Znak CE – Certyfikat Znaku Zgodności – Wzór i Procedura Nadania

Kupujący produkt na terenie Unii Europejskiej ma sporą szansę, że na opakowaniu zobaczy charakterystyczny znak CE. Jest to europejski znak zgodności, którego umieszczenie na opakowaniu produktu oznacza deklarację producenta, że przy produkcji przestrzegane były wymagania zawarte w odpowiednich dyrektywach i rozporządzeniach europejskich. Innymi słowy certyfikat CE oznacza, że oferowany do sprzedaży produkt spełnia normy bezpieczeństwa. W niniejszym artykule odpowiemy na pytania: jak uzyskać certyfikat, kto nadaje znak, jak wygląda procedura uzyskania go oraz jak wygląda jego wzór.

Znak CE – procedura nadania i sposoby uzyskania certyfikatu zgodności

Pierwsza rzecz, którą powiemy o znaku CE, będzie dla wielu dość szokująca.

Znak CE zostaje nadany produktowi przez samego producenta, który tym samym deklaruje zgodność z europejskimi dyrektywami i zarzazeniami.

Znak CE Samolot w trakcie załadunku towarów do przestrzeni ładunkowej.
Znak CE jest podstawą do wprowadzenia na europejski rynek ok. 95% wszystkich importowanych produktów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu.

Certyfikat CE nie może jednak zostać nadany produktowi ot tak. Pomimo że to od producenta zależy umieszczenie znaku na swoim produkcie, wcześniej trzeba orzec o jego zgodności z dyrektywami. Może tego dokonać sam producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Gdy jednak producent zdecyduje się na powierzenie sprawdzenia zgodności zewnętrznej, niezależnej firmie, jej zadanie wciąż ogranicza się do udziału w procesie. Nadanie znaku CE zawsze pozostaje w gestii samego producenta, a jednostka notyfikowana poświadcza jego zasadność. Może to zrobić np. poprzez wydanie certyfikatu zgodności. Taki certyfikat potwierdza przeprowadzenie badania zgodności oraz uwierzytelnia jego wynik.

O ile znak CE nadaje producent, a zgodność produktu z wytycznymi orzeka albo on sam, albo wyznaczona instytucja, przepisy rzadko kiedy wskazują określone jednostki mające przeprowadzić badanie zgodności.

PRZECZYTAJ: PORADNIK IMPORTU MORSKIEGO Z CHIN

Czy tylko producent może nadać produktowi znak CE? Kto może certyfikować produkt?

Zasadniczo: tak. Jednak w przypadku większości zasad zawsze znajdzie się jakiś wyjątek. Tak jest i w tym przypadku. To odstępstwo jest szczególnie przydatne importerom i dystrybutorom, którzy współpracują z firmami działającymi poza rynkiem europejskim, w konsekwencji nie skupiającymi się na europejskich wytycznych bezpieczeństwa. Według tego specjalnego przepisu…

Znak CE może nadać również importer bądź dystrybutor. Warunki są następujące:

 • przeprowadzenie odpowiedniej oceny zgodności
 • wprowadzenie produktu do obiegu pod ekskluzywną marką własną, z dedykowanym logiem bądź innym znakiem towarowym

Importer bądź dystrybutor, wprowadzając produkt do obiegu pod swoim logo jednocześnie odpowiada za jakość i zgodność produktu. Innymi słowy, w świetle prawa, nie będąc jego producentem, staje się jego producentem. Od tej chwili to importer poświadcza zgodność produktu z wytycznymi europejskimi.

Wzór znaku CE – jak powinien wyglądać certyfikat CE na produkcie?

Znak CE jest ustalonym symbolem, którego wygląd i umiejscowienie precyzyjnie określa decyzja Rady 93/465/WE. Oznacza to, że proporcje zawsze muszą być zgodne z dyrektywą, a sam symbol musi być umieszczony w konkretnym miejscu opakowania. Jeśli w jakimś przypadku szczegóły nie są precyzyjnie określone, oznacza to, że znak CE musi mieć minimum 5 mm wysokości.

Znak CE Wzór znaku dopuszczony do umieszczania na produktach deklarowanych jako zgodne z dyrektywami bezpieczeństwa.
Wzór znaku CE. Znak umieszczony na opakowaniu/produkcie musi ściśle oddawać proporcje.

PRZECZYTAJ: REGUŁY INCOTERMS 2020

Jakie dyrektywy stanowią podstawę do przyznania produktowi znaku CE?

Unia Europejska, jako twór dążący do ujednolicenia przepisów działających w ramach wspólnoty, przewidziała system ułatwiający procedury. Jest to system harmonizacji prawa technicznego, przeciwdziałający rozdrobnieniu i przesytowi przepisów, które mogłyby utrudnić współpracę na polu międzynarodowym. Dzięki harmonizacji możliwy jest swobodny obrót towarów, jeśli tylko spełniają zasadnicze wytyczne co do jakości i bezpieczeństwa. Produkty muszą być bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Ten system nazwano Nowym Podejściem. Opiera się na dyrektywach wydanych przez Komisję Europejską.

W jakich państwach wymagane jest umieszczenie znaku CE? Jakie produkty muszą mieć certyfikat?

Znak CE Obszar obowiązywania dyrektyw bezpieczeństwa ogranicza się do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Obowiązek umieszczania znaku CE ma moc w EOG, czyli w praktyce w Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych.

