Cosco — China Ocean Shipping Group

China Ocean Shipping Group, znana szerzej jako Cosco, jest jednym z czołowych graczy na arenie globalnej żeglugi. Firma ta nie tylko dominuje w transporcie kontenerowym, ale również odgrywa niebagatelną rolę w przewozie towarów masowych, oferując kompleksowe usługi logistyczne na całym świecie. Dzięki swojej rozległej flocie i zaawansowanej infrastrukturze portowej, Cosco jest uznawane za niezastąpiony element w łańcuchu dostaw międzynarodowego handlu morskiego. Ten artykuł ma na celu przedstawić historię tej gigantycznej korporacji, omówić jej najważniejsze usługi oraz przyjrzeć się wpływowi, jaki Cosco wywiera na globalną efektywność handlu.

Historia i rozwój Cosco

China Ocean Shipping Group zostało założone w 1961 roku, początkowo jako małe przedsiębiorstwo z jednym statkiem. Od tych skromnych początków Cosco rozwinęło się w jedną z największych globalnych firm żeglugowych, mając obecnie dostęp do największych i najbardziej zaawansowanych statków oraz infrastruktury portowej na świecie. Ekspansja na międzynarodowe wody nastąpiła w latach 70., kiedy to firma zaczęła otwierać nowe trasy handlowe i zwiększać swoją obecność w kluczowych portach morskich.

W 2016 roku, w wyniku połączenia z China Shipping Container Lines, grupa Cosco jeszcze bardziej umocniła swoją pozycję na rynku. To strategiczne połączenie umożliwiło firmie nie tylko zwiększenie swojej mocy przewozowej, ale także rozszerzenie oferty usług, co pozwoliło na lepsze dostosowanie do potrzeb globalnych klientów. Przez te lata, Cosco konsekwentnie inwestowało w nowoczesne technologie i rozwój infrastruktury portowej, co nie tylko poprawiło efektywność operacyjną, ale także zwiększyło zasięg geograficzny firmy.

Rozwój Cosco był również uwarunkowany przez kluczowe decyzje strategiczne, takie jak inwestycje w porty zagraniczne i akwizycje innych firm logistycznych. Przykładem może być przejęcie greckiego portu Pireus, co stanowiło ważny krok w kierunku zwiększenia wpływów Cosco na europejskim rynku żeglugowym. Dzięki tym działaniom, firma nie tylko zyskała kontrolę nad ważnym węzłem transportowym, ale także umocniła swoją pozycję jako globalny lider w branży żeglugowej.

Ekspansja na arenie międzynarodowej i zwiększająca się flota pozwoliły Cosco nie tylko na zwiększenie obrotów, ale także na umacnianie stabilności i bezpieczeństwa globalnych łańcuchów dostaw. Z każdym kolejnym rokiem, Cosco potwierdza swoją rolę jako niezastąpionego gracza w międzynarodowym handlu morskim, dostosowując swoje usługi do dynamicznie zmieniającego się rynku globalnego.

Zakres usług Cosco

Cosco oferuje szeroki zakres usług, które pozwalają na efektywne zarządzanie różnorodnymi aspektami globalnego handlu morskiego i logistyki. Głównym filarem działalności firmy jest transport kontenerowy, realizowany przez flotę nowoczesnych statków kontenerowych operujących pod marką Cosco Shipping Lines. Są one kluczowe dla firm na całym świecie, które polegają na terminowym i bezpiecznym dostarczaniu towarów w różne regiony.

Poza transportem kontenerowym, Cosco zajmuje się także przewozem towarów masowych, co obejmuje zarówno surowce, jak i produkty gotowe. Firma dysponuje specjalistycznymi statkami, które są przystosowane do przewozu różnych typów ładunków, co umożliwia klientom Cosco dostęp do elastycznych rozwiązań transportowych zależnie od ich specyficznych potrzeb.

Jednym z kluczowych aspektów usług Cosco jest zarządzanie terminalami portowymi. Firma posiada i zarządza kilkoma dużymi terminalami na całym świecie, co pozwala na optymalizację operacji ładunkowych i skrócenie czasu potrzebnego na obsługę statków. Terminale te są wyposażone w zaawansowaną technologię, co zwiększa ich wydajność i przyczynia się do szybszego obrotu towarów.

Cosco oferuje również kompleksowe usługi logistyczne, które obejmują planowanie i realizację transportu, zarządzanie łańcuchem dostaw, a także usługi dodatkowe takie jak magazynowanie i dystrybucja. Firma korzysta z nowoczesnych systemów IT do śledzenia przesyłek (Cosco Container Tracking), co zapewnia klientom Cosco ciągły dostęp do informacji o statusie ich ładunków (śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym) i umożliwia efektywne zarządzanie ich zasobami.

Cosco w globalnych łańcuchach dostaw

Jako jedna z największych firm żeglugowych na świecie, Cosco odgrywa kluczową rolę w obsłudze globalnych łańcuchów dostaw. Firma jest nie tylko dostawcą usług transportowych, ale również partnerem strategicznym dla wielu korporacji międzynarodowych, które polegają na jej zdolnościach logistycznych w celu zapewnienia płynności i efektywności swoich operacji globalnych.

Cosco, dzięki swojej rozległej sieci usług i globalnej obecności, ma bezpośredni wpływ na efektywność światowego handlu morskiego. Firma przyczynia się do skrócenia czasu dostaw, co jest niezwykle istotne w przypadku produktów o krótkim okresie przydatności lub w sytuacjach, gdy szybka dostawa ma zasadnicze znaczenie dla kontynuacji procesów produkcyjnych.

Ponadto, Cosco ma znaczący wpływ na stabilność łańcuchów dostaw, szczególnie w regionach, które są silnie zależne od importu. Poprzez inwestycje w porty i infrastrukturę, Cosco umacnia lokalne gospodarki i wspiera rozwój handlu międzynarodowego. Firma odgrywa również ważną rolę w czasach kryzysów, takich jak pandemie czy katastrofy naturalne, zapewniając ciągłość dostaw niezbędnych towarów i surowców.

Cosco jest nie tylko wykonawcą usług transportowych, ale także innowatorem w branży, wprowadzając nowe technologie i rozwiązania, które mogą przedefiniować przyszłość globalnych łańcuchów dostaw. Firma stale inwestuje w rozwój ekologicznych rozwiązań transportowych, zmniejszając swój ślad węglowy i przyczyniając się do bardziej zrównoważonego rozwoju globalnej gospodarki morskiej.

kontenerowce Cosco w porcie Shenzhen

Znaczenie i przyszłość Cosco

Rola Cosco w międzynarodowym handlu morskim jest nie do przecenienia. Jako jedna z największych firm żeglugowych na świecie, Cosco nie tylko wpływa na kształt globalnych łańcuchów dostaw, ale również na ogólną dynamikę światowej gospodarki. Możliwość efektywnego przemieszczania towarów między kontynentami w szybki i opłacalny sposób jest fundamentem dla nowoczesnej gospodarki. Cosco, poprzez swoje usługi i inwestycje, wpływa bezpośrednio na dostępność produktów, stabilność cen i rozwój międzynarodowej wymiany handlowej.

W kontekście przyszłości, Cosco stoi przed wieloma wyzwaniami i możliwościami. Rozwój technologii cyfrowych i zwiększająca się automatyzacja procesów logistycznych otwierają nowe perspektywy dla dalszej optymalizacji operacji żeglugowych. Cosco aktywnie inwestuje w innowacje takie jak sztuczna inteligencja i blockchain, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo transportu morskiego.

Kwestia zrównoważonego rozwoju jest kolejnym ważnym elementem przyszłości Cosco. Firma jest zobowiązana do redukcji śladu węglowego i wprowadzenia bardziej ekologicznych rozwiązań w swojej flocie. To nie tylko odpowiedź na rosnące regulacje środowiskowe, ale także na oczekiwania klientów i konsumentów, którzy coraz częściej wybierają usługi przyjazne dla środowiska.

