Doradztwo logistyczne

Wyznaczanie harmonogramów prac magazynowych, wyznaczenie niezbędnej liczby urządzeń i pracowników realizujących procesy magazynowe, roczne koszty eksploatacyjne – te i inne dylematy współczesnego logistyka pomoże rozwiązać dział Doradztwa Logistycznego firmy BBA Transport System.

 W obecnych czasach, gdy każde działanie marketingowe skierowane jest na klienta oraz podporządkowane jego oczekiwaniom oraz zaspokojeniu jego potrzeb ze względu na koszty i czas, procesy magazynowe powinny być projektowane ze szczególnym uwzględnieniem tych potrzeb. Stwierdzenie to ma swoje zastosowanie zarówno przy planowaniu, projektowaniu i eksploatacji magazynów będących częścią dużego przedsiębiorstwa, pracującego w ścisłym powiązaniu z działami produkcyjnymi i handlowymi jak i dla powierzchni magazynowych wynajmowanym klientom zewnętrznym przez centra logistyczne w celach zarobkowych.

Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku procesy komisjonowania (tj. kompletacji na jednej palecie różnego rodzaju asortymentu) odgrywają kluczowe znaczenie. Dzieje się tak, gdyż procesy te wymagają dużo większej pracochłonności niż typowe prace magazynowe, takie jak np.: przyjęcie towaru, kontrola, identyfikacja, wprowadzenie oraz wyprowadzenie ze strefy składowania.

Znaczenie procesu komisjonowania na bazie prac projektowych naszego działu Doradztwa Logistycznego dla magazynu wysokiego składowania, było wyraźnie zauważalne, a mianowicie:

  • Czas cyklu komisjonowania jest blisko czterokrotnie większy od czasu wprowadzania towarów na magazyn (wprowadzanie towaru, nie licząc komisjonowania to najbardziej czasochłonny proces);
  • Pracochłonność komisjonowania (ze względu na pracę wózków widłowych i operatorów) jest zdecydowanie większa od pracochłonności innych procesów magazynowych;
  • Roczne koszty komisjonowania stanowią ponad 20% rocznych kosztów eksploatacyjnych pracy magazynu.

Na podstawie prac projektowych Działu Doradztwa Logistycznego, doskonale widać jak ważną rolę w procesie magazynowym odgrywa proces komisjonowania. Oczywiście waga tego procesu w głównej mierze zależy od struktury wysyłek, tj. od stopnia komisjonowania i stopnia wypełnienia kompletowanej palety, ale także od odpowiedniego rozmieszczenia obszarów funkcjonalnych w magazynie oraz organizacji pracy (harmonogramu prac). Nie zmienia to jednak faktu, że proces komisjonowania jest jednym z najważniejszych procesów podczas magazynowania. Jeszcze większego znaczenia nabiera on w procesach magazynowych realizowanych w magazynach dystrybucyjnych obsługujących duże centra handlowe oraz sektory gospodarki charakteryzujące się częstymi oraz zróżnicowanymi pod względem asortymentu dostawami, jak np. sektor automotive lub e-commerce.

Jeżeli są Państwo zainteresowani takimi aspektami pracy Państwa magazynu jak: wymiarowanie procesu magazynowego ze względu na wydajność, optymalizacja czasów cykli transportowych i przeładunkowych, wyznaczanie harmonogramów prac magazynowych, wyznaczenie niezbędnej liczby urządzeń i pracowników realizujących procesy magazynowe, roczne koszty eksploatacyjne, mierniki techniczne i eksploatacyjne pracy magazynu, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami i konsultantami.

Doradztwo Logistyczne

 Mariusz Żakiewicz

+48 22 463 47 40 lub +48 512 081 920

m.zakiewicz@bbats.pl