozpoznawalnym równie dobrze co kontener, jest paleta. Kilka zbitych ze sobą desek, odpowiednie oznaczenia i w efekcie otrzymujemy niezawodne, uniwersalne narzędzie pozwalające na szybkie jednostkowanie oraz zabezpieczenie towaru. Mało kto wie jednak, że paleta może być „zakażona” – nieraz w drewnie gnieżdżą się organizmy (owady, grzyby itd.), które nie mogą przekroczyć granicy ze względu na przepisy i wymóg kwarantanny. Przekłada się to na utrudnienia i opóźnienia, jednak można temu zaradzić. Powszechnie stosowanym zabiegiem eliminującym czynnik biologiczny w transporcie paletowym jest fumigacja palet. Na czym polega? Zapraszamy do lektury!

Czytaj całość

Znak CE – Certyfikat Znaku Zgodności – Wzór i Procedura Nadania

Kupujący produkt na terenie Unii Europejskiej ma sporą szansę, że na opakowaniu zobaczy charakterystyczny znak CE. Jest to europejski znak zgodności, którego umieszczenie na opakowaniu produktu oznacza deklarację producenta, że przy produkcji przestrzegane były wymagania zawarte w odpowiednich dyrektywach i rozporządzeniach europejskich. Innymi słowy certyfikat CE oznacza, że oferowany do sprzedaży produkt spełnia normy bezpieczeństwa. W niniejszym artykule odpowiemy na pytania: jak uzyskać certyfikat, kto nadaje znak, jak wygląda procedura uzyskania go oraz jak wygląda jego wzór.

Czytaj całość

Maersk – największy morski przewoźnik kontenerowy. Co trzeba wiedzieć o firmie?

Wielu ludzi zna markę Maersk (wymowa: mersk), jednak zapytany o firmę przeciętny przechodzień odpowie „to chyba coś z kontenerami”. W gruncie rzeczy przechodzień będzie miał rację: kontenery Maersk są jednym z najbardziej rozpoznawalnych urządzeń transportowych na świecie, a sama firma należy do najwiekszych operatorów kontenerowych. Nie byłoby tak jednak, gdyby nie to, że A.P. Møller – Mærsk A/S jest w rzeczywistości jedną z największych firm transportowych na świecie, a swoją pozycję zbudowało prowadząc bardzo szeroko zakrojoną działalność – nie tylko transportową. Jak powstała ta firma? Czym zajmuje się oprócz transportu kontenerów? Po prostu: co warto wiedzieć o Maersk?

Czytaj całość

FCA INCOTERMS 2020 – analiza jednej z najpopularniejszych formuł INCOTERMS

Każdy, kto kiedykolwiek miał styczność z handlem międzynarodowym, musiał zmierzyć się z problemem transportu towaru, ubezpieczeniem go i podziałem odpowiedzialności. By zminimalizować wpływ chociaż jednego z tych czynników na proces handlowy, na początku XX wieku powstały reguły znane dzisiaj jako INCOTERMS. Zbiór formuł pozwala sprzedającym i kupującym jasno określić warunki sprzedaży oraz towarzyszące okoliczności. W 2020 pojawiła się nowa wersja reguł, INCOTERMS 2020. Jak przedstawia się w nim jedna z najpopularniejszych formuł handlowych? FCA INCOTERMS 2020 – w tym artykule przyjrzymy jej się dokładnie.

Czytaj całość

INCOTERMS 2020 – jak wyglądają znane reguły handlowe w nowym wydaniu?

Każda osoba mająca coś wspólnego z importem w pewnym momencie musi zetknąć się z regułami handlowymi INCOTERMS. Jak pisaliśmy już wiele razy, jest to jeden z najważniejszych zbiorów reguł handlowych, który pozwala w maksymalnym stopniu uniknąć nieporozumień w handlu międzynarodowym (oraz, co zwłaszcza nas interesuje, transporcie). Dzięki jasnemu ustaleniu zasad współpracy transporty przebiegają sprawniej, a odpowiedzialność nie jest rozmyta. Problem pojawia się dopiero w perspektywie lat: co dekadę reguły są aktualizowane. Dobrze znana wszystkim wersja INCOTERMS 2010 od tego roku została zastąpiona wersją INCOTERMS 2020. Sprawdź, czym są reguły INCOTERMS oraz czym różni się najaktualniejsza wersja od tej obowiązującej jeszcze w zeszłym roku!

Czytaj całość

Transport drogowy z Hamburga do Warszawy. Załadunek naczepy.

Transport międzynarodowy palety – popularne kierunki i środki transportu

Transport międzynarodowy palety jest jednym z najpopularniejszych rodzajów transportu zlecanych przez przedsiębiorców. Eksporterzy wykorzystują palety do sprawnego jednostkowania przesyłek – dzięki temu mogą w bezpieczny sposób przewieźć określoną ilość towaru. Na dużą popularność palet wpływa wiele czynników, a samo rozwiązanie ma zarówno wiele zalet, jak i wad. O nich, o najpopularniejszych kierunkach i środkach transportu międzynarodowego palet, przeczytacie w tym artykule!

Czytaj całość

Transport drogowy z Chin. Grafika przedstawia ciężarówkę i załadunek podczas realizacji historycznego dla BBA Transport System transportu drogowego z Chin.

Transport drogowy z Chin – historyczny transport BBA Transport System

Transport z Chin tradycyjnie dzielimy na trzy gałęzie: morską, kolejową i lotniczą. Obecnie coraz powszechniej eksploatowana jest również czwarta, nomen omen, droga. Jak pisaliśmy niedawno, rozpoczęliśmy testy połączeń samochodowych z Chin. Nasze pierwsze zlecenie na transport drogowy z Chin zakończyliśmy sukcesem. Zapraszamy do podsumowania tego historycznego dla naszej firmy zlecenia!

Czytaj całość

Spedycja kontenerowa – transport kontenerowy Warszawa

Spedycja kontenerowa w oczywisty sposób przede wszystkim kojarzy się z transportem morskim. Jak udowadnialiśmy już wiele razy, skojarzenie jest tylko częściowo słuszne. Kontener jest wszakże bardzo uniwersalnym narzędziem służącym do przewozu towarów. Spedycja kontenerowa, pomimo że tradycyjnie wiązana z transportem morskim, organizuje również transporty kolejowe i lotnicze. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami transportu w ramach spedycji kontenerowej.

Czytaj całość

Transport fotowoltaiki z Chin. Elektrownia słoneczno-wiatrowa - panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe.

Transport fotowoltaiki – oferta specjalna na transport paneli fotowoltaicznych

Odnawialne źródła energii (OZE) zyskują w ostatnim czasie i na znaczeniu, i na popularności. Ich znaczenie wzrasta z powodu coraz większej świadomości ekologicznej odbiorców energii. Popularność wynika zaś z wysokiej stopy zwrotu inwestycji. Dom zasilany energią elektryczną z paneli fotowoltaicznych staje się w dużym stopniu niezależny od sieci energetycznej. Co więcej, państwo i samorządy wspierają „zieloną energię”, dzięki czemu funkcjonuje wiele programów mających na celu dofinansowanie instalacji fotowoltaiki. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów, prezentujemy ofertę specjalną: transport fotowoltaiki na najkorzystniejszych warunkach!

Czytaj całość

Import paneli fotowoltaicznych z Chin. Panele rozstawione na specjalnych podporach w ramach elektrowni słonecznej dużej mocy.

Import paneli fotowoltaicznych z Chin – ostatnie chwile na dopłaty z rządowego programu!

Już tylko do 18.12.2020 można składać wnioski w ramach programu Mój Prąd! Jest to niesłychana gratka dla wszystkich, którzy chcą oszczędzić na energii, a przy tym zadbać o środowisko. Program Mój Prąd pozwala uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 50% (ale nie więcej niż 5000 PLN) na instalację mikroinstalacji fotowoltaicznych. Z taką perspektywą bardzo perspektywiczny stał się import paneli fotowoltaicznych z Chin – państwa, które w 2018 roku osiągnęło 30 GW nadwyżki ekologicznego prądu. Ten wynik (wyższy od europejskiego zapotrzebowania o 23 GW!) oznacza korzystne ceny dla europejskich importerów.

