Agencja celna Kontenery trzymane w ręku przez agenta celnego

Jak agencja celna współpracuje z firmą spedycyjną? WYWIAD

Jako firma spedycyjna działamy na całym świecie – organizujemy transporty z całej Europy, ale też z Ameryki Południowej, Północnej, Afryki, Australii i Azji. Dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi nawiązujemy współpracę z licznymi podwykonawcami i agencjami. Dzięki doświadczeniu naszym i naszych partnerów darzymy się zaufaniem, które owocuje sprawną współpracą i jakością odpowiadającą nawet najbardziej wymagającym klientom. W ciągu 20 lat działalności zdążyliśmy przekonać się, z którymi partnerami współpracuje się nam najlepiej – z którymi dzielimy wartości, pozwalające działać w pełnym porozumieniu. Takie porozumienie jest szczególnie cenne w przypadku współpracy z agencją celną. By przedstawić charakter zależności między spedycją a agencją celną, przeprowadziliśmy wywiad z przedstawicielką firmy Porath Customs Agents.

Wywiad: jak agencja celna współpracuje z firmą spedycyjną?

Agencja Celna. Ekspertka agencji celnej Porath Customs Agents, Ewa Maciejczuk.
Ewa Maciejczuk, Porath Customs Agents

Firma Porath Customs Agents jest stałym partnerem BBA Transport System. Współpracujemy ze sobą nie tylko na poziomie biznesowym, lecz także edukacyjnym: przedstawiciele agencji zostali zaproszeni jako goście specjalni do wystąpienia podczas jednego z wykładów Akademii Spedytora na SGGW (link do nagrania wystąpienia pani Joanny Porath w tym miejscu). Z dzisiejszego wywiadu dowiesz się, jak wygląda praca agencji celnej… z perspektywy agencji celnej! Na nasze pytania odpowiedziała pani Ewa Maciejczuk, Customer Solutions Specialist w Porath Customs Agents.

Jaką rolę w łańcuchu dostaw odgrywa agencja celna?

Agencja celna w łańcuchu dostaw odgrywa rolę reprezentanta importera lub eksportera przed organami celnymi. Jest pierwszym kontaktem z przedsiębiorcą importującym lub eksportującym towary.  Informuje o niezbędnych dokumentach, wymogach czy obowiązujących obecnie przepisach celnych – zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Po zebraniu dokumentacji następuje proces przygotowanie zgłoszenia celnego oraz przekazanie do weryfikacji i przyjęcia przez urząd celny. Poszczególne agencje oferują wiele usług dodatkowych np. fizyczna obecność podczas:

  • rewizji kontenera,
  • kontroli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W imieniu klienta agenci składają także odpowiednie wnioski do organów biorących udział w określaniu warunków współpracy w obrocie międzynarodowym.

Jakie największe wyzwania stawiają spedytorzy przed agencją celną?

Największym wyzwaniem jest z pewnością jakość dokumentów czyli ich poprawność oraz kompletność. Agencja celna jako podmiot pośredniczący między importerem/eksporterem a organem celnym musi zadbać o poprawność dokumentacji handlowej. Wielokrotnie pojawiają się pytania – „Czy to jest konieczne? Nie da się bez tego? Dlaczego to tyle trwa? W innej agencji to przeszło!”. Tych ostatnich klientów lubimy najbardziej. Pracownicy agencji celnej odpowiadają przed organami celnymi własnym imieniem, w związku z tym ze szczególną starannością pilnują czy wszystkie wymogi w zakresie przywozu lub wywozu zostały spełnione.  Jesteśmy niejako adwokatem klienta i nie wolno od nas wymagać łamania prawa czy przepisów celnych.

Czy każdy podmiot sprowadzając towary spoza Unii Europejskiej zobowiązany jest do oclenia towaru?

Agencja Celna - słupek graniczny przy punkcie odprawy celnej
By towar można było wprowadzić do obrotu w Polsce, musi najpierw zostać odprawiony przez agencję celną.

Na powyższe pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ możliwe są zawsze różne przypadki importu. Pierwszy z nich to sytuacja, w której towar importowany jest spoza UE. Mając na uwadze proces najprostszy, z którym mamy najczęściej do czynienia, w którym krajem pochodzenia są Chiny lub Stany Zjednoczone. Towary są zatem pochodzenia nieunijnego i po spełnieniu wszystkich zobowiązań związanych z objęciem towarów daną procedurą celną, zazwyczaj zostają wprowadzone na rynek europejski w zakresie dopuszczenie do obrotu. Druga forma pojawia się w przypadku, gdy kraje posiadają preferencyjną zerową stawkę cła. W tej sytuacji jedyną opłatą jaką ponosi importer jest podatek.