Cosco i jej status w światowej gospodarce — podsumowanie

Podsumowując, China Ocean Shipping Group (Cosco) jest nie tylko liderem w dziedzinie globalnego handlu morskiego, ale także innowatorem, który kształtuje przyszłość tej branży. Poprzez ciągłą ekspansję, inwestycje w nowe technologie i zaangażowanie w zrównoważony rozwój, Cosco ma znaczący wpływ na kształtowanie globalnych łańcuchów dostaw. Dzięki swojej działalności, Cosco nie tylko wspiera międzynarodowy handel, ale również przyczynia się do większej integracji gospodarczej i kulturowej na całym świecie.

Co to jest FOB – Free on Board?

Free on Board (FOB) to kluczowy warunek handlowy, który odgrywa fundamentalną rolę w globalnym handlu, ułatwiając i usprawniając procesy transakcyjne między kupującymi i sprzedającymi z różnych części świata. Ten termin określa moment, w którym odpowiedzialność oraz ryzyko związane z przewożonym towarem przechodzi od sprzedawcy do kupującego – dokładnie w momencie, gdy towar przekracza reling statku w wyznaczonym porcie załadunku. Wprowadzenie FOB jako standardowego warunku w międzynarodowych umowach kupna-sprzedaży ułatwia nie tylko klarowny podział odpowiedzialności między stronami transakcji, ale również znacząco wpływa na sposób planowania kosztów transportu i ubezpieczenia towaru. Jego zrozumienie jest niezbędne dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w handel międzynarodowy, niezależnie od ich wielkości czy branży.

Definicja i znaczenie FOB

FOB, czyli Free on Board, to jeden z międzynarodowych warunków handlowych (Incoterms), który precyzyjnie określa, że sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru na pokład statku w wyznaczonym porcie oraz za wszelkie związane z tym koszty i ryzyko, aż do momentu, gdy towar znajdzie się na pokładzie. Od tego kluczowego momentu, wszelkie dalsze koszty oraz ryzyko przechodzą na kupującego, który staje się odpowiedzialny za transport morski, ubezpieczenie, rozładunek oraz dalszy transport do miejsca docelowego.

To rozgraniczenie ma zasadnicze znaczenie, ponieważ jasno określa moment transferu ryzyka z jednej strony transakcji na drugą (znalezienie się towarów na pokładzie statku), co jest kluczowe w przypadku wystąpienia szkód, opóźnień czy innych problemów z przesyłką. Dla sprzedawców i kupujących, zrozumienie tego warunku jest niezbędne do efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw, optymalizacji kosztów i minimalizacji ryzyka związanego z transportem międzynarodowym.

Proces transakcji FOB

Proces realizacji transakcji na warunkach FOB jest złożony i wymaga ścisłej współpracy oraz koordynacji między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Oto, jak przebiega typowa transakcja FOB:

 1. Zawarcie umowy: Kupujący i sprzedający ustalają warunki sprzedaży, w tym cenę, ilość towaru oraz port załadunku, wybierając FOB jako warunek dostawy.
 2. Przygotowanie towaru: Sprzedający przygotowuje towar do wysyłki, co obejmuje pakowanie, etykietowanie oraz zabezpieczenie go przed transportem.
 3. Transport do portu: Sprzedający organizuje i pokrywa koszty transportu towaru do wyznaczonego portu, co może obejmować transport lądowy, kontrole celne i inne opłaty portowe.
 4. Załadunek na statek: W momencie, gdy towar zostaje załadowany na pokład statku, odpowiedzialność za towar przechodzi na kupującego. Sprzedający musi dostarczyć kupującemu odpowiednie dokumenty przewozowe, potwierdzające załadunek towaru.
 5. Transport morski: Od momentu załadunku na statek, kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie ryzyko i koszty związane z transportem morskim (a także transportem typu port-do-drzwi), w tym potencjalne opóźnienia, szkody czy straty.

Dokładne zrozumienie każdego z tych kroków jest kluczowe dla sprawnego przeprowadzenia transakcji FOB. Zarówno sprzedawca, jak i kupujący muszą być świadomi swoich obowiązków, aby uniknąć nieporozumień i potencjalnych konfliktów. To także podkreśla znaczenie dokładnego planowania i komunikacji w handlu międzynarodowym.

statek transportowy pełen kontenerów

Korzyści i wyzwania

Adoptowanie FOB w transakcjach międzynarodowych niesie za sobą wiele korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność i koszty prowadzenia biznesu na arenie globalnej. Jednak, jak każda strategia, również i ta posiada swoje wyzwania, które wymagają starannego rozważenia.

Korzyści:

 • Jasny podział odpowiedzialności: FOB precyzyjnie określa moment transferu odpowiedzialności ze sprzedawcy na kupującego, co minimalizuje ryzyko nieporozumień i spornych sytuacji.
 • Optymalizacja kosztów: Kupujący, mając kontrolę nad procesem transportu morskiego od portu załadunku, ma większe możliwości negocjacji i optymalizacji kosztów przewozu oraz ubezpieczenia.
 • Uproszczenie procesu importu/eksportu: Dzięki jasnym regułom, obie strony mogą lepiej planować i przygotowywać się do procesów logistycznych, co usprawnia całą operację handlową.

Wyzwania:

 • Zrozumienie lokalnych przepisów: Należy dokładnie znać i rozumieć przepisy celne i inne lokalne regulacje związane z importem i eksportem towarów w danym kraju, aby uniknąć opóźnień czy dodatkowych kosztów.
 • Kwestie ubezpieczenia: Kupujący musi zadbać o odpowiednie ubezpieczenie towaru od momentu jego załadunku na statek, co wymaga zrozumienia dostępnych opcji i wybrania najkorzystniejszej z nich.
 • Ryzyko związane z transportem morskim: Od momentu, gdy towary znajdują się na pokładzie, wszystkie ryzyka związane z transportem spoczywają na kupującym, co wymaga szczegółowego planowania i ewentualnego zabezpieczenia się przed potencjalnymi stratami.

Warunek FOB w transporcie morskim – podsumowanie

FOB, czyli Free on Board, stanowi jeden z kluczowych warunków handlowych w międzynarodowym obrocie towarowym, oferując jasne i przejrzyste zasady dotyczące podziału odpowiedzialności i kosztów pomiędzy sprzedającym a kupującym. Dzięki temu zarówno kupujący, jak i sprzedawcy mogą lepiej zarządzać swoimi ryzykami i kosztami, co jest nieocenione w skomplikowanym i dynamicznym świecie globalnego handlu.

Jednak, aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z warunku FOB, niezbędne jest dogłębne zrozumienie związanych z nim wyzwań. Wymaga to znajomości lokalnych przepisów, umiejętności zarządzania ryzykiem transportowym oraz skutecznego planowania logistycznego. Dla przedsiębiorstw gotowych na te wyzwania, FOB oferuje solidną podstawę do optymalizacji swoich operacji handlowych i logistycznych na arenie międzynarodowej. Warto rozważyć skorzystanie z usług doświadczonego spedytora, który zajmie się kompleksową obsługą całego procesu.

BCT — Bałtycki Terminal Kontenerowy

BCT — Bałtycki Terminal Kontenerowy

Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT od Baltic Container Terminal) w Gdyni stanowi kluczowy punkt na mapie europejskich terminali kontenerowych, odgrywając istotną rolę w obszarze handlu międzynarodowego oraz lokalnej gospodarki. Jego działalność nie tylko przyczynia się do wzrostu gospodarczego regionu, ale również ułatwia międzynarodową wymianę towarową, odpowiadając na rosnące potrzeby zarówno lokalnych, jak i globalnych przedsiębiorstw. Jako jeden z głównych terminali w regionie Bałtyku, BCT wyróżnia się zaawansowanymi usługami logistycznymi, które obejmują składowanie, przeładunek kontenerów oraz kompleksowe rozwiązania dostosowane do wymogów nowoczesnego handlu. W kontekście dynamicznie zmieniającego się świata, gdzie efektywność i szybkość dostaw stają się kluczowymi czynnikami konkurencyjnymi, rola takich terminali jak BCT nieustannie rośnie, podkreślając ich znaczenie jako węzłów w globalnych łańcuchach dostaw.