Czytaj całość

Ubezpieczenie cargo przesyłek 2020 infografika przedstawiająca człowieka ochraniającego przesyłkę

Bądź bezpieczny – rekordowa suma ubezpieczeń cargo z BBA Transport System!

Transport naturalnie wiąże się z pewnym ryzykiem, które rośnie wraz z dystansem, który musi pokonać przesyłka. Szczęśliwie nie są to już czasy, w których na transporty licznie napadali rabusie, jednak ładunki wciąż miewają na trasie przygody. By być na nie gotowym, najprostszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie przesyłki. BBA Transport System wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich klientów, oferując ubezpieczenie cargo 360.

Czytaj całość

Charytatywny stream "Europejska podróż za jeden uśmiech" w grze Euro Truck Simulator 2. Grafika przedstawia organizatorów, partnerów i patronów wydarzenia.

Charytatywny stream „Europejska podróż za jeden uśmiech”. Pomagamy dzieciom z chorobami nowotworowymi!

Od książki Adama Bahdaja, przez kultowy serial aż do… gry komputerowej! „Podróż za jeden uśmiech” stała się symbolem determinacji w dążeniu do osiągnięcia celu oraz dzielenia się dobrem. To właśnie dlatego Paweł „Kronos” Maliszewski zdecydował się na organizację „Europejskiej podróży za jeden uśmiech” w grze Euro Truck Simulator 2. Wydarzenie organizują dziesiątki graczy, których łączy wspólny cel: pomaganie. „Europejska podróż za jeden uśmiech” to jednocześnie charytatywny stream, mający na celu wsparcie oraz pokazanie dzieciom z chorobami nowotworowymi, że w tym trudnym czasie nie są same.

Czytaj całość

Transport otniczy pandemia. Ładunek w trakcie pakowania do luku bagażowego samolotu pasażerskiego.

Jak Covid-19 wpłynął na rynek transportu lotniczego? Rozmowa ze spedytorami

Pandemia koronawirusa wpłynęła na życie chyba każdego człowieka na ziemi. Wiele biznesów upadło, mnóstwo ludzi straciło pracę. Są jednak branże, które nie dadzą się jednoznacznie zakwalifikować jako ofiary albo beneficjenci ogólnoświatowego kryzysu. Branża transportowa należy do tej dziwnej kategorii, która jednocześnie i przechodziła zastój, i była oblegana jak jeszcze nigdy. Jedną z bardziej dotkniętych gałęzi jest transport lotniczy. Właśnie dlatego zapytaliśmy trzech spedytorów: Marcina Samota, Łukasza Podlewskiego i Patryka Pawlika o to, jak ma się transport lotniczy po pandemii (a przynajmniej jej pierwszym okresie).

Czytaj całość

Dyrektor Działu Transportu i Spedycji BBA Transport System ekspertem w Deutsche Welle!

Mariusz Żakiewicz, Dyrektor Działu Transportu i Spedycji BBA Transport System udzielił wywiadu Niemieckiej Telewizji Publicznej Deutsche Welle!

Agencja celna Kontenery trzymane w ręku przez agenta celnego

Jak agencja celna współpracuje z firmą spedycyjną? WYWIAD

Jako firma spedycyjna działamy na całym świecie – organizujemy transporty z całej Europy, ale też z Ameryki Południowej, Północnej, Afryki, Australii i Azji. Dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi nawiązujemy współpracę z licznymi podwykonawcami i agencjami. Dzięki doświadczeniu naszym i naszych partnerów darzymy się zaufaniem, które owocuje sprawną współpracą i jakością odpowiadającą nawet najbardziej wymagającym klientom. W ciągu 20 lat działalności zdążyliśmy przekonać się, z którymi partnerami współpracuje się nam najlepiej – z którymi dzielimy wartości, pozwalające działać w pełnym porozumieniu. Takie porozumienie jest szczególnie cenne w przypadku współpracy z agencją celną. By przedstawić charakter zależności między spedycją a agencją celną, przeprowadziliśmy wywiad z przedstawicielką firmy Porath Customs Agents. Czytaj całość

Transport Drobnicowy z BBA Transport System

Co musisz wiedzieć o CMR? Najczęstsze pytania i odpowiedzi!

Transporty nie mogą być wykonywane bez przygotowania. Jego częścią jest zadbanie o posiadanie i wypełnienie wymaganej dokumentacji. Jednym z najważniejszych dokumentów, wręcz podstawowym, jest Międzynarodowy List Przewozowy, czyli CMR. W oparciu o zawarte w nim informacje odbywa się transport. Jest to dokument, tak ważny, że nawet jeśli nie zostanie wystawiony, to przewóz i tak podlega postanowieniom konwencji CMR. Dobrze jest więc znać jego zawartość i okoliczności jego wystawiania. Zapraszamy do lektury dzisiejszego artykułu!
Czytaj całość

Ciężarówka z naczepą typu "plandeka" jadąca autostradą.

Transport niskopodwoziowy i platformowy – przewóz gabarytów specjalistycznymi naczepami

Przewozy ponadnormatywne wymagają specjalnego przeprowadzenia. Zazwyczaj wykonuje się je specjalistycznymi środkami transportu. W transporcie morskim są to specjalnie przystosowane platformy zabezpieczane na statkach, w transporcie lotniczym odpowiednio przystosowane samoloty. W transporcie kolejowym transporty ponadnormatywne wykonuje się w zabezpieczonych kontenerach, a w przypadku transportu drogowego są to zazwyczaj specjalne naczepy. By transport przebiegał bezpiecznie, przeważnie jest to transport niskopodwoziowy naczepami typu „lowboy”, odmianą naczep „flatbed”.

Czytaj całość

Żagle BBA 2020 - jacht pod banderą BBA płynący pośrodku jeziora

Żagle BBA Transport System 2020: przygoda na Mazurach

Integracja to ważna część kultury organizacji w BBA Transport System. Zespół regularnie chodzi do kina, wspólnie obchodzi urodziny pracowników i co najmniej raz w roku wypełnia tradycję obecną w firmie już od 5 lat: weekend na jeziorze. Żagle są w BBA bardzo ważną częścią tworzenia przyjaznej pracownikowi kultury organizacji, dzięki której zespół działa sprawnie, w atmosferze przyjaźni i wsparcia. Zapraszamy do przeczytania krótkiej relacji-podsumowania, jakie to były żagle BBA 2020!

Czytaj całość

transport irlandia

I weź to teraz skonsoliduj! Rzemiosło spedytora morskiego: konsolidowany kontener morski

W pracy spedytora ma się do czynienia z najróżniejszymi sytuacjami. Często trzeba mierzyć się z wyzwaniami, goniącymi terminami, zdobywaniem pozwoleń i trudnościami po stronie podwykonawców. Czasem transportuje się drogocenne przyrządy służące do przeprowadzania badań przed odwiertami, czasem silniki odrzutowe do montażu samolotów pasażerskich, a czasem… kilka kartonów zabawek. Rzemiosło spedytora to mierzenie się z różnymi wyzwaniami, ale też spokojne wykonywanie monotonnych zleceń. Spedycja to bardzo zróżnicowane zadania, co pokazujemy w naszym cyklu „rzemiosło spedytora”. Tym razem przyglądamy się, jak spedytor konsoliduje transport z Chin. W końcu kontener morski trzeba zapełnić!

Czytaj całość

Centralny Port Komunikacyjny. Wizualizacja CPK dostępna na stronie portu: terminal pasażerski z sąsiadującymi budynkami bardzo dobrze skomunikowany z widoczną w oddali Warszawą.