Znak CE jest obowiązkowy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że produkty nieoznaczone certyfikatem CE  są bezwzględnie wyłączone z użytku (nawet własneg0) i handlu. Nie można również importować produktów nieoznaczonych znakiem CE do żadnego z państw EOG. Stwarza to konieczność weryfikacji dostawców pozawspólnotowych oraz stanowi utrudnienie, jeśli importer nie zamierza skorzystać z opisywanych nieco wyżej przepisów.

Kraje Europy Wschodniej i Środkowowschodniej:

 • Polska
 • Słowacja
 • Czechy
 • Węgry
 • Litwa
 • Łotwa
 • Estonia

Państwa Europy Północnej:

 • Finlandia
 • Szwecja
 • Dania
 • Islandia (państwo stowarzyszone)
 • Norwegia (państwo stowarzyszone)

Państwa Europy Środkowej i Zachodniej:

 • Austria
 • Niemcy
 • Francja
 • Hiszpania
 • Irlandia
 • Belgia
 • Holandia
 • Luksemburg
 • Lichtenstein (państwo stowarzyszone)

Państwa Europy Południowej:

 • Włochy
 • Cypr
 • Grecja
 • Słowenia
 • Chorwacja
 • Rumunia
 • Bułgaria

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPEDYTOREM I SPRAWDŹ NAJLEPSZE MOŻLIWOŚCI

Jakie produkty muszą mieć znak CE w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Znak CE jest obowiązkowy dla produktów z wielu kategorii. Finalnie około 95% produktów dopuszczonych do obrotu musi mieć odpowiednie oznakowanie. Spośród wszystkich kategorii, przyjrzymy się bliżej trzem z nich: maszynom, zabawkom i urządzeniom pomiarowym.

Znak CE: maszyny ukończone i nieukończone. „Dyrektywa maszynowa”

Dyrektywa zasadniczo dzieli maszyny na dwa rodzaje: ukończone i nieukończone. Maszyny ukończone to urządzenia bądź ich zestawy, które:

Zawierają co najmniej jeden elementruchomy, są napędzane odpowiednim mechanizmem (np. silnikiem spalinowym, elektrycznym, pompą hydrauliczną itd.) i mają konkretne zastosowanie. Przykładem takiej maszyny jest np. kosiarka.

Z kolei maszyny nieukończone są zwyczajnie zystawem elementów przeznaczonych do wykorzystania przy budowie innych maszyn. Ważnym kryterium jest to, że każdy poszczególny element nie może działać samodzielnie.

Znak CE: zabawki. „Dyrektywa zabawkowa”

Znak CE - zabawka z miękkim wypełnieniem, tzw. pluszak
Nawet niepozorny pluszak musi mieć certyfikat bezpieczeństwa – znak CE.

Pośród wszystkich kategorii, oprócz maszyn, jedną z pierwszych przychodzących do głowy jako wymagająca certyfikatu bezpieczeństwa, jest kategoria zabawkowa. Ponieważ zabawki trafiają często do najmłodszych odbiorców, przyznanie im certyfikatu CE absolutnie wymagane. Przed wprowadzeniem do obiegu zabawka musi spełnić trzy główne wymagania:

 • dokumentacyjne – musi mieć odpowiednią dokumentację techniczną
 • informacyjne – jakie ostrzeżenia i informacje muszą być umieszczone na opakowaniu
 • bezpieczeństwa – musi przejść odpowiednie badania.

Gdy zabawka uzyska certyfikat, można skierować ją do sprzedaży. Przy okazji przypominamy, co jest zabawką:

Za zabawkę można uznać każdy produkt, którego przeznaczeniem jest używanie przez dzieci do 14 roku życia. Ponieważ lista jest długa, prezentujemy wybrane rodzaje zabawek: z miękkim wypełnieniem (pluszaki), funkcjonalne (zestawy DIY), do zabawy w wodzie (koła do pływania), ruchowe (huśtawki), chemiczne (edukacyjne zestawy małego chemika), zestawy kosmetyczne (farbki do twarzy) i tak dalej, i tak dalej.

Znak CE: urządzenia pomiarowe. „Dyrektywa o przyrządach pomiarowych”

Do ustalenia zgodności z dyrektywami potrzebne są tzw. wymagania zasadnicze. Sprawdzenie przyrządu pod ich kątem pozwala stworzyć instrukcję obsługi i dokumentację techniczną. Znak CE umieszcza się nie tylko na produkcie, lecz także w instrukcji. Zgodnie z dyrektywą 2014/32/UE funkcjonuje aż 14 Systemów Oceny Zgodności dla urządzeń pomiarowych! A urządzenia o których mowa to m.in. gazomierze, wagi automatyczne, taksometry, liczniki energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru długości itd.

Dopasowanie produktu do odpowiedniej kategorii może być kłopotliwe, dlatego przed rozpoczęciem procesu certyfikacji warto sprawdzić, czy zawiera się w którejś z definicji dyrektywy.

Import towarów do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – transport międzynarodowy i logistyka

Prowadzisz import towarów spoza UE? Zajmujesz się handlem produktami, które podlegają wymogowi certyfikacji CE? BBA Transport System kompleksowo wspiera importerów i eksporterów w działaniach – nasze usługi rozpościerają się od doradztwa logistycznego po organizację i nadzór całego procesu spedycyjnego. Zachęcamy do kontaktu w celu wprowadzenia na rynek produktów oznaczonych (bądź wymagających oznaczenia) znakiem CE!

SZYBKI KONTAKT

KONTAKT ZE SPEDYTOREM
Pn. - Pt. 8:00 - 16:30

Powiązane artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użycz tych znaczników HTML tagów i atrybutów:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

8 + 16 =