Audyt logistyczny ma na celu zobrazowanie a następnie ocenę efektywności logistyki przedsiębiorstwa. Wnioski płynące z audytu logistycznego wskazują obszary wymagające poprawy efektywności logistyki.

Audyt logistyczny może dotyczyć różnych obszarów logistyki, dlatego właśnie naszym klientom proponujemy rozwiązania modułowe w zakresie przeprowadzenia audytu logistycznego. Poniżej przedstawiamy typowe, realizowane przez nas, modułowe audyty logistyczne wraz podstawowym zakresem prac:

 1. Audyt procesu dystrybucji:
  1. Identyfikacja stanu istniejącej siatki dystrybucyjnej;
  2. Identyfikacja przepływów ładunków wraz z przepływem informacji w sieci dystrybucyjnej;
  3. Wymiarowanie procesu dystrybucji ze względu na wydajność pracy;
  4. Ocena wydajności sieci i procesu dystrybucji;
  5. Wnioski robocze dotyczące potrzeby i zakresu rekonstrukcji procesu dystrybucyjnego;
 2. Audyt procesu magazynowania:
  1. Identyfikacja stanu istniejącego;
  2. Identyfikacja przepływów ładunków wraz z przepływem informacji;
  3. Wymiarowanie procesu magazynowego ze względu na wydajność pracy;
  4. Ocena wydajności procesu magazynowego;
  5. Wnioski robocze dotyczące potrzeby i zakresu rekonstrukcji procesu magazynowego;
 3. Audyt procesu zarządzania zapasami:
  1. Identyfikacja stanu istniejącego;
  2. Identyfikacja podstawowych segmentów zapasów;
  3. Wymiarowanie procesu zarządzania zapasami – określenie zmienności popytu i dobór strategii uzupełniania zapasów, określenie poziomu bezpiecznego zapasu i punktu wywołującego zapas;
  4. Ocena wydajności procesu zarządzania zapasami;
  5. Wnioski robocze dotyczące potrzeby i zakresu rekonstrukcji procesu zarządzania zapasami;
 4. Audyt procesu transportu:
  1. Identyfikacja stanu istniejącego;
  2. Identyfikacja przepływów ładunków wraz z przepływem informacji;
  3. Wymiarowanie procesu transportowego ze względu na wydajność pracy;
  4. Ocena wydajności procesu transportu;
  5. Wnioski robocze dotyczące potrzeby i zakresu rekonstrukcji procesu transportowego;