BBA PHARMA – transport leków oraz produktów farmaceutycznych w temperaturze kontrolowanej

Z powodu niezmiernie istotnego znaczenia i roli, jaką odgrywają leki dla ludzkiego zdrowia, ich transportowanie to dziedzina, do której należy podchodzić ze szczególną uwagą. Z tego powodu realizacja przewozów farmaceutycznych obwarowana jest wieloma przepisami prawa.

Transport farmaceutyków musi przebiegać z uwzględnieniem wymogów wskazanych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Kolejne jakże ważne i niezbędne wskazówki dotyczące transportu produktów leczniczych zostały przewidziane w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U 2002, Nr 144, poz. 1216).

Przede wszystkim, przewóz produktów farmaceutycznych musi odbywać się bezpośrednio z punktu nadania do punktu odbioru. Dla każdego produktu osobno określa się wilgotność powietrza (maksymalnie 70 proc.) i temperaturę, najczęściej są to przedziały 15°C-25°C, 8°C-15°C oraz 2°C-8°C. Odpowiednie warunki transportu pozwalają zabezpieczyć produkty przed działaniem wysokiej i niskiej temperatury, światła i wilgotności oraz przed zanieczyszczeniem. Najmniejszy błąd ze strony producenta, który udostępnia konieczne informacje odnośnie warunków transportu przewoźnikowi lub ze strony usługodawcy, który z tych informacji korzysta i na którym spoczywa odpowiedzialność za należyte warunki transportu, może spowodować nieodwracalne i kosztowne skutki. Wśród nich należy na pewno wymienić głównie uniemożliwienie wprowadzenia towaru do obrotu rynkowego. Wiąże się to z koniecznością jego utylizacji. Niejednokrotnie dokonuję się takich działań na koszt przewoźnika. Dlatego ważna jest kalibracja urządzeń pomiarowych stosowanych w pojazdach przewożących leki. Bez kalibracji pomiary są nieważne, a usługodawca jest winien zaniedbania, które kończy się wspomnianą utylizacją.

Przewóz farmaceutyków jest domeną usługodawców którzy spełniają wiele trudnych i wymagających kryteriów. Bardzo wysokie wymagania, jakie niesie ze sobą taki rodzaj transportu, sprawia że przewoźnicy zajmujący się przewozami drobnicowymi są z niego wyłączeni. Jest to spowodowane utrudnieniami związanymi z przeładunkiem produktów farmaceutycznych, który odbywa się tylko w tzw. komorach przeładunkowych a nie mogą one należeć do firm transportowych.

Przewoźnik, który chce prawidłowo i z należytą starannością dostarczać swoim klientom profesjonalny serwis transportu produktów farmaceutycznych, musi dysponować odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i technologią pozwalającą zapewnić pełne bezpieczeństwo powierzonej przesyłce. Nieprzerwanie od kilkunastu lat, firma BBA TRANSPORT SYSTEM, organizuje międzynarodowy oraz krajowy transport leków dla ogromnej rzeszy klientów. Nabyta wiedza oraz doświadczenie pozwala kompleksowo dopasować się do potrzeb każdego zleceniodawcy oraz sprawić aby zlecona usługa przewozu farmaceutyków została wykonana na najwyższym poziomie. Wyodrębniona spośród wielu, usługa BBA PHARMA dedykowana jest dla wszystkich klientów, którzy chcą powierzyć firmie BBA TRANSPORT SYSTEM międzynarodowy transport leków, produktów farmaceutycznych w temperaturze kontrolowanej.

Więcej informacji o usłudze BBA PHARMA:

Kamil Korab
e-mail:   k.korab@bbats.pl
tel.          48 22 463 47 42
tel. kom.  (+48) 723 033 723