Nawiązując do sytuacji z COVID–19 zostało wprowadzone zawieszenie opłat cła oraz podatku VAT z tytułu importu na maseczki ochronne, o ile sprowadzone są przez organizacje charytatywne, dobroczynne lub do bezpłatnego udostępniania zainteresowanym.

Czy agencja celna reprezentuje przedsiębiorcę przed urzędem celnym?

Tak, agencja celna jest reprezentantem. Zgodnie z ustawodawstwem unijnym występują dwa rodzaje przedstawicielstwa: pośrednie oraz bezpośrednie. Pierwsze z nich najprościej odpowiadając oznacza – reprezentację we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby. Przedstawicielstwo bezpośrednie natomiast oznacza – reprezentację w imieniu i na rzecz innej osoby. Główne różnice pomiędzy tymi przedstawicielstwami są związane z poziomami odpowiedzialności przed różnymi organami i instytucjami.

Jakiego rodzaju towary podlegają szczególnej procedurze celnej?

Myślę, że w tym wypadku określenie szczególnej procedury celnej można podciągnąć pod procedury specjalne, które od ostatniej aktualizacji przepisów celnych uległy podzieleniu na 4 kategorie, takie jak:

  • tranzyt:  wewnętrzny oraz zewnętrzny, uszlachetnianie bierne i czynne,
  • składowanie: celne oraz wolne obszary celne
  • szczególne przeznaczenie: odprawę czasową i końcowe przeznaczenie
  • przetwarzanie: uszlachetnianie czynne i bierne

W tym wypadku powyższym procedurom nie podlegają konkretne towary.  Większość towarów podlega standardowym procedurom, jedyną różnicą są dokumenty oraz wymogi co do towaru.  Mam tu na myśli oznaczenia towarów, opakowań, specjalne oświadczenia oraz deklaracje.

O czym najczęściej zapominają importerzy sprowadzający towary do Polski?

Firma Spedycyjna BBATS Warszawa dokumenty transportowe
Importerzy często dostarczają celnikom błędne lub niepełne dokumenty.

Importerzy bardzo często przesyłają błędne lub niepełne dokumenty. Można zatem powiedzieć, iż zapominają jak powinna wyglądać poprawna dokumentacja – Pro forma faktury, zamiast faktury, szczegółowy packing list, ocean/air bill of loading, certyfikaty pochodzenia, certyfikat weterynaryjny oraz pozwolenie na import. W czasach COVID-19 na czasie są problemy z oznaczeniem CE, które powinno być tak naprawdę wszędzie. Zarówno na produktach, na opakowaniach, jak i dokumentach.

Na co importerzy powinni zwrócić szczególną uwagę przed zakupem towarów za granicą w kontekście cła?

Jedną z kwestii, na którą importer musi zwrócić uwagę jest oczywiście wysokość cła oraz to czy dany towar z danego kraju nie jest objęty preferencyjną stawką. Poszczególne dane możemy znaleźć na platformie PUESC w Informacyjnym Systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4) na podstawie kodów celnych towarów, które zamierzamy odprawić.

Kolejną rzeczą jest sprawdzenie, czy w danym kraju nie występują ograniczenia przywozu. Każdy kraj posiada swoje własne określone obostrzenia. W celu uniknięcia zatrzymania towaru należy również zwrócić uwagę jakie wymogi powinien spełniać importowany/eksportowany towar zgodnie z prawem lokalnym.

Czy importer może sam wykonać dokumentację celną, czy zawsze musi to robić agencja celna?

Jeżeli importer posiada kompetencje w zakresie odpraw celnych zgodne z wymogami UKC, oczywiście może to zrobić we własnym zakresie. Natomiast w innym wypadku nie ma takiej możliwości. Aby dokonać zgłoszenia celnego trzeba być agentem celnym. Można go uzyskać poprzez złożenie odpowiednich dokumentów oraz spełnienie specjalnych wymagań. Aby uzyskać taki wpis należy wysłać wniosek do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Spis agentów celnych prowadzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Każdy kraj członkowski ma swoje własne obostrzenia w zakresie dostępu do zawodu agenta celnego. W Niemczech nie ma wymogu posiadania specjalnych kwalifikacji.

 

Powiązane artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użycz tych znaczników HTML tagów i atrybutów:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

szesnaście + jedenaście =