Szkolenia Ruszaj na Zielonym

Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować i wystartowaniu cyklu szkoleń adresowych dla branży TSL.
Projekt pt. „Ruszaj na zielonym” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i realizowany będzie w okresie od 01.12.2013 do 30.06.2015 r.
Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu  wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw  branży TSL . Podniesienie kwalifikacji przełoży się na zniwelowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz wzrostu konkurencyjności  tych przedsiębiorstw.
W szkoleniach udział weźmie  240 pracowników 120 przedsiębiorstw branży TSL należących do sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terenie Polski.
Wartość dofinansowania wynosi 100% – szkolenia wzmocnione indywidualnym doradztwem w formie warsztatów z zastosowaniem najnowocześniejszych metod dydaktycznych są bezpłatne.