Transport ponadgabarytowy, gabarytów, specjalny, project cargo.

Transport ponadgabarytowy to przewóz ładunków, które przekraczają dopuszczone normy prawa drogowego pod kątem wymiarów i wagi. Są to ładunki niestandardowe, których nie można przewozić w bez specjalnego przygotowania. Jest to zatem transport ponadnormatywny, który wymaga dopełnienia szeregu formalności, z których najważniejszą jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń.

Transport ponadgabarytowy w Europie

Prawo drogowe w Polsce jest skonstruowane w ten sam sposób, co na terenie państw Europy. Oznacza to, że spedycja ładunków niestandardowych z Europy Zachodniej do Polski jest jak najbardziej możliwa i odbywa się na tych samych zasadach, co dystrybucja takich ładunków na terenie kraju.

O ładunku niestandardowym zgodnie z prawem mówimy wtedy, kiedy jego waga przekracza czterdzieści dwie tony, a wymiary 400 cm (wysokość), 250 cm (szerokość) i 160 cm (długość).

Transport ładunków ponadgabarytowych wymaga uzyskania pozwolenia, przeprowadzenia pilotażu, wyznaczenia trasy z uwzględnieniem wytycznych prawnych oraz współpracy ze służbami drogowymi, a nawet policją.

BBA Transport System dopełnienia wszystkich formalności.

Usługę transportu ponadgabarytowego kierujemy do Klientów, którzy chcą przetransportować ładunki niemieszczące się w standardowych gabarytach – koparki, dźwigi, kombajny, silosy, itp.

Naszą specjalnością są przewozy ponadgabarytowe na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec i krajów Beneluxu. Zapewniamy także zasięg terytorialny całej Unii Europejskiej.

Do realizacji transportów ponadgabaratytowych i specjalnych BBA Transport System wykorzystuje najnowocześniejsze naczepy typu: semi, telle-semi, tiefbett.