Transport lotniczy wartościowych urządzeń geologicznych z USA do Polski

Pod koniec 2018 roku otrzymaliśmy zapytanie o możliwość transportu urządzeń pomiarowych ze stanów zjednoczonych do Świnoujścia. Nasz Key Account Manager – Mateusz Myszyński rozpoczął pracę z Klientem nad tym zleceniem. Aby właściwie wycenić i przeprowadzić fracht należało przede wszystkim poznać pełną specyfikę przewożonego towaru.

Etap 1 – pełne informacje o transportowanym towarze

Na wstępnym etapie nasz specjalista ds. sprzedaży nie miał szczegółowych informacji o samym ładunku ani o terminach oczekiwanych przez Klienta w których musi on mieć towar dostarczony w miejsce docelowe. Rozpoczął się dokładny wywiad na temat towaru. By móc przeprowadzić transport bez zakłóceń, musieliśmy poznać jak najwięcej informacji o transportowanym przez nas materiale. Dzięki temu mogliśmy dobrać odpowiednie metody oraz zbilansować koszty.

Niezbędne było poznanie szczegółów o ładunku:

  • Wagi
  • Wymiarów
  • Rodzaju towaru i jego pakowania
Urządzenia geodezyjne do badania dna morskiego
Urządzenia geodezyjne do badania dna morskiego

Po pełnym rozpoznaniu okazało się, że transportowanym towarem jest wysokiej klasy sprzęt do pomiarów geologicznych. Urządzenia te wchodzą w skład ogromnego kontraktu na wydobycie surowców naturalnych z dna morza Bałtyckiego. Transportowane przez nas elementy zostaną umieszczone na dużej głębokości na łącznej powierzchni 120 km². Dodatkowo są one wynajęte na ściśle określony czas i każdy kolejny dzień ich pracy to koszty rzędu tysięcy dolarów. W tym momencie jasne było dla nas, że nie może na etapie realizacji zlecenia transportu dojść do żadnych niespodzianek.

Przewożony towar cechował się także bardzo dużą wartością. Łącznie zestaw zawierał 67 skrzyń drewnianych o różnych wymiarach i łącznej masie 15 360 Kg.

Klient zakładał najtańszy środek transportu ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Mateusz bez wahania wycenił koszty frachtu morskiego – gdyż jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie transportowe w międzynarodowej spedycji. Czynnik finansowy często stanowi podstawę do określenia szlaku transportowego. Pośród lądowego, morskiego i powietrznego – transport morski jest najtańszy.

Cecha transportu morskiego w postaci relatywnie niskich kosztów frachtu ma jednak pewną wadę – statek ze Stanów Zjednoczonych do Europy płynie około 30 dni.

Porównanie między transportem morskim a lotniczym.
Porównanie między transportem morskim a lotniczym.

Etap 2 – Dobór odpowiedniego środka transportu

Cały czas poświęcony na przygotowanie specyfikacji transportu wynosił już ponad tydzień, a zamawiający usługę stawiał przed nami kolejne wyzwania. Okazało się bowiem, że urządzenia umieszczone w skrzyniach posiadają wmontowane baterie litowo-jonowe, które, zgodnie z międzynarodowymi konwencjami, muszą być transportowane według restrykcyjnych zasad. DGR, bo tak nazywają się regulacje dotyczące ładunków zawierających materiały niebezpieczne, wymagają szeregu certyfikatów i zezwoleń kilku urzędów, zarówno w miejscu nadania, jak i odbioru. Towar taki przechodzi także bardziej szczegółową kontrolę w portach morskich i lotniczych.

Korelacja Czasu Do Kosztów W Transporcie Międzynarodowym
Korelacja Czasu Do Kosztów W Transporcie Międzynarodowym

Mając wszystkie zmienne ustalone i potwierdzone jednoznacznie przez zleceniodawcę, Mateusz przystąpił do określenia szybszej drogi transportu: frachtu lotniczego. Spadające koszty eksploatacji samolotów oraz ogólne upowszechnienie się latania sprawiają, że jest to również bardzo rozwojowa gałąź logistyki.