Centralny Port Komunikacyjny CPK – jakie ma znaczenie dla polskiej branży TSL

Polska jest bardzo ważnym punktem na transportowej i logistycznej mapie Europy. Polscy kierowcy obsługują największą część międzynarodowych połączeń transportowych. W Polsce funkcjonuje największy nadbałtycki port morski z terminalem głębokowodnym. Granice Polski stanowią wschodnią granicę Unii Europejskiej, co jest istotne zarówno dla transportu drogowego, jak i transportu kolejowego. Polska stanowi początkowy (lub końcowy, zależnie od punktu widzenia) przystanek na Nowym Jedwabnym Szlaku. Jest jednak jeden obszar branży TSL, w którym Polska nie odgrywa kluczowej międzynarodowej roli: strategiczny transport lotniczy. Wiele wskazuje jednak na to, że ten stan ulegnie zmianie, a razem z nim w znacznym stopniu rozwiną się pokrewne gałęzie transportu. Przyczyni się do tego jedna inwestycja: Centralny Port Komunikacyjny.

Czytaj całość

Czas USA. Strefy czasowe na świecie zaznaczone kolorowymi pasami wzdłuż południków.

Czas USA a czas w Europie. Jak różnice w strefach czasowych wpływają na transport towarów? WYWIAD ZE SPEDYTOREM

Branża transportowa, zwłaszcza w ujęciu globalnym, jest uzależniona od kilku czynników: kosztów, dystansu i czasu. Spośród nich, czas jest bardzo szerokim określeniem. Nie chodzi bowiem tylko o to, żeby transport szybko dotarł do celu, lecz także o to, aby porozumieć się ze zleceniodawcą. Ze względu na różnicę, częstą przeszkodą jest też problem z ustaleniem czasów realizacji. Wystarczy drobna nieuwaga, by niedoszacować lub znacząco przeszacować efektywny czas transportu. Przykładowo czas USA, nie dość, że inny niż w Polsce, jest zróżnicowany na poziomie samego kraju!

Czytaj całość

Taryfy Celne – czym jest cło i jakie są stawki cła za przewóz towarów?

Głównym źródłem dochodu skarbu państwa niemal wszędzie na świecie są podatki i opłaty. Odczuwamy je w każdej chwili: opłata podatku VAT przy zakupach, opłata viaTOLL za poruszanie się autostradami czy cło. Ta ostatnia opłata jest szczególnie bliska wszystkim tym, którzy mają do czynienia z towarami importowanymi i eksportowanymi. Siłą rzeczy cło jest więc niezmiernie istotnym elementem transportów i całej logistyki towarów przewożonych przez granice krajów. Sprawę ułatwia systematyzacja i klarowność w przepisach – by importerzy i eksporterzy mogli sprawnie pracować, co roku opracowywane są nowe zestawienia ceł na konkretne produkty. Takie zestawienie nazywa się taryfą celną. Jakie są taryfy celne w 2021?

Czytaj całość

Rodzaje i Wymiary Kontenerów Morskich

Kontenery morskie: rodzaje, wymiary i ładowność – INFOGRAFIKA

Mało jest na świecie rzeczy, które kojarzą się z transportem morskim bardziej niż kontener. Można śmiało powiedzieć, że w chwili swojego pojawienia, zrewolucjonizowały transport. I choć pierwsze projekty kontenerów pojawiały się już na początku XX wieku, to pierwszy kontenerowiec został oddany do użytku dopiero w 1955 roku. Wtedy też Malcolm McLean opracował jednolity i uniwersalny wzorzec kontenera. Od tamtej pory organizacje międzynarodowe uzgodniły przepisy dotyczące przewozu towarów w kontenerach, a same kontenery uległy specjalizacji. W dzisiejszym artykule prezentujemy zestawienie najpowszechniejsze kontenery morskie.

Czytaj całość

Czartek Samolotu Transportowego Rozładunek Niedużego Wyczarterowanego Samolotu Transportowego Na Płycie Lotniska.

Czarter Samolotu Transportowego – Spedycja Lotnicza Warszawa, Transporty Cargo

Transporty lotnicze zazwyczaj odbywają się na zasadzie doładunku. Wynika to z powszechności kursowania samolotów liniowych. Ich luki bagażowe często nie są do końca wypełniane przez bagaże podróżnych, a pusta przestrzeń nie generuje zysków. Z tego powodu linie lotnicze chętnie udostępniają przestrzeń ładunkową do transportu towarów. Takie rozwiązanie prezentuje wiele korzyści, ale też kilka niedogodności. Przykładową niedogodnością jest trudność transportu ładunków zajmujących dużą przestrzeń bądź wymagających szybkiej wysyłki. W sytuacjach, gdy klient musi przewieźć coś wartościowego drogą lotniczą szybko, stosuje się bezpośrednie połączenia cargo. Gdy jednak nie ma ustalonych połączeń towarowych między danymi portami lotniczymi, pozostaje czarter samolotu transportowego.

Czytaj całość

DCT Gdańsk Widok z Lotu Ptaka

DCT Gdańsk – największy terminal kontenerowy na Bałtyku zlokalizowany w Gdańsku

Porty morskie charakteryzują się różną zdolnością magazynową i przeładunkową. Statki towarowe są w stanie zawijać do wielu portów w celu przeładunku, rozładunku i załadunku, jednak one też różnią się od siebie wielkością. Nie wszystkie porty mogą przyjąć największe jednostki, których zanurzenie częstokroć jest większe od głębokości portu. By móc obsługiwać te statki, na całym świecie działają DCT (ang. Deepwater Container Terminal). Są to specjalistyczne terminale przystosowane do obsługi największych kontenerowców na świecie. Do niedawna ruch na Bałtyku nie dokonywał się z udziałem gigantów, jednak rozwój potencjału głębokowodnych szlaków handlowych do Szwecji, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Polski stanowił impuls do budowy odpowiedniej infrastruktury w Polsce. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał DCT Gdańsk – terminal kontenerowy zdolny obsługiwać największe kontenerowce z całego świata.

Czytaj całość

ISPS. Kontenerowiec armatora MAERSK rozładowujący i załadowujący kontenery w terminalu kontenerowym DCT w Gdańsku.

ISPS – Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego

We wrześniu 2001 roku doszło do tragicznego wydarzenia, które na zawsze zmieniło oblicze świata. Wprowadzone zostały restrykcyjne przepisy dotyczące bezpieczeństwa podróży, transportu towarów i przemieszczania między granicami państw. Skutki wydarzenia odczuli niemal wszyscy na całym świecie, a liczne branże do tej pory hołdują przepisom wprowadzonym w życie niedługo po zamachach. Pośród wszystkich branż, najbardziej widoczne są zmiany w transporcie lotniczym. Wiele przepisów i procedur zostało jednak dodanych także w innych gałęziach transportu. Nie inaczej było w przypadku najpowszechniejszego rozwiązania transportowego na świecie, czyli w transporcie morskim. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w przewozach morskich, na konferencji odbywającej się w Międzynarodowej Organizacji Morskiej przyjęty został ISPSMiędzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego.

Czytaj całość

Jak kupować na Aliexpress, Gearbest i DHgate Portale do zakupów w Chinach

Jak kupować na Aliexpress, Gearbest i DHgate? Portale do zakupów w Chinach

W dobie cyfryzacji dyktującej tempo rozwoju na całym świecie pojawiają się tysiące portali do zakupów on-line. Jest to znak czasu i udogodnienie dla każdego, kto chce kupować produkty w najlepszych cenach. Jest to możliwe właśnie dzięki dużej konkurencji, wymuszającej na sprzedawcach współzawodnictwo i walkę o klienta. Wielu z nas pamięta jeszcze, jaką rewolucję stanowiło pojawienie się allegro.pl, później amazon.com i ebay.com. Innym kamieniem milowym dla polskich zakupowiczów on-line było wejście na nasz rynek Aliexpress, portalu do zakupów… w Chinach! W odpowiedzi na gigantyczne zapotrzebowanie i prośby od naszych czytelników, prezentujemy rozszerzenie artykułu o tym, jak kupować na Aliexpress. Oto zbiór największych portali do zakupów w Chinach!