Strategiczne położenie BCT

Geograficzne położenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni, u bram Morza Bałtyckiego, stanowi niezaprzeczalny atut w kontekście międzynarodowych szlaków handlowych. Jego lokalizacja w jednym z najważniejszych polskich portów morskich nie tylko umożliwia bezpośredni dostęp do kluczowych tras morskich łączących Europę z resztą świata, ale również zapewnia synergiczne połączenie z infrastrukturą lądową – drogową (terminal jest oddalony jedynie o 4 km od drogi krajowej) i kolejową (aktualnie dysponuje 11 bocznicami i 3 torami do załadunku). To strategiczne umiejscowienie przekłada się na znaczące skrócenie czasu dostaw, zwiększając tym samym efektywność całych łańcuchów logistycznych i wpływając pozytywnie na koszty operacyjne przedsiębiorstw.

Co więcej, położenie BCT w sercu Gdyni, w bezpośrednim sąsiedztwie dynamicznie rozwijających się obszarów gospodarczych, sprzyja budowaniu i utrzymywaniu mocnych relacji biznesowych, jak również ułatwia współpracę z lokalnymi oraz międzynarodowymi partnerami. Dzięki temu terminal nie tylko pełni funkcję ważnego hubu dla towarów zmierzających do i z Polski, ale również staje się kluczowym ogniwem w procesie rozwoju gospodarczego całego regionu.

Rola Gdyńskiego Portu, w którym zlokalizowany jest BCT, jest nie do przecenienia. Gdyński port, jako jeden z największych na Bałtyku, zapewnia nie tylko odpowiednie warunki do obsługi dużych statków kontenerowych, ale również stanowi ważny punkt w europejskiej sieci transportowej. Współpraca z innymi portami i terminalami na poziomie międzynarodowym pozwala na optymalizację procesów logistycznych i zwiększenie konkurencyjności na globalnym rynku.

W związku z powyższym, strategiczne położenie BCT w Gdyni jest jednym z głównych czynników, które przyczyniają się do jego sukcesu na arenie międzynarodowej. Pozwala ono na efektywne zarządzanie i realizację szerokiego spektrum usług logistycznych, odpowiadając na potrzeby zarówno globalnej gospodarki, jak i lokalnych społeczności.

widok na port z gdyńskiej plaży

 

Zakres usług oferowanych przez BCT

Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. nie tylko wyróżnia się swoją lokalizacją, ale również bogatym zakresem oferowanych usług, odpowiadając na kompleksowe potrzeby logistyczne współczesnego rynku. Kluczowym aspektem działalności BCT jest zaawansowana obsługa logistyczna, obejmująca zarówno składowanie, jak i przeładunek kontenerów. Terminal dysponuje nowoczesnymi magazynami i placami składowymi, które umożliwiają efektywne zarządzanie towarem, od momentu jego przybycia, przez cały okres przechowywania, aż po dalszy transport.

W ramach usług dodatkowych, BCT oferuje kompleksową obsługę celną i spedycyjną, co jest kluczowe dla sprawnego przepływu towarów przez granice państwowe. Dzięki temu klienci terminala mogą liczyć na pełną obsługę logistyczną w jednym miejscu, co znacząco ułatwia i przyspiesza realizację międzynarodowych przewozów. Ponadto, terminal wykorzystuje zaawansowane technologie i sprzęt, takie jak suwnice kolejowe czy kontenerowe wozy podsiębierne na napędzie spalinowym, co zapewnia wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo operacji logistycznych.

Aktualna oferta BCT obejmuje:

 • Przeładunek i składowanie pojazdów
 • Formowanie i rozformowywanie kontenerów
 • Składy celne (dla drobnicy i samochodów)
 • Załadunek i wyładunek kontenerów
 • Przemieszczanie ładunków ponadgabarytowych i ciężkich
 • Przeładunek i składowanie drobnicy
 • Przewóz jednostek intermodalnych w relacji z terminalem Stena Line

Rola BCT w sieci transportowej regionu Bałtyku

Bałtycki Terminal Kontenerowy Gdynia pełni niezwykle ważną funkcję w sieci transportowej regionu Bałtyku, będąc nie tylko kluczowym punktem przepływu towarów, ale również centrum logistycznym, które znacząco wpływa na efektywność łańcuchów dostaw. Jego działalność przyczynia się do optymalizacji handlu międzynarodowego, zwiększając konkurencyjność regionu na globalnym rynku. BCT, dzięki swoim możliwościom i strategicznemu położeniu, współpracuje z innymi portami i terminalami, tworząc spójną sieć logistyczną, która ułatwia transport towarów na dużą skalę.

Terminal odegrał również istotną rolę w rozwoju infrastruktury transportowej Polski i regionu bałtyckiego. Poprzez inwestycje w rozbudowę połączeń kolejowych i drogowych, terminal zwiększa swoją dostępność oraz efektywność obsługi transportu multimodalnego. To z kolei przyczynia się do rozwoju gospodarczego całego regionu, oferując przedsiębiorstwom lepsze warunki do ekspansji na rynkach międzynarodowych.

kontenerowiec

 

 

 

 

Bałtycki Terminal Kontenerowy – podsumowanie

Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni jest bez wątpienia jednym z filarów handlu międzynarodowego i lokalnej gospodarki w regionie Bałtyku. Jego strategiczne położenie, połączone z szerokim zakresem usług logistycznych, czyni go kluczowym ogniwem w globalnych łańcuchach dostaw. Dzięki ciągłemu rozwojowi i modernizacji, nie tylko utrzymuje swoją pozycję przodującego terminalu kontenerowego, ale również przyczynia się do wzrostu konkurencyjności regionu na arenie międzynarodowej.

Przyszłość Bałtyckiego Terminalu wydaje się obiecująca, z potencjałem na dalsze inwestycje i rozszerzenie oferty usług. W miarę jak światowy handel rozwija się i zmienia, terminal jest dobrze przygotowany do adaptacji i spełnienia nowych, nawet bardziej wymagających potrzeb swoich klientów. Bałtycki Terminal Kontenerowy nie tylko umacnia swoją pozycję jako ważny punkt logistyczny na Bałtyku, ale również jako istotny czynnik wpływający na rozwój gospodarczy i infrastrukturalny całego regionu.

System TARIC, co trzeba wiedzieć?

W dobie globalizacji i rosnącej wymiany handlowej między krajami, znajomość przepisów celnych staje się niezbędna dla przedsiębiorców chcących skutecznie konkurować na międzynarodowym rynku. W tym kontekście, System Wspólnotowy Taryfy Celnej, znany szerzej jako TARIC (z ang. Integrated Tariff of the European Communities), odgrywa kluczową rolę. Jako złożony instrument regulacyjny, TARIC zapewnia jednolite zasady dla towarów importowanych i eksportowanych w obrębie Unii Europejskiej, co ma bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą przedsiębiorstw.

System TARIC – najważniejsze informacje

TARIC, czyli Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich, stanowi fundamentalne narzędzie dla regulacji handlu międzynarodowego w obrębie Unii Europejskiej. Zaprojektowany z myślą o ułatwieniu i usprawnieniu wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskimi UE a resztą świata, TARIC jest nie tylko bazą danych, ale przede wszystkim systemem, który umożliwia jednolitą interpretację i stosowanie przepisów celnych w imporcie i eksporcie towarów.

