Poznaj największe lotniska w Europie

Lotniska stanowią nieodzowną część globalnego systemu transportowego, odgrywając kluczową rolę w umożliwianiu podróży międzynarodowych, wspieraniu handlu i integracji społeczno-gospodarczej na całym świecie. W Europie, gdzie odległości są stosunkowo krótkie, a sieć transportowa jest gęsta i zróżnicowana, porty lotnicze przyczyniają się do zwiększenia mobilności obywateli, efektywności biznesowej i atrakcyjności turystycznej regionów. Dzięki swojej strategicznej lokalizacji europejskie lotniska stanowią także ważne węzły w globalnej sieci połączeń, umożliwiając szybkie i wygodne podróżowanie między kontynentami.

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na lotnicze usługi pasażerskie i cargo, lotniska w Europie nieustannie się rozwijają, aby sprostać oczekiwaniom współczesnych podróżnych i potrzebom gospodarki. Rozwój ten nie jest jednorodny i zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, inwestycje w infrastrukturę, a także polityka gospodarcza i turystyczna poszczególnych krajów.

Kryteria wyboru

Ranking największych lotnisk w Europie, który zostanie przedstawiony w niniejszym artykule, opiera się na trzech głównych kryteriach: rocznej liczbie pasażerów, wielkości obszaru oraz liczbie połączeń międzynarodowych. Te kryteria zostały wybrane ze względu na ich obiektywność i możliwość kwantyfikacji, co umożliwia porównanie różnych lotnisk i wyłonienie tych, które mają największe znaczenie w europejskim i globalnym systemie transportowym.

 • Roczna liczba pasażerów jest podstawowym wskaźnikiem popularności lotniska oraz jego zdolności do obsługi dużej liczby podróżnych. Wysoka liczba obsługiwanych pasażerów świadczy o dużej atrakcyjności połączeń oferowanych przez dane lotnisko oraz o jego znaczeniu jako węzła transportowego.
 • Wielkość obszaru lotniska, wraz z infrastrukturą taką jak liczba terminali, pasów startowych i innych kluczowych obiektów, ma bezpośredni wpływ na zdolności operacyjne lotniska. Większe lotniska są w stanie obsłużyć więcej lotów, pasażerów i towarów, co przekłada się na ich strategiczne znaczenie.
 • Liczba połączeń międzynarodowych odzwierciedla globalne zasięgi lotniska i jego rolę w międzynarodowym systemie transportowym. Lotniska z szeroką siecią połączeń międzynarodowych umożliwiają pasażerom łatwy dostęp do różnych części świata, co jest kluczowe zarówno dla turystyki, jak i dla biznesu.

Wykorzystanie tych trzech kryteriów pozwala na stworzenie rzetelnego rankingu, który odzwierciedla kompleksowy obraz największych i najbardziej znaczących lotnisk w Europie.

Ranking największych lotnisk w Europie

W tej części artykułu przyjrzymy się pięciu największym lotniskom w Europie, oceniając je na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów. Prezentujemy te porty lotnicze, które nie tylko obsługują miliony pasażerów rocznie, ale również mają kluczowe znaczenie dla gospodarki i turystyki regionu, a także dla globalnej sieci połączeń.

1. Port lotniczy Londyn Heathrow (Wielka Brytania)

Lotnisko Heathrow, położone 22 km na zachód od centralnego Londynu, jest największym lotniskiem w Europie pod względem ruchu międzynarodowego.

Od otwarcia w 1946 roku Heathrow nieustannie się rozwijało, stając się jednym z najbardziej znaczących węzłów lotniczych na świecie. W planach jest dalsza rozbudowa, w tym propozycja budowy trzeciego pasa startowego.

Ten największy port lotniczy na Starym Kontynencie obsługuje ponad 80 milionów pasażerów rocznie, oferując setki połączeń do ponad 180 lokalizacji na całym świecie.

Posiada cztery działające terminale, dwa główne pasy startowe, a także szeroką ofertę usług, od zakupów po transport.

Jest kluczowym motorem napędowym brytyjskiej gospodarki, generując dziesiątki tysięcy miejsc pracy i umożliwiając globalne połączenia dla biznesu i turystyki.

2. Lotnisko Charlesa de Gaulle’a w Paryżu (Francja)

Położone jest 25 km na północny wschód od Paryża, jest głównym portem lotniczym Francji i jednym z największych węzłów przesiadkowych w Europie.

Otwarte w 1974 roku, lotnisko zostało nazwane na cześć byłego prezydenta Francji, Charlesa de Gaulle’a. Regularnie rozbudowywane, aby sprostać rosnącym potrzebom.

