Polisa ubezpieczeniowa mienia w transporcie wypełnia kluczowe zadanie BBA Transport System jakim jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa swoich klientów. Celem spełnienia tego wymogu, wszelkie działania spedycyjne wykonywane na rzecz naszych klientów objęte są ubezpieczeniem o sumie gwarancyjnej 600 000 USD.

Koszt tego ubezpieczenia jest zawsze zawarty w cenie i nie podlega dodatkowym opłatom.

Jednocześnie, na życzenie klienta, możliwe jest dodatkowe ubezpieczenie CARGO na kwotę 2 000 000 EUR lub większej. Tego typu polisa ubezpieczeniowa może zostać wygenerowana w ciągu kilku minut od zgłoszenia.

Nasi klienci nie muszą tracić czasu na konsultacje z brokerami ubezpieczeniowymi.

Od nas dostają rozwiązanie zabezpieczające wszystkie realizowane przez nas przewozy po jednym kontakcie z naszymi specjalistami.

Aktualizacja 02.2018r.

Rozszerzyliśmy zakres ochrony polisy ubezpieczeniowej, przez co możemy przewozić także:  samochody, złom, makulaturę, odpady przemysłowe.

CERTYFIKAT POLISY CARGO ERGO HESTIA
Certyfikat Polisy Cargo Ergo Hestia
Certyfikat Polisy Cargo Generali
Certyfikat Polisy Cargo GENERALI