Transport leków w temperaturze kontrolowanej – o czym warto pamiętać?

Transport farmaceutyków (w tym przewóz leków w temperaturze kontrolowanej) to wyzwanie logistyczne. Z powodu niezmiernie istotnego znaczenia i roli, jaką leki odgrywają w ratowaniu ludzkiego zdrowia, ich transportowanie to dziedzina, do której należy podchodzić ze szczególną uwagą. Z tego powodu realizacja przewozów farmaceutycznych obwarowana jest wieloma przepisami prawa. Szczególnie wymagający jest transport leków w temperaturze kontrolowanej. Co trzeba o nim wiedzieć?

Transport leków – normy i regulacje

Transport farmaceutyków musi przebiegać z uwzględnieniem wymogów zawartych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Ten szczegółowo opracowany akt prawny określa nie tylko warunki produkcji i sprzedaży leków. Wskazuje także, w jaki sposób trzeba je przechowywać.

Będąc najkrótszym momentem w ich przechowywaniu,  transport jest jednocześnie najbardziej problematycznym etapem. Ażeby nie być gołosłownym, wskazówki dotyczące transportu produktów leczniczych zostały przewidziane również w przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku (z nowelizacją w 2016) w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1216).

Przewóz leków to odpowiedzialne zadanie

 Transport leków w temperaturze kontrolowanej
Przewóz leków w temperaturze kontrolowanej

Odpowiednie warunki transportu pozwalają zabezpieczyć produkty przed działaniem wysokiej i niskiej temperatury, światła i wilgotności oraz przed zanieczyszczeniem. Najmniejszy błąd ze strony producenta czy usługodawcy może spowodować nieodwracalne i kosztowne straty. Dotyczy to zarówno udostępniania przewoźnikowi koniecznych informacji odnośnie do warunków transportu, jak i stosowania się do nich przez usługodawcę, który z tych informacji korzysta i na którym spoczywa odpowiedzialność za należyte warunki transportu. Wśród nich należy na pewno wymienić głównie uniemożliwienie wprowadzenia towaru do obrotu rynkowego. W takim przypadku konieczna jest utylizacja ładunku, a tych działań zazwyczaj dokonuje się na koszt przewoźnika. Można zabezpieczyć się przed takim przebiegiem sytuacji odpowiednio kalibrując narzędzia pomiarowe. Bez kalibracji pomiary zasadniczo są nieważne, a usługodawca jest winien zaniedbania, które kończy się wspomnianą utylizacją.

Przewóz farmaceutyków jest domeną usługodawców którzy spełniają wiele trudnych i wymagających kryteriów. Restrykcyjne wymagania, jakimi charakteryzuje się taki rodzaj transportu, wyłączają z niego przewoźników zajmujących się przewozami drobnicowymi. Jest to spowodowane utrudnieniami związanymi z przeładunkiem produktów farmaceutycznych, który odbywa się tylko w tzw. komorach przeładunkowych. Te zaś nie mogą należeć do firm transportowych.

Przewóz leków w temperaturze kontrolowanej – zadbaj o warunki!

Podczas transportu leków w temperaturze kontrolowanej musi panować stała, niska temperatura. Trzeba na bieżąco monitorować ją w trakcie przewozu. Dokumentacja podczas przewozu leków musi być prowadzona na piśmie (to dotyczy tak samo hurtowni farmaceutycznej, jak i firmy transportowej). Cały proces podlega stałej kontroli.

Przewóz Leków w Temperaturze Kontrolowanej

Przede wszystkim, przewóz produktów farmaceutycznych musi odbywać się bezpośrednio z punktu nadania do punktu odbioru. Dla każdego produktu osobno określa się wilgotność powietrza (maksymalnie 70 proc.) i temperaturę. Przy przewozie leków w temperaturze kontrolowanej najczęściej są to przedziały 15°C-25°C, 8°C-15°C oraz 2°C-8°C. Ze względu na niską temperaturę i konieczność zachowania ciągłości, ostatni przedział nazywany jest „zimnym łańcuchem”.

Temperatura transportowanych leków musi być monitorowana. W przeciwieństwie do zwykłych samochodów transportowych, specjalistyczne posiadają rejestratory temperatury. Dodatkowo koniecznym rozwiązaniem jest stosowanie specjalnych pojemników umożliwiających przewóz w wymaganych warunkach. Z tego powodu ten rodzaj transportu potrzebuje wdrożenia specjalnego systemu. Dzięki niemu można nieustannie nadzorować warunki, w jakich znajduje się ładunek.

Warto też pamiętać, że każdy lek nieco różni się wymaganiami transportowymi od innych, dlatego nie można transportować niedopasowanych do siebie produktów w tych samych warunkach.

BBA Transport System – spedytor doświadczony w przewozie leków

Transport Leków w Temperaturze Kontrolowanej

Przewoźnik, który chce prawidłowo i z należytą starannością dostarczać swoim klientom profesjonalny serwis transportu produktów farmaceutycznych, musi dysponować odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i technologią pozwalającą zapewnić pełne bezpieczeństwo powierzonej przesyłce. Nieprzerwanie od lat firma BBA TRANSPORT SYSTEM organizuje międzynarodowy oraz krajowy przewóz leków w temperaturze kontrolowanej dla wielu klientów. Dzięki nabytej wiedzy oraz doświadczeniu, możemy kompleksowo dopasować się do potrzeb każdego zleceniodawcy oraz sprawić, by zlecenie usługi przewozu farmaceutyków zostało wykonane na najwyższym poziomie. Wyodrębnioną spośród wielu, usługę BBA PHARMA dedykujemy wszystkim klientom chcącym powierzyć firmie BBA TRANSPORT SYSTEM międzynarodowy transport leków i produktów farmaceutycznych w temperaturze kontrolowanej.

Dodatkowych informacji o transporcie leków udzielą nasi spedytorzy

SZYBKI KONTAKT

KONTAKT ZE SPEDYTOREM
Pn. - Pt. 8:00 - 16:30

 

Powiązane artykuły