Czytaj całość

Doradztwo logistyczne - audyt logistyczny magazynu

Dlaczego warto zainwestować w doradztwo logistyczne? O doradztwie i strategii

W obecnych czasach każde działanie biznesowe ukierunkowuje się na klienta oraz podporządkowuje jego oczekiwaniom. Jednocześnie musi uwzględniać koszty i czas, a procesy magazynowe powinny być projektowane ze szczególnym uwzględnieniem tych potrzeb zleceniodawcy. Dotyczy to zarówno planowania, projektowania i eksploatacji magazynów będących częścią dużego przedsiębiorstwa, pracującego w ścisłym powiązaniu z działami produkcyjnymi i handlowymi, jak i dla powierzchni magazynowych wynajmowanych klientom zewnętrznym przez centra logistyczne w celach zarobkowych. Do zwiększenia komfortu pracy przydaje się na przykład dobre doradztwo logistyczne.

Czytaj całość

Agencja Celna. Agent Celny Sprawdzający Zgodność Deklaracji Z Zawartością Kontenera

Agencja celna – cło na towary w imporcie i eksporcie – poradnik

Proces logistyczny, zwłaszcza w zakresie ciągłości łańcucha dostaw, jest bardzo skomplikowany i złożony. Nie tylko wymaga znajomości wielu przepisów i doświadczenia, lecz także udziału wielu podmiotów. Każdy z nich musi zostać obdarzony zaufaniem i w związku z kompetencjami, które posiada. Z tego powodu importem i eksportem zajmują się przede wszystkim specjaliści: spedytorzy, logistycy, przewoźnicy, agenci, którzy znają branżę od podszewki. O ile o pracy spedytorów i logistyków piszemy regularnie, natomiast nie poświęcamy wiele uwagi zawodowi agenta celnego. W związku z tym w dzisiejszym wpisie przyjrzymy się z bliska temu, czym jest agencja celna.

Czytaj całość

Spedycja Kolejowa Warszawa - Transport Towarów Koleją z Chin - Nowy Jedwabny Szlak

Spedycja kolejowa Warszawa: Transport Kolejowy Z Chin Nadzieją Dla Gospodarki

Początek 2020 obfitował w złe wydarzenia, spośród których bodaj najważniejszym i dającym najbardziej odczuwalne skutki był wybuch epidemii koronawirusa z Wuhan. Na epidemii, a następnie pandemii nowego rodzaju patogenu ucierpiała każda branża, w tym także TSL. Pierwszym z poważnych problemów było wstrzymanie transportów i ograniczenie przepływu towarów do i z Chin. Kolejnym krajem dotkniętym znacznymi stratami z tytułu zachorowań i blokad była Korea Południowa, następnie Iran. W końcu koronawirus dotarł do Europy, największe szkody czyniąc we Włoszech. Teraz jednak sytuacja powoli się stabilizuje. Przykładem wzmożonej aktywności jest spedycja kolejowa, Warszawa zaś odgrywa ważną rolę w organizacji międzynarodowych transportów kolejowych.

Czytaj całość

Import towarów z Chin - charakterystyka transportu kolejowego z Chin

Import towarów z Chin: rzemiosło spedytora kolejowego

Praca spedytora to nie tylko wielkie transformatory, samoloty frachtowe przewożące zaawansowane technicznie pojazdy wojskowe, czy materiały godne oscarowego dreszczowca. To także zwyczajne zlecenia, umiarkowanie skomplikowane transporty, w których wszystko ma szansę pójść tak, jak powinno. W całym rzemiośle spedytora istotną rolę odgrywa import towarów z Chin. Ten z kolei, nigdy nie należący do najprostszych, obecnie dodatkowo skomplikował się w związku z pandemią koronawirusa. W dzisiejszym artykule przyglądamy się transportowi zrealizowanemu ostatnio przez nasze spedytorki z działu spedycji kolejowej. Jak wygląda ich rzemiosło, w którym wykorzystuje się coraz popularniejszy transport kolejowy z Chin?

Czytaj całość

Transport z Hamburga do Warszawy - Spedycja Międzynarodowa Warszawa

Transport drogowy z Hamburga do Warszawy: rzemiosło spedytora drogowego

W transporcie nie ma nieciekawych przypadków. Branża TSL charakteryzuje się tym, że każde zlecenie, nawet jeśli różni się od innych tylko minimalnie, wymaga odmiennego podejścia i zestawu rozwiązań. Prowadzi to do tego, że nawet dysponując ustalonym schematem działań, nie można robić wszystkiego „na jedno kopyto”. Żeby lepiej pokazać, na czym polega praca spedytora, zapraszamy do lektury dzisiejszego wpisu, w którym nasz ekspert opisuje transport drogowy z Hamburga do Warszawy.

Czytaj całość

Podaż maleje, rośnie popyt – czy przez koronawirus transport lotniczy do Chin ulegnie przeciążeniu?

Pod koniec grudnia służby sanitarne rozpoznały nowego wirusa: 2019-nCoV. Jest to nieznany wcześniej koronawirus, który od samego pojawienia się spowodował epidemię. Charakteryzuje się wysoką zaraźliwością i śmiertelnością na poziomie 5%. Ze względu na niesamowicie szybkie rozprzestrzenianie i brak szczepionek oraz skutecznego leczenia, władze chińskie wprowadziły specjalne środki zaradcze. Wuhan, główne ognisko epidemii, jest odcięte od świata. Wybuch epidemii zbiegł się z obchodami Święta Wiosny, chińskiego nowego roku – okresu, w którym Chińczycy odwiedzają swoich krewnych. By ograniczyć rozszerzanie się epidemii, rząd ChRL wydłużył okres wolny od pracy. To spowodowało paraliż produkcyjny i komunikacyjny. Sytuację pogorszyły również coraz to nowsze doniesienia o liniach lotniczych zawieszających połączenia z Chinami. Transport lotniczy do Chin jeszcze nigdy nie był tak utrudniony. W artykule terminy najbliższych transportów!

Czytaj całość

Transport do Anglii - spedycja towarów do wielkiej brytanii

Transport do Anglii. Spedycja towarów do Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania, dzięki swojemu wyspiarskiemu położeniu, jest jednym z czołowych europejskich eksporterów. W 2017 Brytyjczycy eksportowali towary o wartości 395 mld USD, co ulokowało brytyjską gospodarkę na 10. miejscu w skali świata. Głównymi produktami wywożonymi z Anglii, Szkocji i Irlandii są samochody, silniki spalinowe, benzyna, leki, złoto i napoje wyskokowe. Trzeba jednak pamiętać, że gospodarka państwa nie opiera się tylko na eksporcie. Wielka Brytania sprowadza rocznie sprzęt elektroniczny, samochody, części samochodowe i inne dobra. Spośród nich tylko trzy najważniejsze kategorie warte są łącznie prawie 100 mld USD! Transport do Anglii jest więc bardzo ważną częścią europejskiego rynku transportowego, nawet pomimo niepewnej sytuacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską wynikającej z brexitu.

Czytaj całość

Praca w administracji. Pracownik administracji obsługujący komputer stacjonarny.

Praca w administracji firmy spedycyjnej – rzemiosło administratora

Firma spedycyjna, jak większość firm, rzadko składa się tylko z jednego działu. Zazwyczaj na sukces firmy składa się wiele czynników, pośród których jednym z najważniejszych jest komunikacja właśnie pomiędzy działami w organizacji. Pośród nich wiele mówi się o działach operacyjnych, działach handlowych, często jednak zapomina się o kręgosłupie organizacji: administracji. Na czym polega praca w administracji w firmie spedycyjnej? Dziś oddajemy głos pracownikom działu administracji!

Czytaj całość

Sławków EuroTerminal Przeładunkowy Transport Kolejowy z Chin do Polski

Euroterminal Sławków – nadzieja polskiego transportu kolejowego, czy zakładnik wielkiej polityki?

Euroterminal Sławków jest wyjątkowym terminalem przeładunkowym – zarówno dla Polski, jak i dla całej Europy. Znajduje się bowiem na zakończeniu najdalej na zachód wysuniętego odcinka kolei szerokotorowej. Skutkuje to wieloma korzyściami dla importerów i eksporterów, którzy prowadzą wymianę z Państwem Środka oraz wszystkimi państwami na szlaku. Niedawno do euroterminala dotarł już drugi transport z Chin. Pociąg pokonuje trasę w niecałe dwa tygodnie – to szybciej niż standardowo w transporcie kolejowym z Chin, a to za sprawą wyeliminowania konieczności wymiany wózków. Dogodne położenie i możliwości wiążą się jednak zarówno z korzyściami, jak i niedogodnościami.