Podstawowe znaczenie TARIC

Kodowania towarów w systemie TARIC zapewnia następujące korzyści:

Ujednolicenie procedur celnych

Jedną z głównych funkcji TARIC jest zapewnienie ujednolicenia procedur celnych w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że każdy towar importowany do UE lub eksportowany z niej jest klasyfikowany według tego samego kodu TARIC, co ułatwia identyfikację produktów i stosowanie do nich odpowiednich stawek celnych, podatków oraz innych opłat.

Uproszczenie handlu międzynarodowego

Przez zastosowanie jednolitego systemu klasyfikacji towarów, TARIC przyczynia się do uproszczenia i przyspieszenia procesów handlowych. Przedsiębiorcy mogą łatwiej planować koszty związane z importem czy eksportem towarów, co sprawia, że handel międzynarodowy staje się bardziej przewidywalny i mniej skomplikowany.

Ochrona rynku wewnętrznego

System TARIC odgrywa również ważną rolę w ochronie rynku wewnętrznego UE. Poprzez zastosowanie odpowiednich środków takich jak kontyngenty taryfowe, antydumpingowe czy środki kompensacyjne, UE może chronić swoje przedsiębiorstwa przed nieuczciwą konkurencją ze strony importerów.

Wsparcie dla polityki handlowej i celnej UE

TARIC jest kluczowym elementem wspierającym realizację polityki handlowej i celnej Unii Europejskiej. Zharmonizowany system oznaczania towarów umożliwia szybką adaptację do zmieniających się umów handlowych, regulacji międzynarodowych oraz innych zobowiązań wynikających z polityki zewnętrznej UE.

Implementacja i dostępność

System TARIC jest dostępny online, co ułatwia dostęp do aktualnych informacji o taryfach celnych, procedurach importu i eksporcie, a także o wszelkich zmianach w przepisach. Jego codzienna aktualizacja zapewnia, że wszystkie strony zaangażowane w handel międzynarodowy mają dostęp do najnowszych danych, co jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia transakcji handlowych.

kontenerowiec w porcie

Wpływ TARIC na działanie rynku

System TARIC jest kluczowym narzędziem wspierającym jednolity rynek Unii Europejskiej poprzez dostarczanie szczegółowych informacji o taryfach celnych, środkach handlowych oraz ograniczeniach. Jego rola w ułatwianiu i usprawnianiu handlu międzynarodowego jest nieoceniona, zwłaszcza w kontekście złożoności globalnych łańcuchów dostaw i potrzeby ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją.

Wsparcie dla jednolitego rynku

System TARIC oferuje kompleksowe informacje na temat taryf celnych obowiązujących dla różnych produktów przemysłowych i towarów importowanych do UE lub eksportowanych z niej. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą łatwo zidentyfikować stawki celne dla swoich produktów, co jest fundamentem w planowaniu kosztów i cen. Kod TARIC pozwala na jednoznaczną identyfikację większości towarów – każdej grupie towarów przyporządkowany jest unikalny kod zapisywane zgodnie z ogólnie przyjętą nomenklaturą celną.

TARIC zapewnia aktualne informacje na temat różnorodnych środków handlowych, takich jak kontyngenty ilościowe, środki antydumpingowe, zawieszenia cła czy licencje eksportowe, które mają kluczowe znaczenie dla ochrony rynku wewnętrznego i sektorów produkcyjnych w UE. Dostęp do tych danych umożliwia firmom dostosowanie swoich strategii handlowych do obowiązujących regulacji.

Korzyści dla biznesu

Kodowanie TARIC niesie ze sobą następujące korzyści biznesowe:

 1. Usprawnienie procesów importu/eksportu: Wykorzystanie TARIC znacząco usprawnia procesy zachodzące w eksporcie i imporcie towarów poprzez:
  • Automatyzację obliczeń ceł: Przedsiębiorstwa mogą automatycznie kalkulować cła i podatki należne za importowane towary, co skraca czas obsługi celnej.
  • Zmniejszenie ryzyka błędów: Dostęp do precyzyjnych informacji minimalizuje ryzyko błędów w klasyfikacji towarów, co z kolei redukuje ryzyko nałożenia sankcji lub opóźnień w odprawie celnej.
  • Zapewnienie przewidywalności kosztów: Jasne i aktualne informacje o taryfach i środkach handlowych pozwalają firmom lepiej przewidywać koszty importu/eksportu, co ułatwia planowanie finansowe i cenowe.
 2. Przyspieszenie dostępu do rynków: Szybka identyfikacja wymagań dotyczących licencji oraz możliwych ograniczeń na podstawie kodów zapewniających ujednolicenie standardów klasyfikacji towarów pozwala na sprawniejsze wprowadzanie produktów na rynek UE lub eksportowanie ich poza granice Unii, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.
 3. Zwiększenie transparentności: Dzięki TARIC przedsiębiorstwa mają dostęp do jednolitej i przejrzystej bazy danych dotyczącej regulacji handlowych, co pozwala na łatwiejszą nawigację przez skomplikowane przepisy i unikanie nieporozumień z organami celnymi (wynikających np. z zakazów importu).

Optymalizacja łańcuchów dostaw: Informacje dostarczane przez system TARIC umożliwiają lepsze planowanie łańcuchów dostaw, poprzez identyfikację najkorzystniejszych ścieżek importu/eksportu w kontekście obowiązujących taryf i regulacji, a tym samym pozwalają dostosować je do preferencji celnych przedsiębiorców.

koncepcja inspekcji towarów

Jak korzystać z systemu TARIC?

Korzystanie z systemu TARIC, wymaga zrozumienia kilku kluczowych kroków, które pozwolą na efektywne wykorzystanie dostępnych w nim funkcji. Poniżej przedstawiam proces dostępu do systemu TARIC i korzystania z jego najważniejszych funkcji.

Krok 1: Uzyskanie dostępu do TARIC

 • Dostęp online: System TARIC jest dostępny online, co oznacza, że można z niego korzystać poprzez stronę internetową Komisji Europejskiej lub przez specjalne platformy celne oferowane przez poszczególne państwa członkowskie.
 • Rejestracja: W zależności od platformy dostępu, może być wymagana rejestracja w celu uzyskania pełnego dostępu do funkcji systemu.

Krok 2: Zrozumienie struktury systemu TARIC

 • Kody CN (Combined Nomenclature): System opiera się na kodyfikacji towarów zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN), co jest podstawą do wyszukiwania stawek celnych i związanych z nimi regulacji. Kod TARIC pokrywa się w większości z kodem CN.
 • Instrukcje i pomoc: Zaznajomienie się z instrukcjami użytkowania dostępnymi na platformie może znacznie ułatwić nawigację i korzystanie z systemu.

Krok 3: Wyszukiwanie informacji o taryfach celnych

 • Wprowadzenie kodu CN: Aby znaleźć informacje dotyczące konkretnego towaru, należy wprowadzić jego kod CN w wyszukiwarce systemu TARIC.
 • Filtracja wyników: Użytkownik może zastosować różne filtry, takie jak data, aby uzyskać informacje dotyczące aktualnych stawek celnych, środków antydumpingowych, kontyngentów ilościowych i innych ograniczeń.

Krok 4: Korzystanie z zaawansowanych funkcji

 • Analiza środków handlowych: System TARIC umożliwia analizę różnych środków handlowych stosowanych do towarów, takich jak kontyngenty, zakazy czy ograniczenia.
 • Sprawdzenie regulacji specyficznych dla towaru: Można również sprawdzić wszelkie specyficzne regulacje lub wymagania dotyczące importu/eksportu danego towaru.

Krok 5: Monitorowanie zmian

 • Subskrypcja aktualizacji: Użytkownicy mogą subskrybować powiadomienia o zmianach w stawkach celnych, nowych środkach handlowych czy aktualizacjach systemu, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorstw regularnie importujących lub eksportujących towary.