Ten międzynarodowy port lotniczy obsługuje około 70 milionów pasażerów rocznie, oferując połączenia do ponad 300 miejscowości na całym świecie.

Oferuje trzy główne terminale pasażerskie i ogromny węzeł transportowy, łączący lotnisko z metrem, pociągami i autobusami.

Jest ważnym centrum dla międzynarodowego handlu i turystyki, wspierając francuską gospodarkę i promując Paryż jako globalny cel podróży turystycznej.

widok z samolotu na lotnisko we Frankfurcie

3. Lotnisko Schiphol w Amsterdamie (Holandia)

Schiphol, usytuowane 9 km na południowy zachód od Amsterdamu, jest jednym z głównych lotnisk w Europie pod względem liczby połączeń i obsługiwanych pasażerów.

Otwarte w 1916 roku, Schiphol szybko ewoluowało z wojskowego pola lotniczego w jeden z najbardziej przyjaznych pasażerom portów na świecie. Obecnie jest bardzo ruchliwym lotniskiem oferującym liczne loty krajowe i międzynarodowe.

Rocznie obsługuje ponad 70 milionów pasażerów, z połączeniami do ponad 300 kierunków.

Charakteryzuje się unikalną konstrukcją „jednego dużego terminala”, co ułatwia przesiadki i poprawia ogólną wygodę podróżowania.

Jako kluczowy węzeł transportowy dla Europy, Schiphol ma duże znaczenie dla holenderskiej gospodarki, turystyki oraz międzynarodowego handlu.

4. Port lotniczy Frankfurt (Niemcy)

Położone w centralnej części Niemiec (Frankfurt nad Menem), jest głównym lotniskiem międzynarodowym Niemiec i jednym z największych węzłów transportu lotniczego na świecie.

Rozpoczęło działalność w 1936 roku, stale się rozbudowując i modernizując, aby sprostać rosnącym wymaganiom globalnej mobilności. Dzięki temu dziś jest to największe lotnisko w Niemczech.

Obsługuje ponad 60 mln pasażerów rocznie, z setkami połączeń międzynarodowych i krajowych.

Posiada cztery terminale, wielopoziomowe parkingi i bezpośrednie połączenie z autostradą oraz kolejami.

Jest nie tylko ważnym węzłem dla podróżnych międzynarodowych, ale także kluczowym ośrodkiem logistyki cargo, co znacząco wpływa na gospodarkę Niemiec i Europy.

5. Lotnisko Barajas w Madrycie (Hiszpania)

Port lotniczy Adolfo Suárez Madrid-Barajas znajduje się 12 km na północny wschód od madryckiego centrum miasta i jest największym lotniskiem w Hiszpanii.

Otwarte w 1928 roku, Barajas rozwinęło się w ważny europejski i światowy węzeł lotniczy, szczególnie po otwarciu nowego terminalu w 2006 roku.

Rocznie obsługuje około 50 milionów pasażerów, oferując liczne połączenia krajowe, europejskie i międzynarodowe.

Składa się z czterech terminali, nowoczesnych instalacji obsługi towarów i szerokiej gamy usług dla pasażerów.

Jako brama do Hiszpanii i ważny punkt przesiadkowy między Europą a Ameryką Łacińską, Barajas ma ogromne znaczenie dla hiszpańskiej turystyki i gospodarki.

Wpływ lotnisk na turystykę i gospodarkę lokalną

Duże porty lotnicze nie tylko ułatwiają podróże i transport międzynarodowy, ale również mają ogromny wpływ na lokalną i regionalną gospodarkę oraz turystykę. Są one kluczowymi wrotami do krajów i regionów, przyciągając turystów i inwestycje zagraniczne. Każde z wymienionych lotnisk pełni funkcję bramy dla milionów turystów każdego roku, przyczyniając się do wzrostu dochodów z turystyki, co z kolei finansuje rozwój infrastruktury, kultury i usług lokalnych. Ponadto, jako znaczący pracodawcy, lotniska i związane z nimi branże (takie jak linie lotnicze, usługi cateringowe, sklepy wolnocłowe) generują dziesiątki tysięcy miejsc pracy, wspierając gospodarkę na różnych poziomach.

Wyjątkowe usługi i innowacje

W odpowiedzi na rosnące wymagania współczesnych podróżnych, największe lotniska Europy nieustannie wprowadzają innowacje i usługi mające na celu poprawę doświadczeń pasażerów. Od zaawansowanych technologicznie systemów zarządzania bagażem przez bezdotykowe punkty odprawy, po aplikacje mobilne ułatwiające nawigację po terminalach – lotniska te są na czele postępu w branży lotniczej. Niektóre z nich oferują nawet usługi typu spa, kapsuły do drzemek czy przestrzenie relaksacyjne, które zmieniają czas oczekiwania w lotniskowych terminalach w przyjemne doświadczenie.