Czytaj całość

Transportex logistex

Targi Transportu i Spedycji TRANSPORTEX oraz Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX 2020

Już 9 i 10 września 2020 roku, w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Transportu i Spedycji TRANSPORTEX. Wydarzeniu towarzyszył będzie Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX.

Czytaj całość

Przesyłki paletowe drobnicowe i całopaletowe. Transport palet w Polsce i za granicą

Przesyłki paletowe drobnicowe i całopaletowe. Transport palet w Polsce i za granicą

Przesyłki paletowe to popularny sposób transportowania towarów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest to bardzo uniwersalna metoda przewozu towarów, pozwalająca na łatwe wykonanie przewozów drobnicowych i całopaletowych. Dzięki wykorzystaniu w transporcie palet znacząco upraszcza się logistykę, magazynowanie i manewrowanie przesyłką. Spedycja BBA Transport System oferuje transport palet euro (o podstawie 120 x 80 cm) oraz wysyłkę palet niestandardowych (podstawa palety o wymiarach większych niż 120 x 80 cm).

Czytaj całość

Transport drogowy do Irlandii, transport Irlandia-Polska, transport całopojazdowy do Irlandii

W transporcie międzynarodowym często można natrafić na wiele przeszkód. Mogą to być niekorzystne regulacje, bariera językowa, lecz najpowszechniejszą jest geografia. Odległość z punktu nadania do celu jest jednym z najważniejszych czynników w transporcie. Wpływa na koszta – im dalej, tym więcej wydaje się na paliwo, tym więcej czasu potrzeba na przewiezienie towaru i tym dotkliwsze mogą być opóźnienia. A co, kiedy do tego dochodzi konieczność łączenia różnych środków transportu? W przypadku transportów do niektórych krajów, jeśli liczymy się z ogólnymi kosztami operacyjnymi, transport intermodalny jest koniecznością. Tak między innymi wygląda transport Irlandia – Polska (i z powrotem), gdzie możliwości są dwie: albo przewóz drogą lotniczą, albo drogą morską. Drogą morską wymaga jednak dodatkowo udziału transportu kołowego.

Czytaj całość

Transportowe Case Study

Transportowe case study: z Warszawy do Dublina w jeden dzień

Transport to nie zawsze bezproblemowe przewiezienie ładunku z punktu nadania do punktu odbioru. W rzeczy samej, rzadko kiedy udaje się bezproblemowo wykonać zlecenie. Często samo przyjęcie zlecenia może być w jakiś sposób nietypowe i nastręczające problemów. Istnieje jednak taka zasada, że jeśli jest problem, to można znaleźć jego rozwiązanie. A gdy to rozwiązanie jest w jakiś sposób ciekawe, dobrze jest podzielić się nim z szerszym gronem. Z tego powodu dzielimy się z Wami kolejnym przypadkiem, tworzącym nasze transportowe case study! O tym, jak ratowaliśmy konferencję dla managementu jednego z gigantów technologicznych dowiecie się z dzisiejszego wpisu.

Czytaj całość

Czym różni się firma transportowa i firma spedycyjna?

Pomimo zajmowania się bardzo podobnymi sprawami, firmy transportowe i spedycyjne znacząco różnią się między sobą. Oba rodzaje przedsiębiorstw skupiają się na przewożeniu przesyłek z punktu A do punktu B, jednak firma transportowa robi to bezpośrednio, a firma spedycyjna zajmuje się koordynacją procesu. Zakres działań jest więc szerszy niż w przypadku firm transportowych i wymaga szerszej znajomości rynku. Zapraszamy do szczegółowego omówienia tego, w jaki sposób różnią się od siebie te dwa zbliżone do siebie rodzaje przedsiębiorstw.

Czytaj całość

Incoterms® 2010 – formuły handlowe przekładające się na transport

Incoterms ® 2010 (z ang. International Commercial Terms) to nazwa zbioru regulacji określających warunki sprzedaży stosowane w międzynarodowym handlu. Regulują one kwestie związane z transportem dóbr od sprzedawcy do nabywcy. Odnoszą się do konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr i są szeroko stosowane w handlu międzynarodowym. Pierwsze formuły Incoterms ® zostały  opublikowane już w 1936 roku i z wieloma aktualizacjami obowiązują do dnia dzisiejszego. Najaktualniejszą wersją jest ta wydana we wrześniu 2011 roku. Poniżej przybliżamy, co zawiera zbiór opisywanych formuł oraz pokazujemy, jakie reguluje warunki opłat, ubezpieczeń i ryzyka.

Czytaj całość

Audyt magazynu. Jak regularne badania efektywności wpływają na magazyny?

Gdy ktoś w firmie wspomni o audycie, w biurze zazwyczaj zapada martwa cisza, czas spowalnia, przygasa światło, a pracownikom podnosi się ciśnienie. Jest to pokłosie podejścia, według którego audyt był postrzegany jako narzędzie kontroli i karania niesubordynowanych i nieefektywnych pracowników. Na szczęście w obecnych czasach zmienia się patrzenie na tę procedurę. Przedsiębiorcy stosują audyty nie jako karę za cokolwiek, lecz jako wskaźnik do tego, co można poprawić, by organizacja działała lepiej. Nie inaczej jest, kiedy chodzi o audyt magazynu. Jest to bowiem badanie, które odpowiada na pytanie „co możemy zrobić lepiej?”.

Czytaj całość

Transport drogowy z Hamburga do Warszawy. Załadunek naczepy.

Przesyłki drobnicowe krajowe i międzynarodowe, przesyłki kurierskie z BBA Transport System

Przesyłki drobnicowe krajowe i zagraniczne to dla niektórych podstawa transportu. Drobnica, bo tak zwykło się nazywać tego typu przesyłki, stanowi faktycznie ogromną część wszystkich przewozów. Jej wielką siłą jest to, że nie ogranicza się do jednej gałęzi transportu, a co za tym idzie, jest dość uniwersalna. Istnieje bowiem wiele metod przewozów drobnicowych, co daje spedytorom duże możliwości, jeśli chodzi o stworzenie korzystnej oferty. Tak się składa, że spedytorzy BBA Transport System transportują wszystkimi gałęziami – mają więc, również dzięki doświadczeniu, wszelkie predyspozycje, by zorganizować transport drobnicy w pełni satysfakcjonujący klienta.

Czytaj całość

Styczeń z Akademią Spedytora

W mijającym tygodniu odbyły się dwa spotkania trzeciego cyklu Akademii Spedytora. Oba spotkania – jedno na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej i drugie na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – przyciągnęły łącznie ponad 220 uczestników. Akademia Spedytora jest popularna nawet w sesji! Jesteśmy pełni podziwu i zbudowani, że nawet w czasie sesji tak wielu studentów chciało poszerzać swoją wiedzę na temat branży TSL. A było czego słuchać! 14.01 o logistyce transportu morskiego i kolejowego opowiadał Mariusz Żakiewicz. Podczas kolejnego spotkania, 16.01, wystąpiło zaś dwóch prelegentów: Michał Pastwa, oraz Piotr Kurpiewski z New Wave Logistics. O czym mówili – w dalszej części artykułu!

Czytaj całość

transport towarów do francji

Czy transport towarów do Francji się opłaca?

Kraj znad Sekwany uchodzi za jedno z najpotężniejszych państw świata. Nic więc dziwnego, że jest to – zaraz po Niemczech – najchętniej wybierany przez polskich przewoźników kierunek przewozu rzeczy. Na co należy zwrócić szczególną uwagę transportując tam towary i czym charakteryzuje się ten rynek? Czy transport towarów do Francji jest opłacalny? Czy europejscy przewoźnicy realizujący przewozy na rzecz Republiki mogą czuć się bezpiecznie? Eksperci dostrzegają duży potencjał w tych przewozach, dane potwierdzają, że eksport produktów i przewozy kabotażowe na terenie Francji przynoszą wiele profitów, lecz czy sytuacja może ulec zmianie po przyjęciu pakietu mobilności?