Dodatkowe wskazówki

 • Wykorzystanie narzędzi pomocniczych: Do bardziej zaawansowanej analizy można skorzystać z narzędzi pomocniczych lub integracji systemu TARIC z własnymi systemami ERP (Enterprise Resource Planning), co ułatwia zarządzanie cłami i obowiązkami handlowymi.
 • Konsultacja z ekspertami: W przypadku wątpliwości lub skomplikowanych kwestii, zaleca się konsultację z ekspertami ds. celnictwa lub korzystanie z profesjonalnych usług doradczych.

Skorzystanie z systemu TARIC wymaga pewnej wprawy i zrozumienia przepisów celnych, jednak dzięki dostępnym zasobom i wsparciu, stanowi on nieocenione źródło informacji dla przedsiębiorstw zaangażowanych w handel międzynarodowy.

Podsumowanie

Zintegrowana taryfa wspólnot europejskich (TARIC) odgrywa kluczową rolę w handlu międzynarodowym i procedurach celnych w Unii Europejskiej, znacząco wpływając na efektywność, szybkość i bezpieczeństwo wymiany handlowej. Jego znaczenie wykracza poza same procedury celne, wpływając na politykę handlową, ochronę rynku oraz konkurencyjność przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.

kanał suezki

Kanał Sueski zablokowanny!

W piątek 15.12.2023 ruch Huti zaatakował na Moru Czerwonym (przez które statki wpływają do Kanału Sueskiego) dwa statki – MSC Palatium III (2546 TEU) i kontenerowiec Al Jasrah (14 993 TEU) należący do Hapag-Lloyd AG.

W związku z tym najwięksi armatorzy na świecie, Maersk, MSC oraz CMA oraz Hapag-Lloyd i Yang Ming ogłosili, że zawieszają transport przez Morze Czerwone – na ten moment armatorzy nie są w stanie określić, jak długo sytuacja będzie utrzymywała.

Statki będą płynąć dookoła Afryki, co wydłuży czas realizacji o około 15 dni oraz podniesie koszty transportu zarówno w gałęzi morskiej, jak i pozostałych gałęziach transportu kolejowej oraz lotniczej ze względu na przekierowanie przez Klientów swoich wolumenów przed Chińskim Nowym Rokiem.

Pamiętając o doświadczeniach poprzedniej blokady Kanału Sueskiego, (aktualna sytuacja wygląda poważniej, ponieważ wszystko na to wskazuje, że potrwa dłużej niż 6 dni) sytuacja na morzu może mieć również wpływ na przepustowość pozostałych gałęzi transportowych – mowa o ładunkach lotniczych i kolejowych.

Blokada kanału może mieć również wpływ na globalną gospodarkę kontenerową na całym świecie –> może brakować kontenerów pod export, co również spowoduje wydłużenie czasu realizacji transportów.

Jeżeli mają Państwo aktualne ładunki do realizacji, to doradzamy użycie transportu kolejowego, który w tym momencie działa bez zastrzeżeń. Zachęcamy do awizacji zleceń z możliwie jak największym wyprzedzeniem, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna.

Jesteśmy w stałym kontakcie z agentami oraz armatorami. Na bieżąco będziemy informować o dalszym rozwoju tej sytuacji. 

kontenery

Kontenery morskie – czym są i jakie mają zastosowanie

Konteneryzacja to obok paletyzacji jedna z podstawowych, a zarazem najczęściej wykorzystywanych metod transportu ładunków drobnicowych, grupowania towarów i przewozu dużych ładunków. Choć dość szeroko wykorzystuje się kontenery magazynowe, pojemniki tego typu kojarzą się właściwie jednoznacznie z transportem morskim – w końcu to od ich nazwy wzięło się określenie kontenerowca, będącego jednym z najczęściej wykorzystywanych typów statków transportowych. Poniżej przyjrzymy się bliżej kontenerom morskim oraz ich typom.

SPRAWDŹ TRANSPORT MORSKI

Kontener morski – definicja i zastosowanie

Standardowy kontener to duża skrzynia (najczęściej wykonana z metalu) o zunifikowanej konstrukcji i wymiarach, wykorzystywana do przewozu drobnicy w najróżniejszych opakowaniach. Na przestrzeni lat powstało wiele różnych, również ustandaryzowanych, rodzajów kontenerów dostosowanych do przewozu ładunków o różnym charakterze. Nazwa kontenery morskie odnosi się do tych używanych w transporcie morskim – nie jest to osobny podtyp, a ich wymiary pokrywają się z kontenerami wykorzystywanymi na lądzie.

Jak wskazuje nazwa, kontener morski jest stosowany przede wszystkim do przewozu towarów drogą morską – zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym oraz międzykontynentalnym. W przypadku Polski największy ruch handlowy drogą morską odbywa się z Chinami – to właśnie z tego kraju sprowadzane jest najwięcej towarów za pośrednictwem statków morskich.

Kontenery morskie są również wykorzystywane jako magazyny w portach i stacjach przeładunkowych. Dzięki standaryzacji wymiarów większość z nich może być również stosowana w spedycji multimodalnej – da się je załadować na wagony pociągów i ciężarówki.

Rodzaje kontenerów morskich

Jednolity, uniwersalny wzorzec kontenera został opracowany w 1955 roku przez Malcolma McLean. Na przestrzeni lat kontenery uległy specjalizacji na skutek uchwalenia międzynarodowych przepisów dotyczących przewozu towarów w kontenerach. Pozwoliło to zunifikować wymiary kontenerów morskich stosowanych w spedycji międzynarodowej.

Oto zestawienie rodzajów kontenerów stosowanych obecnie w transporcie morskim:

Kontenery uniwersalne drobnicowe – Dry Van i High Cube

Jak wskazuje ich nazwa, umożliwiają one uniwersalne zastosowanie do przewozu i celów magazynowych różnego rodzaju ładunków drobnicowych. Stosunkowo często wykorzystuje się je również przy ładunkach, których nie da się transportować w znacznych ilościach ze względu na ich dużą masę własną. Ten typ kontenera morskiego może też być zmodyfikowany, aby pozwalać na przewóz artykułów transportowanych luzem.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Kontener 20′ DV

Jeden z najpowszechniej wykorzystywanych wariantów kontenerów – sprawdza się przy drobnicy i ciężkich towarach, których nie można przewozić w dużych ilościach.

kontener 20’ DV

Pojemność: 32,3 m³
Ładowność: 21 680 kg
Szerokość/wysokość drzwi: 227 cm
Długość wewnętrzna: 590 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 235 cm / 239 cm

Kontener 40′ DV i 40′ HC

Podstawowy kontener powszechny zarówno w przewozie morskim, jak i drogowym. Można nim przewozić wszystkie ładunki neutralne. Kontenery 40′ dostępne są w 2 wersjach:

 • Standardowej (Dry Van/DV)

kontener 40’ DVPojemność: 67,3 m³
Ładowność: 28 500 kg
Szerokość/wysokość drzwi: 230 cm / 227 cm
Długość wewnętrzna: 1 200 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 235 cm / 239 cm

 • Podwyższonej (High Cube/HC), zapewniającej większą przestrzeń przy tej samej ładowności

kontener 40’ HCPojemność: 76,3 m³
Ładowność: 28 500 kg
Szerokość/wysokość drzwi: 230 cm / 260 cm
Długość wewnętrzna: 1 200 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 235 cm / 270 cm

Kontener 45′ HC PW

Kontenery 45′ High Cube Pallet Wide są wykorzystywane w europejskich portach – ich wymiary są dostosowane do przewozu towarów na europaletach.

kontener 45’ HC PWPojemność: 88,7 m³
Ładowność: 29 550 kg
Szerokość/wysokość drzwi: 230 cm / 260 cm
Długość wewnętrzna: 1350 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 242 cm / 270 cm

Kontenery z otwartym dachem (Open Top)

Ten typ kontenerów morskich przeznaczony jest do przewozu towarów, które nie zmieściłyby się w drzwiach standardowego kontenera lub załadunek w ten sposób nie byłby możliwy. Charakterystyczną cechą kontenerów OP jest brak dachu – umożliwia to ładowanie ich od góry. Po załadunku i zamocowaniu ładunku kontenery nakrywa się nieprzemakalną plandeką mocowaną do ścian.

