BBA Transport System Transport leków, przewóz faramceutyków, czyli transport w branży Pharmacy

Transport leków – jedno z największych wyzwań branży TSL

Transport leków wymaga dobrego przygotowania i doświadczenia. Farmaceutyki trzeba odpowiednio zabezpieczyć, wymagają też utrzymania odpowiedniej temperatury i wykorzystania tzw. zimnego łańcucha dostaw. Dodatkowo dochodzą do tego jeszcze regulacje prawne i wymagania od przewoźnika. W związku z tym: dlaczego w branży Pharmacy warto zaufać doświadczonemu przewoźnikowi?

Transport leków – przepisy i prawo farmaceutyczne

Transport leków, jako wymagająca gałąź branży TSL, powinien przebiegać z uwzględnieniem wymogów przewidzianych w przepisach. Reguluje go ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zmianami). Jest to podstawowy dokument regulujący zasady dopuszczenia produktów leczniczych do obrotu rynkowego, wspomagany przez akty uzupełniające. W świetle powyższego, produktów leczniczych nie można traktować w przewozie tak jak każdy inny towar masowy.

Dalsze wskazówki dotyczące transportu leków zostały przewidziane w przepisach w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1216). Zgodnie z nią, podczas transportu leki trzeba zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem wszystkich możliwych warunków zewnętrznych oraz zanieczyszczeniem czy uszkodzeniem mechanicznym.

Hurtowy przewóz produktów leczniczych powinien odbywać się bezpośrednio z punktu nadania do punktu odbioru (np. wytwórca –> hurtownia, hurtownia –> hurtownia, hurtownia –> apteka).

Przeczytaj więcej o transporcie chłodniczym!

O co należy zadbać podczas transportu leków?

Transport leków, przewóz farmaceutyków
Transport leków, przewóz farmaceutyków

Rynek przewozów farmaceutycznych jest bardzo konkurencyjną gałęzią branży. Pośród wielu wykonawców, każdy podmiot funkcjonujący na poziomie hurtowego obrotu łańcucha dostaw produktów leczniczych jest zobligowany do wdrożenia zasad GDP. Transport leków nakłada więc na przewoźnika konkretne wymagania. Rygorystyczne wymogi określone w GDP są na szczęście bardzo klarowne i w teorii przestrzeganie ich nie powinno stwarzać większego problemu. Wspomniany transport produktów farmaceutycznych powinien odbywać się w sposób gwarantujący:

  1. Identyfikację produktu leczniczego, nadawcy i odbiorcy;
  2. zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych;
  3. zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub kradzieżą;
  4. ochrona przed szkodliwym działaniem wysokiej i niskiej temperatury, światła i wilgoci oraz innych niekorzystnych czynników.
  5. Temperatura przewozu leków wynika ze specyfiki danego produktu, o czym nadawca musi poinformować. Najczęściej są to przedziały 25°C-15°C,  15°C-8°C oraz 8°C do 2°C.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo farmaceutyków, najtrudniejszym jest transport w tzw. zimnym łańcuchu dostaw, czyli w temperaturze od 2 do 8°C. Maksymalna wilgotność powietrza także wynika ze specyfiki towaru (max. do 70%). Obowiązkowe jest także udokumentowanie, że transport leków przebiegał w wymaganej temperaturze. Pojazdy z zabudową termiczną wyposaża się w elektroniczny monitoring temperatury. Narzędzia pomiarowe służące do tego trzeba skalibrować jeszcze przed transportem. W przypadku braku kalibracji pomiary są nieważne, co z kolei wiąże się z uniemożliwieniem wprowadzenia towaru do obrotu i koniecznością jego utylizacji (zazwyczaj na koszt przewoźnika).

Gdy sprzęt zawiedzie, trzeba być gotowym

W wyniku różnych losowych zdarzeń, sprzęt używany do transportu może zawieść. Taki przebieg wydarzeń nie musi jednak oznaczać wielotysięcznych strat dla żadnej ze stron odpowiedzialnych za towar. Ekspert z dziedziny przewozu pharma, Kamil Korab, mówi:

Podobno nie ma takiego kryzysu, z którego nie da się wyjść; sam twierdzę, że nie ma takiego kryzysu, któremu nie dałoby się zapobiec. Takie podejście jest szczególnie istotne w przypadku transportu leków. Solidne przygotowanie się do transportu jest kluczem do jego spokojnego i bezpiecznego przebiegu. Maszyny jednak czasem się psują – wtedy musimy być przygotowani na każdą możliwość. Z pomocą przychodzą nam opracowane wcześniej procedury postępowania i sprzęt pomocniczy, choćby w postaci dodatkowego agregatu prądotwórczego czy zapasowego samochodu. A jeśli wszystko nas zawiedzie, trzeba pamiętać o odpowiedniej polisie OC przewoźnika/spedytora bądź ubezpieczeniu ładunku.

Nie można również zapomnieć o możliwości nieuprawnionego przejęcia ładunku przez osoby trzecie. Kradzieży i dostępowi osób nieupoważnionych można zapobiec na kilka prostych sposobów. Samochód przewożący ładunek powinien mieć immobiliser i blokadę skrzyni biegów. Dobrym rozwiązaniem jest też bezpieczna kaseta na stałe przymocowana do podłogi samochodu, w której transportuje się właściwy ładunek. System bezpiecznego zamknięcia ładowni również dodatkowo zabezpiecza nasze dobra. Gdy transport jest wyjątkowo wartościowy, można rozważyć przydzielenie mu ochrony bądź nawet utworzenie konwoju.

Specjalna oferta BBA Transport System na transport leków

BBA Transport System specjalizuje się w przewozie farmaceutyków, dlatego też współpracuje ze sprawdzonymi przewoźnikami w transporcie leków na terenie Warszawy oraz całego kraju, a nawet Europy. Nasz wykwalifikowany personel ma dostęp do najnowocześniejszego sprzętu i możliwość całodobowego monitoringu transportu. Wiemy, z czym mamy do czynienia i że stawka jest dużo większa niż tylko pieniądze. Dbamy o to, by realizowane przez nas usługi były obarczone minimalnym ryzykiem.

Od stycznia 2017 roku posiadamy certyfikat GDP – Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, który gwarantuje najwyższą jakość naszych usług.

Wykonujemy bezpłatną wycenę, konsultację i doradztwo w zakresie przewozów leków na terenie Europy.

Transport leków na spotkaniu Akademii Spedytora:

Case study: przewóz farmaceutyków o wartości 3000000 USD

Przewóz farmaceutyków o wartości 3 000 000 USD. CASE STUDY

SZYBKI KONTAKT

KONTAKT ZE SPEDYTOREM
Pn. - Pt. 8:00 - 16:30

Powiązane artykuły