Czytaj całość

Podsumowanie 2019

Co najbardziej interesowało Was w mijającym roku? Podsumowanie 2019

Koniec roku jest dla nas tym, czym dla wielu innych – podsumowaniem działań, przeglądem aktywności i chwilą refleksji nad kierunkiem rozwoju. Tak się składa, że w tym roku wydarzyło się u nas wyjątkowo dużo, dlatego zebraliśmy najważniejsze wydarzenia i prezentujemy je w dzisiejszym wpisie. Dla ułatwienia nawigacji podzieliliśmy go na kilka najważniejszych części. Zapraszamy do przeżycia razem z nami tego, co działo się w ciągu mijającego roku: co najbardziej Was interesowało i co było dla nas największym wyzwaniem. Oto podsumowanie 2019 w spojrzeniu BBA Transport System!

Czytaj całość

Akademia Spedytora na SGGW – sprawa dla managera

Akademia Spedytora, SGGW – te dwie frazy doskonale idą ze sobą w parze. Każdy organizator odczuwa niepokój chwilę przed wydarzeniem: czy na pewno przyjdą jacyś uczestnicy? Ale nie każdy organizator tworzy wydarzenia dla ludzi pełnych pasji i chcących zdobywać wiedzę na temat tego, co interesuje ich i prywatnie, i naukowo. Jak pisaliśmy już niedawno, jesteśmy dumni z popularności jednego z najbliższych naszym sercom projektów, które prezentujemy spedytorom, transportowcom i logistykom: Akademii Spedytora. Ostatnie spotkanie na SGGW, już drugie w ramach trzeciego cyklu, potwierdza duże zainteresowanie. Po raz kolejny bezpłatne szkolenie dla studentów, entuzjastów i pracowników logistycznych przyciągnęło tłumy – w auli obecny był komplet uczestników.

Czytaj całość

akademia spedytora wroclaw

Akademia Spedytora zawitała do Wrocławia!

06.12.2019, na zakończenie dekady, dokonało się coś, co do czego nie podejrzewaliśmy, że zdarzy się tak prędko. W mniej niż dwa lata od rozpoczęcia spotkań tworzących Akademię Spedytora, z naszą wiedzą i pomocą dla adeptów sztuki logistycznej wyszliśmy poza Warszawę. Po raz pierwszy w historii odbyła się Zamiejscowa Akademia Spedytora! Tym razem wykład odbył się nie na Politechnice Warszawskiej, nie w Szkole Głównej Handlowej, tylko w samym sercu stolicy Dolnego Śląska – Wrocławiu.

Czytaj całość

Podsumowanie: Szkolenie Logistyczne „4 Filary Transportu Międzynarodowego” – 21.11.2019

21.11.2019 odbyło się trzecie już darmowe szkolenie logistyczne „4 Filary Transportu Międzynarodowego”. Stanowiło kolejne spotkanie z serii bezpłatnych szkoleń logistycznych. Nasz ekspert, Łukasz Witek, przybliżył uczestnikom zagadnienia związane z transportem morskim, lotniczym i kolejowym, a Dyrektor Działu Transportu i Spedycji, Mariusz Żakiewicz, poprowadził prelekcję na temat transportu drogowego. Szkolenie miało miejsce w ścisłym centrum Warszawy: w Centrum Konferencyjnym Zielna 37. Wiedzę na temat transportu, spedycji i logistyki zdobywała niemal setka uczestników!

Czytaj całość

Aliexpress Polska Portale do zakupów w Chinach poradnik jak użytkować portal aliexpress

Jak kupować na AliExpress i z czym wiążą się zakupy w serwisie?

Zakupy przez Internet są nieodłączną częścią życia milionów Polaków. Odkąd pojawiły się pierwsze serwisy aukcyjne i sklepy internetowe, nasze przyzwyczajenia znacząco się zmieniły. Najpierw powstało Allegro, następnie zyskaliśmy dostęp do takich zagranicznych portali jak eBay czy Amazon. Dwa ostatnie portale charakteryzują się jednak nastawieniem na zachodniego odbiorcę, co wiąże się z cenami mogącymi przekraczać limit akceptowalnych dla Polaków. Naturalną koleją rzeczy było więc zwrócenie oczu w drugą stronę. I wtedy Polacy zakochali się w AliExpress.

Czytaj całość

Transport Międzynarodowy Połączenia

Spedycja w transporcie międzynarodowym. Rola spedycji w transporcie międzynarodowym

Transport międzynarodowy jest gałęzią transportu, którą można realizować na wiele sposobów. Podczas gdy lokalne transporty z oszczędności i braku konieczności stosowania skomplikowanych rozwiązań zazwyczaj realizowane są transportem drogowym, transporty międzynarodowe mogą odbywać się czterema metodami: drogową, kolejową, morską i lotniczą. Spedycja w transporcie międzynarodowym pozwala na sprawną organizację procesów, które niosą ze sobą więcej niż tylko zysk.

Czytaj całość

Transport do Francji: transport całopojazdowy, transport drobnicowy Polska-Francja

Transport do Francji to jeden z naszych stałych kierunków. BBA Transport System posiada duże doświadczenie w transportach eksportowych i importowych typu drobnicowego (LTL), jak i całopojazdowego (FTL) do Francji. Transportujemy towary chłodnicze, produkty spożywcze (zarówno suche, świeże jak i mrożone), farmaceutyczne oraz wszelkiego rodzaju przesyłki drobnicowe i całopojazdowe. Organizujemy transporty wszelkimi dostępnymi środkami transportu, nie wyłączając Project Cargo.

Czytaj całość

Kongres Transportowy – BBA Transport System zaprasza na wydarzenie!

Kilkanaście film produkcyjno-handlowych czekających na przewoźników oraz bogaty program merytoryczny. Tak w największym skrócie będzie wyglądał Kongres Transportowy – 22. października w Warszawie. Mamy specjalne ceny i wejściówki dla klientów BBA Transport System!

Czytaj całość

Transport Time Critical: sprzęt dla drużyny narodowej Kataru w sportach plażowych

W dniach 27.09-01.10.2019 mieliśmy okazję wykonać zlecenie z rodzaju tych, które lubimy najbardziej: Time Critical. Było to zadanie wyjątkowo wymagające ze względu na niezwykle krótki czas realizacji, wysoką wartość przesyłki oraz specjalne wymagania transportowe. Przedmiotem zlecenia był sprzęt dla drużyny narodowej Kataru, który cechował się specyficznymi wymaganiami odnośnie do transportu. Zapraszamy do lektury krótkiego case study!

Czytaj całość

Oferta stałej współpracy dla przewoźników w transporcie międzynarodowym

Oferta stałej współpracy dla przewoźników: BBA Transport System to międzynarodowa firma spedycyjna z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku. Poszukujemy przewoźników chętnych do podjęcia współpracy na polu drogowego transportu międzynarodowego na partnerskich warunkach.

Czytaj całość

Podsumowanie: Szkolenie Logistyczne „4 Filary Transportu Międzynarodowego” – 19.09.2019

19.09.2019 odbyło się drugie bezpłatne szkolenie logistyczne „4 Filary Transportu Międzynarodowego”, będące drugą odsłoną serii darmowych szkoleń. I tym razem zostało przeprowadzone w sprawdzonej formie, lecz rozszerzono zawartość: oprócz transportu lotniczego, morskiego i kolejowego, w dodatkowym segmencie zostały omówione zagadnienia związane z transportem drogowym. Szkolenie odbyło się w samym centrum Warszawy, w sali konferencyjnej Golden Floor Plaza. Z widokiem na biznesowe serce Warszawy, spedycyjną wiedzę przyswajała niemal setka uczestników.

