Polisa ubezpieczeniowa mienia w transporcie wypełnia kluczowe zadanie BBA Transport System jakim jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa swoich klientów. Celem spełnienia tego wymogu, wszelkie działania spedycyjne wykonywane na rzecz naszych klientów objęte są ubezpieczeniem o sumie gwarancyjnej 600 000 USD.

Koszt tego ubezpieczenia jest zawsze zawarty w cenie i nie podlega dodatkowym opłatom.

Jednocześnie, na życzenie klienta, możliwe jest dodatkowe ubezpieczenie CARGO na kwotę 2 000 000 EUR lub większej. Tego typu polisa ubezpieczeniowa może zostać wygenerowana w ciągu kilku minut od zgłoszenia.

Nasi klienci nie muszą tracić czasu na konsultacje z brokerami ubezpieczeniowymi.

Od nas dostają rozwiązanie zabezpieczające wszystkie realizowane przez nas przewozy po jednym kontakcie z naszymi specjalistami.

Aktualizacja 02.2018r.

Rozszerzyliśmy zakres ochrony polisy ubezpieczeniowej, przez co możemy przewozić także:  samochody, złom, makulaturę, odpady przemysłowe.

BBA Transport System Warszawa Ubezpieczenie
BBA Transport System Warszawa Ubezpieczenie
BBA Transport System Warszawa Ubezpieczenie
BBA Transport System Warszawa Ubezpieczenie
BBA Transport System Warszawa Ubezpieczenie
BBA Transport System Warszawa Ubezpieczenie