Incoterms® 2010 – międzynarodowe regulacje handlowe objaśnienie

Incoterms® 2010 to nazwa zbioru regulacji handlowych określających warunki sprzedaży stosowane w międzynarodowym handlu. Incoterms® (z ang. International Commercial Terms) regulują kwestie związane z transportem dóbr od sprzedawcy do nabywcy. Odnoszą się one do konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr i są szeroko stosowane w handlu międzynarodowym.

Incoterms® zostały  opublikowane w 1936 roku i z wieloma aktualizacjami obowiązują do dnia dzisiejszego. Najaktualniejszą wersją jest ta wydana we wrześniu 2011 roku.

Poniżej przybliżymy co zbiór opisywanych praw zawiera oraz jakie warunki opłat, ryzyk i ubezpieczeń reguluje.

Incoterms® 2010 w transporcie międzynarodowym

Wymiana towarów pomiędzy miejscem nadania a miejscem odbioru stanowi podstawę globalnej gospodarki. Transport międzynarodowy opiera się o 4 główne filary – transport morski, transport lotniczy, transport kolejowy oraz transport drogowy.

Aby właściwie dostarczyć towar z miejsca A do miejsca B często zaangażowane muszą być znaczne pokłady kapitału, przy wsparciu wysoce wykwalifikowanej kadry z użyciem zaawansowanych technologicznie maszyn.

W każdej sytuacji niezbędne jest zawarcie stosownych umów transportowych. Dzięki regułom Incoterms® handel międzynarodowy „ubrany jest” w przystępne do zrozumienia i uniwersalne zalecenia.

<<<<>>>>>>

Droga jaką musi przebyć towar w transporcie międzynarodowym.

Powyższa grafika przedstawia przykład transportu towaru z fabryki nadania do zakładu przeznaczenia. W trakcie transportu pakunek przechodzi przez szereg elementów łańcucha dostaw. Nadawca z użyciem auta ciężarowego nadaje towar do magazynu przeładunkowego. W magazynie przeładunkowym towar jest umieszczany na kontenerze transportowym i w zależności od umowy transportowany drogą morską, kolejową lub lotniczą do magazynu przeładunkowego bliżej odbiorcy. Często szlak jakim „wędruje” towar zawiera kilka miejsc przeładunkowych i angażuje kilka rodzajów transportu.

Na potrzeby Incoterms® określono miejsca krytyczne dla wymiany handlowej, w których to zmieniają się zarówno reguły co do ponoszonego ryzyka, opłat i ubezpieczeń.

Z definicji Incoterms® wynika, że regulują one międzynarodowy handel a nie transport. Incoterms® nie mają  charakteru międzynarodowej konwencji – stanowią one raczej rodzaj zaleceń.

Na wstępie podpisywania umowy handlowej określane zostają warunki transportu, które w Incoterms® zostały podzielone na poszczególne formuły.

Incoterms® 2010 – poszczególne formuły używane w spedycji międzynarodowej

EXW –

Powiązane artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz użycz tych znaczników HTML tagów i atrybutów:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

seven + 4 =

*