Kontener 20′ i 40′ Open Top

kontener open topPojemność: do 76,3 m³
Ładowność: do 28 500 kg
Szerokość/wysokość drzwi: 230 cm / 260 cm
Długość wewnętrzna: do 1200 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 235 cm / 270 cm

Kontenery z otwieranymi bokami (Open-Sided)

Ich drzwi zajmują całe dłuższe boki, co umożliwia załadunek towarów o większych gabarytach. Takie rozwiązanie ułatwia również manipulację ładunkiem i umożliwia jego sortowanie. Kontenery OS mają też mniejsze drzwi na jednym z krótszych boków.

Kontener 20′ i 40′ Open-Sided

Szerokość/wysokość otwieranych boków: 580 cm / 230 cm
Ładowność: do 28 500 kg
Szerokość/wysokość drzwi: 230 cm / 260 cm
Długość wewnętrzna: do 1200 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 235 cm / 270 cm

Kontenery bez boków i góry (Flat Rack)

Specjalistyczny typ kontenerów stworzony z myślą o przewozie ciężkiego sprzętu (np. maszyn, których nie można rozłożyć na części na czas transportu) oraz przesyłek, które nie mieszczą się w uniwersalnych kontenerach. Część z nich pozwala złożyć pozostałe ściany dla ułatwienia załadunku.

kontener flat rack

Pojemność: n/d
Ładowność: do 42 100 kg
Szerokość/wysokość drzwi: n/d
Długość wewnętrzna: do 1200 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 235 cm / 270 cm

Kontenery platformy

Kontener morski tego typu jest całkowicie pozbawiony ścian, co pozwala bezproblemowo przewozić nim duże ładunki jednoczęściowe i niemieszczące się w zwykłych kontenerach.

Kontener 20′ i 40′ Platforma

kontener-platforma

Pojemność: n/d
Ładowność: do 42 100 kg
Szerokość/wysokość drzwi: n/d
Długość wewnętrzna: do 1200 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 230 cm / –

Kontenery chłodnicze (Reefer)

Reefery są przeznaczone do transportu towarów wymagających utrzymania konkretnej temperatury. Paradoksalnie kontener-chłodnia może również grzać – można w nim ustawić temperaturę z przedziału od -65°C do 40°C.

Kontener 20′ i 40′ Reefer

kontener-chłodnia/reeferPojemność: do 76,3 m³
Ładowność: do 28 500 kg
Szerokość/wysokość drzwi: 230 cm / 260 cm
Długość wewnętrzna: do 1156 cm
Szerokość/wysokość wewnętrzna: 230 cm / 240 cm

Cysterny

Kontenery-cysterny to zbiorniki umieszczone w ramie standardowego kontenera 20′, służące do przewozu cieczy pitnych i płynnych chemikaliów. W produkcji kontenera morskiego tego typu należy kierować się wymaganiami IMDG (międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych).

Cysterny kontenerowe dzieli się na trzy kategorie, zależnie od typu ładunku, do jakiego są przystosowane:

 • IMO 0 – wykorzystywane do przewozu bezpiecznych produktów spożywczych, które nie wymagają rozładunku pod ciśnieniem (np. oleje roślinne, mleko, nieskoncentrowane soki, woda mineralna);
 • IMO 1 – służą do przewozu chemikaliów, mogą mieć górny odpływ (zależnie od charakteru ładunku);
 • IMO 2 – można nimi przewozić produkty spożywcze o klasie zagrożenia oraz chemikalia, które dopuszczono do przewozu z rozładunkiem dolnym. Taka cysterna może być wyposażona w elektryczny system grzewczy.

O czym pamiętać przy doborze kontenerów?

Planując transport kontenerowy, należy przede wszystkim dostosować pojemniki do charakteru przewożonego ładunku. Trzeba też sprawdzić, czy zapewniona jest wystarczająca możliwość mocowania ładunku (odpowiednie uchwyty i inne elementy zabezpieczające). Najlepiej zdać się przy tym na profesjonalną firmę spedycyjną, która zadba o wszystkie szczegóły transportu i zagwarantuje bezpieczny przewóz towaru do miejsca docelowego.

Warta rozważenia jest również opcja wynajmu kontenera morskiego – dzięki temu magazyn/firma nie będzie ponosić kosztów związanych z zakupem i konserwacją pojemnika.

KONTAKT Z NAMI

Kontenery morskie – podsumowanie

Kontenery morskie dostępne są w wielu w wariantach, co pozwala bez większego problemu znaleźć taki, który będzie odpowiadał naszym potrzebom transportowym. Dzięki międzynarodowej standaryzacji nie trzeba się również martwić o ich kompatybilność rozmiarową z przepisami transportowymi w różnych krajach. Pozwala to znacznie sprawniej realizować transporty morskie na różnych trasach. Poniżej znajdziesz specjalną infografikę zbierającą najważniejsze informacje o najczęściej wykorzystywanych rodzajach kontenerów w jednym miejscu. Zamieszczone w tekście infografiki pochodzą ze strony www.drobnica-morska.pl.

zestawienie najpopularniejszych kontenerów morskich

Maersk – największy morski przewoźnik kontenerowy. Co trzeba wiedzieć o firmie?

Wielu ludzi zna markę Maersk (wymowa: mersk), jednak zapytany o firmę przeciętny przechodzień odpowie „to chyba coś z kontenerami”. W gruncie rzeczy przechodzień będzie miał rację: kontenery Maersk są jednym z najbardziej rozpoznawalnych urządzeń transportowych na świecie, a sama firma należy do najwiekszych operatorów kontenerowych. Nie byłoby tak jednak, gdyby nie to, że A.P. Møller – Mærsk A/S jest w rzeczywistości jedną z największych firm transportowych na świecie, a swoją pozycję zbudowało prowadząc bardzo szeroko zakrojoną działalność – nie tylko transportową. Jak powstała ta firma? Czym zajmuje się oprócz transportu kontenerów? Po prostu: co warto wiedzieć o Maersk?

Czytaj całość

kontener z chin

Gigantyczny kontenerowiec Ever Alot — czy będzie miał konkurencję?

Nowoczesny kontenerowiec Ever Alot to pierwszy statek transportowy, który przekroczył próg 24 tys. TEU. Warto nadmienić, że wartość jednego TEU równa się długości 20 stóp kontenerowca. Oznacza to, że Ever Alot jest naprawdę ogromny, co oznacza, że umożliwia przewożenie drogą morską naprawdę dużych ilości towarów. Czytaj całość

Wojny Kontenerowe – czy bić się o porzucony towar w transporcie morskim?

No dobra, czytając tytuł tego artykułu można pomyśleć o przemocy, rozlewie krwi i ogólnie niezbyt przyjemnych rzeczach. Tymczasem Wojny Kontenerowe są niezwykle popularnym programem, który pokazuje, co może stać się z kontenerem (a zwłaszcza jego zawartością) po tym, gdy nie odnajdzie się właściciel zawartości. Kiedy zalega kontener, do gry wkraczają wielkie pieniądze, ludzkie emocje i kamery telewizyjne. Przy okazji można zastanowić się, dlaczego kontenery czasem zalegają, skąd bierze się porzucony towar w transporcie morskim i czy istnieją przepisy, które regulują sytuację?

Czytaj całość

Transport fotowoltaiki z Chin. Elektrownia słoneczno-wiatrowa - panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe.