Czytaj całość

BBA Transport System Import z Chin

Import z Chin – co i jak najczęściej sprowadzamy? Transport morski, lotniczy i kolejowy z Chin

Transport z Chin jest jedną z większych gałęzi w transporcie międzynarodowym. Chiny są ogromnym rynkiem z dużym potencjałem wzrostu, co oznacza stale rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi oraz towarzyszącą temu większą produkcję. Przekłada się to na gigantyczne zyski Chin z handlu zagranicznego. Obroty handlowe Chińskiej Republiki Ludowej wynosiły w 2014 roku 4306 mld dolarów, z czego aż 2343 mld dolarów wart był sam eksport. Nie dziwi więc, że import z Chin jest bardzo dochodową dziedziną działalności przedsiębiorców tak na świecie, jak i w Polsce.

Czytaj całość

Transport międzynarodowy. Statek towarowy ładowany z nabrzeża.

Transport morski z Chin – poradnik transportowy i opis dokumentów

Importować każdy może – transport morski z Chin jest dziś łatwiejszy niż kiedykolwiek. Rzeczywiście liczba importerów, zaliczając do nich osoby dysponujące i ryzykujące skromnym kapitałem, wzrosła niebywale od mrocznych czasów central handlu zagranicznego. To bardzo pozytywny trend. Nie musi trwać on wiecznie, znając kreatywność biurokratów chcących „porządkować” rynek. Korzystając ze sprzyjających okoliczności importerzy przystępują do zawierania transakcji. Pojawia się tu istotna kwestia transportu, czyli sposobu w jaki np. plastikowe róże z Szanghaju czy granitowe nagrobki z Xingangu trafią do Rzeszowa lub Olsztyna.

Czytaj całość

Proces Logistyczny

Proces logistyczny – jak wygląda organizacja transportu towarów?

Transport drogowy nie polega jedynie na położeniu towaru na pakę i oddelegowaniu go do celu podróży. Zorganizowanie przewozu towarów często zbudowane jest z wielu czynności i procedur, które składają się na finalną realizację zlecenia. W BBA Transport System dbamy o to, by nasza praca była uporządkowana i przejrzysta, a organizacja transportu jasna dla klienta. Z tego powodu zapraszamy do przeczytania krótkiego artykułu na temat tego, jak wygląda proces logistyczny.

Czytaj całość

Transport Samochodowy Rozkład Palet

Transport samochodowy – spedycyjny podział środków transportu

Pośród wszystkich gałęzi transportu, jedną z najważniejszych jest transport samochodowy. Ceni się go za jego uniwersalność i powszechność. Jest również niezbędny do tego, by rozpoczynać i finalizować większość transportów morskich i powietrznych. Dla wielu osób jest to jedynie wielkie ciągniki siodłowe na prawym pasie autostrad, jednak podział tego środka transportu jest bardziej złożony.

Czytaj całość

Nowy Dyrektor Działu Handlowego BBA Transport System

Nowy Dyrektor Działu Handlowego BBA Transport System

10.07.2019 przywitany został nowy Dyrektor Działu Handlowego BBA Transport System – został nim mianowany nasz kolega, Kamil Szanser. Ze względu na to wydarzenie, zorganizowane zostało małe przyjęcie, na które zaproszono wszystkich pracowników firmy. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji i mamy nadzieję na owocną współpracę z nowym dyrektorem!

Czytaj całość

Chwytamy Wiatr w Żagle – rejs integracyjny BBA Transport System

Jedną z najważniejszych rzeczy w każdej firmie jest kultura organizacyjna i dobra atmosfera. Tych nie da się budować bez zgranego zespołu specjalistów. Właśnie dlatego, jak co roku, zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny utrzymany w tematyce wodnej: chwytamy wiatr w żagle na Mazurach!

Czytaj całość

Certyfikat TCF dla BBA Transport System

BBA Transport System z certyfikatem TCF!

TCF  (Trans.eu Certified Forwarder) to lista najlepszych spedycji na polskim rynku według audytu giełdy transportowej Trans.eu. W tym roku BBA Transport System zostało oficjalnie certyfikowanym podmiotem, znajdując się na elitarnej liście VIP polskich spedycji!

Czytaj całość

China Homelife 2019 okiem spedycji międzynarodowej

W dniach 29-31.05 mieliśmy okazję brać udział w targach China Homelife 2019. Jest to największa tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej. W tegorocznej edycji wzięło udział około 1700 wystawców, a hale PTAK Expo odwiedziło ponad 10.000 gości! Uczestniczyliśmy w targach zarówno jako wystawcy, jak i prelegenci podczas wydarzeń towarzyszących.

Czytaj całość

Transport do Hiszpanii i Portugalii – nie tylko warzywa i owoce

Półwysep Iberyjski i Półwysep Apeniński to dwa stale zyskujące na popularności kierunki transportów z Polski. Chociaż zarówno portugalski, hiszpański, jak i włoski rynek postrzegane są w dużej mierze przez pryzmat stereotypów, wymiana handlowa pomiędzy naszymi krajami prosperuje. Przyczyniają się do tego właśnie te nieoczywiste cechy rynków państw śródziemnomorskich. Wszystkie z wymienionych krajów mają mocno rozbudowany przemysł, charakteryzują się wysokim PKB, przywiązaniem do rodzimych marek i rozdrobnieniem przemysłu spożywczego. Gospodarki tych państw opierają się w równym stopniu na wielkich przedsiębiorstwach i rodzinnych, małych oraz średnich biznesach. Transport do Hiszpanii, Włoch i Portugalii musi więc być dostosowany do potrzeb eksporterów oraz lokalnych rozwiązań na rynku.
Czytaj całość

Usługi Spedycyjne Warszawa Naczepy Ciężarowe Oczekujące W Terminalu Logistycznym Na Rozwiezienie Towaru Zgodnie Z Dyspozycjami

Usługi spedycyjne Warszawa – transport, spedycja i logistyka w zasięgu ogólnopolskim

Usługi spedycyjne nie są przywiązane do miasta, w którym siedzibę ma firma spedycyjna. Z tego powodu BBA Transport System oferuje swoje usługi we wszystkich miastach na terenie całej polski! Proces spedycyjny można nadzorować niezależnie od tego, gdzie znajduje się spedycja oraz w jakim rejonie ma odbyć się transport. Powszechne jest nadzorowanie procesu logistycznego niestacjonarnie, a eksport wielu województw działa w oparciu o zarządzanie zewnętrzne. Dlatego BBA Transport System prowadzi spedycję i usługi spedycyjne  w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin, Katowice, Szczecin, Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn, Opole, Zielona Góra, Białystok, Gorzów Wielkopolski, Rzeszów.

Czytaj całość

Ponadgabarytowy transport koleją do Chin. Wyzwania spedycji CASE STUDY

Transport koleją i zestawami drogowymi ponadgabarytów i ładunków specjalnych często wiąże się z wyzwaniami. W BBA Transport System przywykliśmy do rozwiązywania zadań logistycznych tak, by jak najniższym kosztem osiągnąć jak najwyższą efektywność! Co jednak, gdy początek transportu ma miejsce w Austrii, kończy się w Chinach, ładunek wymaga wykonania specjalistycznych operacji handlingowych a przedsięwzięcie trzeba podzielić na trzy etapy?

Czytaj całość

BBA Transport System Kontener z Chin

Jak przewieźć kontener z Chin do Polski?

Na całym świecie jednym z największych partnerów handlowych Polski jest Chińska Republika Ludowa. W 2017 roku z Chin sprowadziliśmy towary o wartości prawie 30 mld USD, a eksportowaliśmy o łącznej wartości nieco ponad 2 mld USD. Oznacza to gigantyczny deficyt import-eksport, ale również pokazuje ogromne zainteresowanie sprowadzaniem towarów z Chin. Na szczęście w obu przypadkach do transportu wykorzystuje się przeważnie to samo narzędzie. Jak sprowadzić kontener z Chin?
Czytaj całość

IATA

BBA Transport System nowym członkiem IATA

BBA Transport System dba o najwyższą jakość swoich usług oraz o bezpieczeństwo i satysfakcję swoich Klientów. Właśnie dlatego zrzeszamy się w organizacjach dających nam realną przewagę na rynku spedycji. Cztery lata temu dołączyliśmy do WCA, w ciągu ostatniego roku do Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Teraz jesteśmy także członkami IATA.

