Realizujemy również projekty dopasowania lub wręcz przebudowy systemu logistycznego na potrzeby dostosowania go do aktualnych wymagań rynkowych kontrahenta. Projekty realizujemy jako rozwiązania wariantowe a następnie wspólnie z kontrahentami dobieramy odpowiedni wariant w zależności do aktualnej lub spodziewanej w przyszłości sytuacji rynkowej. Takie podejście pozwala naszym partnerom na dopasowanie logistyki do realizowanej lub planowanej strategii rynkowej przedsiębiorstwa niezależnie od branży w jakiej prowadzi swoją działalność.

Często nasi klienci zwracają się do nas z prośbą o doradztwo i rozwiązanie konkretnych problemów logistycznych, jak np.: zaprojektowanie nowej siatki dystrybucyjnej dopasowanej do aktualnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa.

Podstawowy zakres pracy wygląda następująco:

 1. Formułowanie Zadania Logistycznego dla projektowanego systemu logistycznego
  1. Analiza otoczenia systemu logistycznego. Ustalenie warunków i założeń.
  2. Struktura systemu logistycznego i jego otoczenia – obszary funkcjonalne systemu
  3. Tablica krzyżowa przepływu ładunków dla systemu logistycznego (Co? Ile? Skąd? Dokąd? Kiedy?)
  4. Modelowanie przepływu ładunków i informacji w systemie logistycznym – typy strumieni ładunków i informacji
 2. Rozwiązanie Zadania Logistycznego w ujęciu wariantowym
  1. Kształtowanie procesów przepływu ładunków oraz procesów przepływu informacji. Efektem jest określenie JAKIE:
   • Przestrzenie infrastruktury (magazyny, place składowe, itp.)
   • Typy urządzeń
   • Kategorie pracy ludzkiej
    są niezbędne do realizacji ustalonego zadania logistycznego.
  2. Wymiarowanie procesów przepływu ładunków oraz procesów przepływu informacji. Efektem jest określenie ILE:
   • Przestrzeni (magazyny, place składowe, itp.)
   • Pracowników (liczba kategoria)
   • Urządzeń (liczba, typy)
    jest potrzebnych do realizacji ustalonego Zadania Logistycznego, przy czym należy również określić jaki należy ponieść nakłady oraz roczne koszty operacyjne (lub eksploatacyjne).
 3. Wielokryterialna ocena wariantów projektowych.
  Metoda ta pozwala uwzględnić w ocenie hierarchię czynników mierzalnych i trudno mierzalnych. Przedmiotem oceny są kolejne warianty projektowe.