Transport fotowoltaiki – oferta specjalna na transport paneli fotowoltaicznych

Odnawialne źródła energii (OZE) zyskują w ostatnim czasie i na znaczeniu, i na popularności. Ich znaczenie wzrasta z powodu coraz większej świadomości ekologicznej odbiorców energii. Popularność wynika zaś z wysokiej stopy zwrotu inwestycji. Dom zasilany energią elektryczną z paneli fotowoltaicznych staje się w dużym stopniu niezależny od sieci energetycznej. Co więcej, państwo i samorządy wspierają „zieloną energię”, dzięki czemu funkcjonuje wiele programów mających na celu dofinansowanie instalacji fotowoltaiki. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów, prezentujemy ofertę specjalną: transport fotowoltaiki na najkorzystniejszych warunkach!

Czytaj całość

Import paneli fotowoltaicznych z Chin. Panele rozstawione na specjalnych podporach w ramach elektrowni słonecznej dużej mocy.

Import paneli fotowoltaicznych z Chin – ostatnie chwile na dopłaty z rządowego programu!

Już tylko do 18.12.2020 można składać wnioski w ramach programu Mój Prąd! Jest to niesłychana gratka dla wszystkich, którzy chcą oszczędzić na energii, a przy tym zadbać o środowisko. Program Mój Prąd pozwala uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 50% (ale nie więcej niż 5000 PLN) na instalację mikroinstalacji fotowoltaicznych. Z taką perspektywą bardzo perspektywiczny stał się import paneli fotowoltaicznych z Chin – państwa, które w 2018 roku osiągnęło 30 GW nadwyżki ekologicznego prądu. Ten wynik (wyższy od europejskiego zapotrzebowania o 23 GW!) oznacza korzystne ceny dla europejskich importerów.

Czytaj całość

transport irlandia

I weź to teraz skonsoliduj! Rzemiosło spedytora morskiego: konsolidowany kontener morski

W pracy spedytora ma się do czynienia z najróżniejszymi sytuacjami. Często trzeba mierzyć się z wyzwaniami, goniącymi terminami, zdobywaniem pozwoleń i trudnościami po stronie podwykonawców. Czasem transportuje się drogocenne przyrządy służące do przeprowadzania badań przed odwiertami, czasem silniki odrzutowe do montażu samolotów pasażerskich, a czasem… kilka kartonów zabawek. Rzemiosło spedytora to mierzenie się z różnymi wyzwaniami, ale też spokojne wykonywanie monotonnych zleceń. Spedycja to bardzo zróżnicowane zadania, co pokazujemy w naszym cyklu „rzemiosło spedytora”. Tym razem przyglądamy się, jak spedytor konsoliduje transport z Chin. W końcu kontener morski trzeba zapełnić!

Czytaj całość

Rodzaje i Wymiary Kontenerów Morskich

Kontenery morskie: rodzaje, wymiary i ładowność – INFOGRAFIKA

Mało jest na świecie rzeczy, które kojarzą się z transportem morskim bardziej niż kontener. Można śmiało powiedzieć, że w chwili swojego pojawienia, zrewolucjonizowały transport. I choć pierwsze projekty kontenerów pojawiały się już na początku XX wieku, to pierwszy kontenerowiec został oddany do użytku dopiero w 1955 roku. Wtedy też Malcolm McLean opracował jednolity i uniwersalny wzorzec kontenera. Od tamtej pory organizacje międzynarodowe uzgodniły przepisy dotyczące przewozu towarów w kontenerach, a same kontenery uległy specjalizacji. W dzisiejszym artykule prezentujemy zestawienie najpowszechniejsze kontenery morskie.

Czytaj całość

DCT Gdańsk Widok z Lotu Ptaka

DCT Gdańsk – największy terminal kontenerowy na Bałtyku zlokalizowany w Gdańsku

Porty morskie charakteryzują się różną zdolnością magazynową i przeładunkową. Statki towarowe są w stanie zawijać do wielu portów w celu przeładunku, rozładunku i załadunku, jednak one też różnią się od siebie wielkością. Nie wszystkie porty mogą przyjąć największe jednostki, których zanurzenie częstokroć jest większe od głębokości portu. By móc obsługiwać te statki, na całym świecie działają DCT (ang. Deepwater Container Terminal). Są to specjalistyczne terminale przystosowane do obsługi największych kontenerowców na świecie. Do niedawna ruch na Bałtyku nie dokonywał się z udziałem gigantów, jednak rozwój potencjału głębokowodnych szlaków handlowych do Szwecji, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Polski stanowił impuls do budowy odpowiedniej infrastruktury w Polsce. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał DCT Gdańsk – terminal kontenerowy zdolny obsługiwać największe kontenerowce z całego świata.

Czytaj całość

ISPS. Kontenerowiec armatora MAERSK rozładowujący i załadowujący kontenery w terminalu kontenerowym DCT w Gdańsku.

ISPS – Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego

We wrześniu 2001 roku doszło do tragicznego wydarzenia, które na zawsze zmieniło oblicze świata. Wprowadzone zostały restrykcyjne przepisy dotyczące bezpieczeństwa podróży, transportu towarów i przemieszczania między granicami państw. Skutki wydarzenia odczuli niemal wszyscy na całym świecie, a liczne branże do tej pory hołdują przepisom wprowadzonym w życie niedługo po zamachach. Pośród wszystkich branż, najbardziej widoczne są zmiany w transporcie lotniczym. Wiele przepisów i procedur zostało jednak dodanych także w innych gałęziach transportu. Nie inaczej było w przypadku najpowszechniejszego rozwiązania transportowego na świecie, czyli w transporcie morskim. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w przewozach morskich, na konferencji odbywającej się w Międzynarodowej Organizacji Morskiej przyjęty został ISPSMiędzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego.

Czytaj całość

Transport międzynarodowy – o rosnącym popycie na spedycję lotniczą, morską, drogową i kolejową

Transport międzynarodowy – o rosnącym popycie na spedycję lotniczą, morską, drogową i kolejową

Proces globalizacyjny z roku na rok rozszerza się. Przejawia się w coraz większej zależności, współpracy i kooperacji wielu różnych państw w zakresie każdej ze sfer życia. Kraje z całego świata integrują się, zacierają między sobą granice, co także sprzyja wymianie handlowej. Dzięki temu obecnie transport międzynarodowy znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Jakie rodzaje przewozów są preferowane w przewozie międzynarodowym? Czym kierować się, zlecając zagraniczny fracht towarów?

Czytaj całość

ładunki z transportem drobnicowym

Transport drobnicowy – spedycja ładunków drobnicowych

Transport drobnicowy to, jak sama nazwa wskazuje, transport skupiony na przesyle towarów o niewielkich gabarytach. Ładunek zazwyczaj nie jest wystarczający do wypełnienia całego kontenera lub pojazdu dedykowanego. Z tego względu powszechna jest praktyka łączenia go w jedną przesyłkę. Transport drobnicowy można porównać do podróży autobusem. Pasażer dotrze do miejsca postoju, jednak po drodze autobus zatrzyma się kilka razy tak by inne osoby mogły do niego wsiąść lub z niego wysiąść. Tak właśnie podróżują towary drobnicowe, zanim trafią do odbiorcy przesyłek.

Czytaj całość

Transport z USA Morski i Lotniczy Ceny i Czas

Transport z USA – poznaj ceny oraz czas frachtu morskiego i lotniczego z USA

Stany Zjednoczone Ameryki jako największa gospodarka świata widnieje na samym szczycie listy zarówno w imporcie, jak i eksporcie towarów z i do Unii Europejskiej. Z USA do Polski transportuje się głównie samochody, maszyny przemysłowe, paliwa, urządzenia optyczne i medyczne oraz leki. Poniżej postaramy się przybliżyć zagadnienia związane z procesem logistycznym towarzyszącym importowi towarów ze Stanów Zjednoczonych.