Czytaj całość

Międzynarodowy Transport Lotniczy

Międzynarodowy transport lotniczy – wady i zalety

Niedawno w jednym z naszych wpisów poruszaliśmy temat transportu lotniczego na przykładzie transportu chłodziarek z USA do Polski. Był to konkretny przykład, w którym skupialiśmy się na czynniku komplikującym planowanie transportu, czyli różnicy czasu. W jakich innych okolicznościach sprawdza się międzynarodowy transport lotniczy? Jakie są jego wady i zalety?

Czytaj całość

Firma Transportowa a Firma Spedycyjna - Spedytor Przy Pracy

Czym zajmuje się spedytor morski?

Spedycja polega na organizacji przewozu towaru. Z pozoru ta niewymagająca praca może być wykonywana przez każdego. W rzeczywistości jednak branża spedycyjna jest bardzo obszerna i stawia kandydatów oraz pracowników przed koniecznością specjalizacji. Ogólnie dyscyplina dzieli się na podstawowe gałęzie: transport drogowy, transport kolejowy, transport lotniczy, transport morski, project cargo i przewozy farmaceutyków. Dziś przyjrzymy się zagadnieniom związanym z pracą jako spedytor morski.

Czytaj całość

BBA Transport System członkiem PISiL

Rok 2019 to dla BBA Transport System rok nowych partnerstw, szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń. Niedawno pisaliśmy o tym, że jesteśmy członkami WIG – Warszawskiej Izby Gospodarczej. Tymczasem od początku stycznia jesteśmy też członkami Polskiej Izby Spedycji i Logistyki – PISiL. Oprócz dbania o interes naszych Klientów zyskujemy coraz więcej możliwości realnego wpływania na rynek i całą branżę TSL. Nasza pozycja na rynku umacnia się i tym samym możemy zapewnić Klientom jeszcze lepszą jakość świadczonych usług.

Czytaj całość

Zespół Profesjonalistów BBA Transport System

BBA Transport System członkiem WIG – Warszawskiej Izby Gospodarczej

BBA Transport System zostało członkiem WIG – Warszawskiej Izby Gospodarczej! Znaleźliśmy się pośród przedsiębiorców i ludzi biznesu, którzy realnie kształtują konkurencyjny rynek i wspierają rozwój jakości usług polskich firm. Dzięki bliskiemu kontaktowi ze środowiskiem przedsiębiorczości, możemy jeszcze lepiej dbać o satysfakcję i zaspokojenie potrzeb naszych Klientów!

Czytaj całość

podpis umowy

Dbamy o bezpieczeństwo! Większy zakres ubezpieczenia – Transport Cargo

Od zawsze jedną z najważniejszych wartości firmy BBA Transport System było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ładunkom powierzonym nam przez naszych Klientów. Uważnie obserwując rynek, a zarazem wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, poszerzyliśmy zakres ochrony ubezpieczeniowej o „Klauzulę Przewoźnika Umownego” oraz Ubezpieczenie w ramach kabotażu na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Stale uatrakcyjniamy naszą ofertę, a co za tym idzie, poprawiamy również nasze warunki bezpieczeństwa. Z tego powodu można być spokojnym o transport Cargo z BBA Transport System.

Czytaj całość

Transport Kontenerów BBA Transport System

Transport kontenerów morskich, czyli jak tanio przewieźć wiele rzeczy na raz

Gdy powie się „transport”, od razu myśli się „kontener”. Nic dziwnego – ich użycie jest najpowszechniejszym rozwiązaniem w transporcie cargo, zwłaszcza w transporcie morskim. Na czym polega transport kontenerów? Ich uniwersalność wiąże się z tym, że można nimi przewozić właściwie wszystko. Od ładunków drobnicowych, przez przesyłki całokontenerowe, aż po specjalistyczny sprzęt o dużych gabarytach. Oczywiste jest, że tak zróżnicowany ładunek oznacza zróżnicowaną formę, a więc zarówno użytkowanie, jak i przewóz kontenerów są złożonym tematem. Wykorzystanie przewozu kontenerów usprawnia procesy spedycyjne i przewozowe, umożliwiając łączenie różnych gałęzi transportu w jednym procesie przewozowym, minimalizując czas przeładunku w transporcie multimodalnym.

Czytaj całość

Import z Korei Południowej – czy warto?

Pomimo utrzymywania kontaktów handlowych z wieloma krajami na całym świecie, w przypadku kilku z nich notujemy znaczący deficyt handlowy. Czołówkę tych państw stanowią: Rosja, Chiny i Korea Południowa. Wiele źródeł jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazuje odmienne preferencje konsumentów z tych krajów. Na przykład import z Korei do Polski ma niemal siedmiokrotnie wyższe wskaźniki niż eksport w drugą stronę! Jak wykorzystać tę koniunkturę?

Czytaj całość

Import z Niemiec – 23% krajowego importu Polski

Pomimo różnych zawirowań, niepokojów i wahań międzynarodowych, Niemcy pozostają naszym największym partnerem handlowym. Ten fakt znajduje potwierdzenie zarówno w eksporcie, jak również imporcie. Skupmy się jednak na tym drugim – jak import z Niemiec ma się do szeroko pojętej branży TSL?

Czytaj całość

BBA Transport System Spotkanie Wigilijne

Wigilia Spedytora BBA Transport System

W przedświąteczny piątek cały zespół odbył spotkanie opłatkowe BBA Transport System. Czas wspólnego świętowania i zadumy odbył się w rodzinnym gronie tak pracowników, jak i dzieci. Swoją obecnością spotkanie uświetnili również byli pracownicy, praktykanci, stażyści i pracownicy przebywający na urlopach. Tym ciepłym wydarzeniem żegnaliśmy mijający rok.

Czytaj całość

Akademia Spedytora – II Edycja Darmowych Warsztatów TSL

BBA Transport System po raz kolejny wyszło naprzeciw potrzebom studentów! Bezpłatne warsztaty „Akademia Spedytora” powracają w semestrze zimowym! Tym razem we współpracy z Politechniką Warszawską przygotowaliśmy cykl czterech warsztatów z zakresu transportu drogowego, kolejowego, cargo i specjalistycznego.

Czytaj całość

Przeładunek Towarów BBA Transport System

Przeładunek Towarów w Sieci Powierzchni Magazynowych BBA Transport System

BBA Transport System jak nic ceni sobie bezpieczeństwo i satysfakcję Klientów. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić maksymalnie owocną współpracę obarczoną jak najmniejszym ryzykiem. Jednym z rodzajów serwisu, który niezaprzeczalnie nam pomaga, jest nasza sieć powierzchni magazynowych. Dzięki temu w całości kontrolujemy przeładunek towarów.

Czytaj całość

Transport drogowy do Anglii, czyli „All you need is load”

Transport drogowy do Anglii jest dziś wyzwaniem. Parafrazując klasyka, i aby podobnie jak on przetrwać próbę czasu, bezustannie trwa walka o dostęp do ładunków, kontraktów i kontaktów. Niestety nie jest już ona tak romantyczna jak wyżej wspomniany utwór, a stosowane metody już dawno przekroczyły granicę zdrowej konkurencji. By utrzymać się na rynku nie wystarczy już tylko nowe auto z naczepą czy sporadyczne transporty dla zaprzyjaźnionego zakładu produkcyjnego. Potrzeba znacznie więcej…

Czytaj całość

import z chin bba transport system

Spedycja międzynarodowa Warszawa i świat

Spedycja, jeden z filarów branży TSL, to organizacja transportów z uwzględnieniem potrzeb i preferencji zarówno klienta, jak i przewoźnika. Spedytor zajmuje się dogrywaniem wszystkich elementów transportu: od przygotowania wyceny, aż do odbioru przesyłki przez odbiorcę. Jego działania obejmują obszarem różne terytoria: zarówno lokalne, krajowe, jak i międzynarodowe pole transportowe. Firmy spedycyjne często nie ograniczają się tylko do jednego państwa, na terytorium którego działają. Tak jest na przykład w przypadku BBA Transport System – jest to spedycja międzynarodowa, której siedzibą jest Warszawa, a której terytorium działania jest cały świat.

Czytaj całość