W przypadku transportu tak wartościowego ładunku na tak odległym odcinku przy określonych z góry terminach – koszt transportu lotniczego nie okazał się wcale tematem zamkniętym i Klient finalnie zaakceptował naszą wycenę.

Etap 3 – koordynacja realizacji usługi spedycyjnej transportu lotniczego z USA urządzeń geologicznych

W tym momencie przystąpiliśmy do realizacji transportu. Wszelkie informacje kontaktowe do Klienta, jak i te zebrane o ładunku, zostały z działu handlowego przekazane do działu operacyjnego. Nasz zespół wykonawczy składa się z wyspecjalizowanych spedytorów z doświadczeniem potwierdzonym międzynarodowymi certyfikatami. Przynależymy do międzynarodowych organizacji zrzeszających firmy logistycznego z całego świata.

Aby właściwie wykonać usługę transportu lotniczego omawianego towaru, należy być członkiem sieci IATA – International Air Transport Association.

BBA Transport System - członek czołowych zrzeszeń logistycznych
BBA Transport System – członek czołowych zrzeszeń logistycznych

Do realizacji powierzonego zlecenia oddelegowany został Patryk Pawlik – spedytor z 8-letnim doświadczeniem w transporcie lotniczym. Nasz specjalista odpowiedzialny był za pełną realizację transportu. Począwszy od odbioru towaru z magazynu w Houston w Texasie, poprzez fracht lotniczy do Frankfurtu, aż po obsługę lokalną po przylocie na lotnisko.

Patryk rozpoczął od nawiązania kontaktów z naszymi podwykonawcami w USA i Niemczech. Koordynacja pracy agencji celnej, obsługi naziemnej na lotnisku, kontakt z linią lotniczą czy magazynem to podstawa pracy w logistyce lotniczej.

Certyfikat niezbędny do wykonania transportu ładunków niebezpiecznych
Certyfikat niezbędny do wykonania transportu ładunków niebezpiecznych

Należy dodać, że BBA Transport System, poprzez przynależność do sieci WCA (World Cargo Alliance) posiada wielu agentów logistycznych w stanach zjednoczonych. Kontakt z nimi także leżał w gestii Patryka. To agent dopilnowuje przesyłki na miejscu i pomaga w kontaktach z podmiotami zależnymi.

Postawione przed agentem sieci WCA zadanie nie było najłatwiejsze. Biorąc powyższe pod uwagę, Patryk dopasował wyselekcjonowaną specjalnie osobę do tego wyzwania.

Z racji różnic czasowych praca spedytora rozpoczynała się o 8:00 czasu Polskiego, a kończyła późno w nocy.

Największym wyzwaniem była presja czasu pod którą musieliśmy pracować, terminowość dostawy oraz bardzo wysoka wartość towaru.

Patryk Pawlik

Transportowany ładunek musiał zostać objęty dodatkowym ubezpieczeń. W tym celu nasz inny specjalista – Marcin Samot przystąpił do kontaktu z brokerem ubezpieczeniowym. Po dokładnym sprawdzeniu towaru oraz spisaniu stosownej umowy – ładunek został ubezpieczony i był gotowy do dalszej odprawy.

Etap 4 – przygotowanie pełnej dokumentacji logistycznej

Przykład oznaczeń IATA DGR dla międzynarodowego Transportu Lotniczego
Przykład oznaczeń IATA DGR dla międzynarodowego Transportu Lotniczego

W związku z tym, że przewożony ładunek posiadał status DGR – materiał niebezpieczny – musiał on przejść szereg kontroli. Od sprawdzenia towaru pod kontem właściwego oznakowania na magazynie agenta, aż po checklistę w hubie przeładunkowym linii lotniczej. Przesyłka musi posiadać wszystkie niezbędne naklejki oraz musi być właściwie zabezpieczona. Wraz z nią muszą być także transportowane wszystkie dokumenty poświadczające właściwości towaru.

