Transport Międzynarodowy Połączenia

Spedycja w transporcie międzynarodowym. Rola spedycji w transporcie międzynarodowym

Transport międzynarodowy jest gałęzią transportu, którą można realizować na wiele sposobów. Podczas gdy lokalne transporty z oszczędności i braku konieczności stosowania skomplikowanych rozwiązań zazwyczaj realizowane są transportem drogowym, transporty międzynarodowe mogą odbywać się czterema metodami: drogową, kolejową, morską i lotniczą. Spedycja w transporcie międzynarodowym pozwala na sprawną organizację procesów, które niosą ze sobą więcej niż tylko zysk.

Spedycja w transporcie międzynarodowym – czym jest transport międzynarodowy?

Na początku musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: czym właściwie jest transport międzynarodowy? W ustawie o VAT stwierdzone jest, że przez termin transport międzynarodowy należy rozumieć przemieszczanie się towarów pomiędzy krajami z wyłączeniem krajów członkowskich Unii Europejskiej. Do Unii Europejskiej należy duża część partnerów handlowych Polski.

Według tej definicji, przewożąc towar z Polski do Włoch nie wykonujemy transportu międzynarodowego, tylko wewnątrzwspólnotowy. Jednocześnie ta definicja ma zastosowanie jedynie do transportu towarów – transport osobowy podlega innym regulacjom.

W ujęciu prawnym, transport międzynarodowy to przemieszczenie towarów:

  • z miejsca nadania na terytorium kraju do miejsca odbioru poza terytorium Unii Europejskiej;
  • od miejsca nadania poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu w kraju członkowskim;
  • z miejsca nadania poza Unią Europejską do miejsca odbioru poza Unią Europejską, jeśli część trasy przebiega przez terytorium UE.

Jakie korzyści płyną z transportu międzynarodowego? Czym jest cło?

Spedycja w transporcie międzynarodowym. Wagony towarowe stojące na bocznicy.
BBA Transport System Transport Międzynarodowy Koleją

Transport pełni szereg funkcji wobec organów państwowych i jednostek. Sprawny transport przyczynia się do rozwoju gospodarki i zwiększenia produkcji. To zaś przekłada się na rozwój społeczeństwa i zebranie kapitału politycznego przez odpowiednie podmioty. Jako przemieszczanie surowców i gotowych dóbr z punktu nadania do punktu odbioru, możemy poczytywać transport za kluczowy element takich sfer, jak produkcja i wymiana. Zarówno lądowy, morski, jak i lotniczy, sprawnie działający transport jest wyznacznikiem stopnia rozwinięcia danego kraju. Utrzymywanie i rozwój połączeń transportowych, handlowych i innych przez różne kraje często przekłada się na wysoką pozycję danego państwa na arenie międzynarodowej.

Dbanie o rozwój międzynarodowego rynku transportowego przynosi duże długofalowe korzyści. Wspieranie konkurencji, poprawianie bezpieczeństwa transportów i wdrażanie rozwiązań stymulujących rozwój branży przyczynia się do zwiększenia efektywności transportu. Pozwala to również tworzyć systemy, które stymulują gospodarkę.

Jedną z podstawowych korzyści dla państwa jest clenie towaru. Cło to opłata nakładana przez państwo na towary w związku z ich przewiezieniem przez granice celne kraju. Ma na celu zwiększanie wpływów do skarbu państwa, ochronę rodzimego rynku i wymuszenie na partnerach korzystnych warunków handlowych. Podstawowe wartości w taryfie celnej można sprawdzić w Informacyjnym Systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4, o którym pisaliśmy w oddzielnym artykule.

Spedycja w transporcie – jak jest rola spedytora w organizacji transportów na trasach międzynarodowych?

Spedycja w transporcie międzynarodowym. Pracowniczka logistyczna nadzoruje przeładunek kontenera.
Kontrola celna i odprawa jest integralną częścią każdego transportu międzynarodowego.

W tym wszystkim bardzo istotną rolę odgrywają spedytorzy. Są to osoby odpowiedzialne za organizowanie przemieszczenia ładunków od nadawcy do odbiorcy. To właśnie spedytorzy wybierają optymalne rozwiązania i decydują o odpowiednich środkach transportu. Działania spedycyjne obliczone są na korzyść klientów. Dlatego trzeba jak najlepiej dobrać usługę do potrzeb zleceniodawcy. By działać sprawnie, spedytor musi więc mieć pełną orientację w warunkach rynku transportowego oraz działającą sieć kontaktów.

SZYBKI KONTAKT

KONTAKT ZE SPEDYTOREM
Pn. - Pt. 8:00 - 16:30

Powiązane artykuły