Czytaj całość

Transport Międzynarodowy Połączenia

Spedycja w transporcie międzynarodowym. Rola spedycji w transporcie międzynarodowym

Transport międzynarodowy jest gałęzią transportu, którą można realizować na wiele sposobów. Podczas gdy lokalne transporty z oszczędności i braku konieczności stosowania skomplikowanych rozwiązań zazwyczaj realizowane są transportem drogowym, transporty międzynarodowe mogą odbywać się czterema metodami: drogową, kolejową, morską i lotniczą. Spedycja w transporcie międzynarodowym pozwala na sprawną organizację procesów, które niosą ze sobą więcej niż tylko zysk.

Czytaj całość

BBA Transport System Import z Chin

Import z Chin – co i jak najczęściej sprowadzamy? Transport morski, lotniczy i kolejowy z Chin

Transport z Chin jest jedną z większych gałęzi w transporcie międzynarodowym. Chiny są ogromnym rynkiem z dużym potencjałem wzrostu, co oznacza stale rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi oraz towarzyszącą temu większą produkcję. Przekłada się to na gigantyczne zyski Chin z handlu zagranicznego. Obroty handlowe Chińskiej Republiki Ludowej wynosiły w 2014 roku 4306 mld dolarów, z czego aż 2343 mld dolarów wart był sam eksport. Nie dziwi więc, że import z Chin jest bardzo dochodową dziedziną działalności przedsiębiorców tak na świecie, jak i w Polsce.

Czytaj całość

Transport międzynarodowy. Statek towarowy ładowany z nabrzeża.

Transport morski z Chin – poradnik transportowy i opis dokumentów

Importować każdy może – transport morski z Chin jest dziś łatwiejszy niż kiedykolwiek. Rzeczywiście liczba importerów, zaliczając do nich osoby dysponujące i ryzykujące skromnym kapitałem, wzrosła niebywale od mrocznych czasów central handlu zagranicznego. To bardzo pozytywny trend. Nie musi trwać on wiecznie, znając kreatywność biurokratów chcących „porządkować” rynek. Korzystając ze sprzyjających okoliczności importerzy przystępują do zawierania transakcji. Pojawia się tu istotna kwestia transportu, czyli sposobu w jaki np. plastikowe róże z Szanghaju czy granitowe nagrobki z Xingangu trafią do Rzeszowa lub Olsztyna.

Czytaj całość

Project Cargo – jak radzić sobie z ładunkami ponadgabarytowymi?

Project Cargo to wyjątkowy dział logistyki, który nie ma ścisłej definicji. Można go opisać jako transport elementów wielkogabarytowych, nienormatywnych lub ciężkich (tzw. heavy lift). Wymaga specjalnych środków transportu, odpowiedniego i starannego przygotowania trasy, organizacji przewozu według ściśle określonych wymogów i warunków technicznych. Transport planowany jest zarówno dla konkretnych parametrów ładunku, jak  i trasy przewozu.

Czytaj całość

Kalkulator kosztów transportu kolejowego i morskiego

Udostępniliśmy Klientom kalkulator transportu cen drobnicy morskiej LCL oraz kosztów przewozu towarów koleją. Nasze narzędzia do wyceny transportu zarówno z Chin, jak i z wszystkich państw z dostępem do morza udostępniamy zupełnie za darmo. Dzięki nim eksporterzy i importerzy mogą błyskawicznie oszacować koszty transportu drobnicy z magazynów w Polsce: Warszawa, Gdynia, Gdańsk, Kraków, Wrocław i w Niemczech: Hamburg do większości krajów świata i vice versa. Nasze kalkulatory pozwalają oszacować koszt transportu morskiego i transportu kolejowego. Udostępniamy kalkulator transportu dla prawie wszystkich portów na świecie.

Czytaj całość

Transport Ładunków Ponadgabarytowych to nasza specjalność, Project Cargo Warszawa

Transport Ładunków Ponadgabarytowych to zadanie dla spedytorów, którzy są miłośnikami nietypowych wyzwań. Mimo wytężonych działań na rzecz standaryzacji, unifikacji i automatyzacji, życie wciąż pokazuje swoją bogatszą stronę. W dziedzinie transportu granice standardów są ściśle określone. Gdy ładunek niepokojąco (dla miłośników standardu) rozszerza się, wydłuża lub przybiera na wadze, wtedy specjaliści od standardów mają wolne, a do działań przystępują logistycy od Project Cargo.

Czytaj całość

BBA Transport System Kontener z Chin

Jak przewieźć kontener z Chin do Polski?

Na całym świecie jednym z największych partnerów handlowych Polski jest Chińska Republika Ludowa. W 2017 roku z Chin sprowadziliśmy towary o wartości prawie 30 mld USD, a eksportowaliśmy o łącznej wartości nieco ponad 2 mld USD. Oznacza to gigantyczny deficyt import-eksport, ale również pokazuje ogromne zainteresowanie sprowadzaniem towarów z Chin. Na szczęście w obu przypadkach do transportu wykorzystuje się przeważnie to samo narzędzie. Jak sprowadzić kontener z Chin?
Czytaj całość

Firma Transportowa a Firma Spedycyjna - Spedytor Przy Pracy

Czym zajmuje się spedytor morski?

Spedycja polega na organizacji przewozu towaru. Z pozoru ta niewymagająca praca może być wykonywana przez każdego. W rzeczywistości jednak branża spedycyjna jest bardzo obszerna i stawia kandydatów oraz pracowników przed koniecznością specjalizacji. Ogólnie dyscyplina dzieli się na podstawowe gałęzie: transport drogowy, transport kolejowy, transport lotniczy, transport morski, project cargo i przewozy farmaceutyków. Dziś przyjrzymy się zagadnieniom związanym z pracą jako spedytor morski.

Czytaj całość

Transport Kontenerów BBA Transport System

Transport kontenerów morskich, czyli jak tanio przewieźć wiele rzeczy na raz

Gdy powie się „transport”, od razu myśli się „kontener”. Nic dziwnego – ich użycie jest najpowszechniejszym rozwiązaniem w transporcie cargo, zwłaszcza w transporcie morskim. Na czym polega transport kontenerów? Ich uniwersalność wiąże się z tym, że można nimi przewozić właściwie wszystko. Od ładunków drobnicowych, przez przesyłki całokontenerowe, aż po specjalistyczny sprzęt o dużych gabarytach. Oczywiste jest, że tak zróżnicowany ładunek oznacza zróżnicowaną formę, a więc zarówno użytkowanie, jak i przewóz kontenerów są złożonym tematem. Wykorzystanie przewozu kontenerów usprawnia procesy spedycyjne i przewozowe, umożliwiając łączenie różnych gałęzi transportu w jednym procesie przewozowym, minimalizując czas przeładunku w transporcie multimodalnym.

Czytaj całość

Import z Korei Południowej – czy warto?

Pomimo utrzymywania kontaktów handlowych z wieloma krajami na całym świecie, w przypadku kilku z nich notujemy znaczący deficyt handlowy. Czołówkę tych państw stanowią: Rosja, Chiny i Korea Południowa. Wiele źródeł jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazuje odmienne preferencje konsumentów z tych krajów. Na przykład import z Korei do Polski ma niemal siedmiokrotnie wyższe wskaźniki niż eksport w drugą stronę! Jak wykorzystać tę koniunkturę?

Czytaj całość

Import z Niemiec – 23% krajowego importu Polski

Pomimo różnych zawirowań, niepokojów i wahań międzynarodowych, Niemcy pozostają naszym największym partnerem handlowym. Ten fakt znajduje potwierdzenie zarówno w eksporcie, jak również imporcie. Skupmy się jednak na tym drugim – jak import z Niemiec ma się do szeroko pojętej branży TSL?

Czytaj całość

Polski eksport rośnie w siłę – transport morski i kalkulator drobnicy morskiej

W ostatnim czasie można odnotować wzrostowy trend w eksporcie. Z tego powodu postanowiliśmy przygotować narzędzia pomocne polskim eksporterom. Takim narzędziem jest kalkulator online frachtu morskiego: www.drobnica-morska.pl. Wycena kosztów transportu nigdy nie była tak sprawna i prosta.

Czytaj całość