Spedytor trzyma pieczę nad tymi szerokimi zagadnieniami i odpowiada za właściwe ich nadzorowanie oraz za zgodność transportu z międzynarodowym prawem.

Po przesłaniu towaru na miejsce we Frankfurcie, rozładunku, jego odprawieniu celnym oraz przeładunku do magazynu, dalsza część spedycji należała do przewoźników lądowych. Łańcuch logistyczny często składa się, oprócz dostarczenia do portu lotniczego lub morskiego, także z transportu drogowego pod wskazany adres.

Etap 5 – Transport drogowy do miejsca docelowego

Na tym odcinku do akcji wkroczył Sylwester Janda – nasz specjalista transportu lądowego. Sylwester wiedział już z jakim towarem ma do czynienia. Znał jego dokładne gabaryty. Do realizacji zadania przewozu 67 skrzyń z lotniska we Frankfurcie do portu morskiego w Świnoujściu Sylwek wyselekcjonował zaufanego partnera w transporcie drogowym. Była to zaprzyjaźniona firma Satori ze Szczecina. Aby przewieźć taką ilość towaru niezbędne były 3 zestawy z naczepami typu firanka posiadające windy samozaładowcze.

Oczekiwanie na załadunek towaru na lotnisku we Frankfurcie
Oczekiwanie na załadunek towaru na lotnisku we Frankfurcie

Nam, jako głównemu wykonawcy zlecenia, zależało na jak najszybszym dostarczeniu towaru w miejsce docelowe. Nasz podwykonawca – przewoźnik dopasował się do tego wymogu i wystawił podwójną obsadę kierowców.

Największym wyzwaniem, a raczej niespodziewaną komplikacją była konieczność organizowania przeprawy promowej już na końcowym etapie realizacji przewozu. Informacja o dokładnym miejscu rozładunku została przekazana nam w ostatniej chwili. Konieczność znalezienia szybkiego rozwiązania pojawiła się w późnych godzinach wieczornych w dniu poprzedzającym dostawę, jednak dzięki doświadczeniu przewoźnika, udało się to rozwiązać niemalże błyskawicznie. Problem mógł wynikać z faktu, że towar podlegał przepisom ADR co wiązało się z przygotowaniem odpowiednich deklaracji dla transportu promem. Również sam kapitan promu mógł nie wyrazić zgody na przeprawienie towaru. Niemniej jednak sprawna reakcja ekipy Satori pozwoliła na dokończenie transportu wg. planu.

Sylwester Janda

Od momentu załadunku towaru na samochody na lotnisku we Frankfurcie do momentu dostawy, uwzględniając czas potrzebny na procedury celne, transport zamknął się w okresie 35h.

Wideo-relacja poniżej:

 

Całość transportu Houston – Świnoujście podsumowuje nasz Dyrektor Działu Transportu i Spedycji – Mariusz Żakiewicz:

BBA Transport System od 20 lat zajmuje się organizacją przewozu transportów drogowego, morskiego kolejowego i lotniczego. Ze zleceniami transportu lotniczego mamy do czynienia na co dzień. Wykonujemy do kilkunastu takich transportów dziennie. Rolą kierownictwa przy tego typu zleceniach jest koordynacja pracy zespołu operacyjnego a także analiza i zarządzanie ryzykami mogącymi się pojawić w całym łańcuchu dostaw. W przypadku omawianego transportu jednym z głównych parametrów był czas przesyłki oraz bardzo duża wartość towaru. Z punktu widzenia kierownictwa kluczowe było zabezpieczenie ryzyk możliwych do pokazania się na tych płaszczyznach.

Proces koordynacji zespołu przy takich zleceniach polega na ciągłej wymianie informacji. Dzień zaczynaliśmy od narady zespołu, podczas której omawialiśmy status przesyłki. Dzień również kończyliśmy naradą, planując kolejne działania na następny dzień.

Mariusz Żakiewicz

Dzięki odpowiedzialnej pracy każdego z zaangażowanych członków zespołu transport zakończył się pełnym sukcesem.

Powiązane artykuły