Największe europejskie porty lotnicze – podsumowanie

Największe lotniska w Europie, takie jak Heathrow w Londynie, Charles de Gaulle’a w Paryżu, Schiphol w Amsterdamie, port lotniczy we Frankfurcie nad Menem oraz Barajas w Madrycie, nie tylko świadczą usługi na najwyższym poziomie dla milionów pasażerów rocznie, ale również mają znaczący wpływ na gospodarkę i turystykę w swoich regionach. Stanowią one kluczowe punkty na mapie globalnych połączeń, ułatwiając przepływ osób i towarów między kontynentami. Ich rozwój i modernizacja kontynuują przyciąganie inwestycji, poprawę infrastruktury oraz zwiększanie atrakcyjności turystycznej, co czyni je nie tylko bramami do krajów i miast, ale także ważnymi czynnikami rozwoju gospodarczego i kulturowego.

 

 

 

 

port lotniczy

Czym jest IATA i jak podzieliła świat

W dzisiejszym artykule blogowym zagłębimy się w świat międzynarodowej organizacji lotniczej IATA, która odgrywa kluczową rolę w globalnym transporcie powietrznym. IATA, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego, jest organizacją, która od dziesięcioleci kształtuje i standaryzuje procedury oraz bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym. Zobaczymy, jak ta wpływowa organizacja podzieliła świat na regiony lotnicze i jakie konsekwencje miało to dla międzynarodowego ruchu lotniczego, zarówno pod kątem operacyjnym, jak i ekonomicznym. Ta podróż po świecie IATA pokaże, w jaki sposób jedna organizacja może wpłynąć na kształtowanie połączeń lotniczych i polityki branżowej na całym globie.

Czym jest IATA i jakie funkcje pełni?

IATA (ang. International Air Transport Association) to Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, które jest globalną organizacją handlową reprezentującą linie lotnicze. Została założona w 1945 roku i obecnie zrzesza około 290 członków z różnych krajów, co stanowi ponad 80% całkowitego ruchu lotniczego na świecie. Główna misja IATA to promowanie bezpiecznego, regularnego i ekonomicznego transportu lotniczego oraz wspieranie wszelkich działań służących rozwijaniu międzynarodowego lotnictwa cywilnego.

Jako organizacja, IATA pełni wiele kluczowych funkcji na rzecz linii lotniczych i całej branży lotniczej:

 1. Standaryzacja i regulacje: IATA opracowuje i wdraża standardy operacyjne i techniczne, które ułatwiają bezpieczne i efektywne funkcjonowanie transportu lotniczego na całym świecie. To obejmuje standardy dotyczące biletów lotniczych, bagażu, procedur bezpieczeństwa i wiele innych.
 2. Reprezentacja i lobbing: IATA reprezentuje interesy swoich członków na różnych forach międzynarodowych, w tym w kontaktach z rządami i międzynarodowymi organizacjami regulacyjnymi. Działa jako głos branży lotniczej w ważnych kwestiach politycznych, ekonomicznych i środowiskowych.
 3. Usprawnianie procesów: IATA pracuje nad usprawnieniem procesów lotniczych, takich jak systemy rezerwacji, rozliczeń międzyliniowych, a także standaryzację procedur check-in i zarządzania ruchem lotniczym.
 4. Szkolenia i certyfikacja: Organizacja oferuje szeroki zakres programów szkoleniowych i certyfikacyjnych dla pracowników linii lotniczych i branży lotniczej, podnosząc poziom wiedzy i umiejętności pracowników sektora.
 5. Bezpieczeństwo i jakość: IATA angażuje się w inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa lotów. Wprowadza systemy audytu bezpieczeństwa i jakości, takie jak IATA Operational Safety Audit (IOSA), które są standardem w branży.
 6. Analizy i badania rynku: IATA prowadzi badania i analizy rynkowe, dostarczając cenne dane i prognozy dotyczące trendów w branży lotniczej.

Podsumowując, misja IATA polega na wspieraniu rozwoju bezpiecznego, niezawodnego i zrównoważonego globalnego transportu lotniczego. Poprzez swoje działania, IATA odgrywa kluczową rolę w ujednolicanie branży, reprezentowaniu jej interesów, podnoszeniu standardów bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej, co przyczynia się do rozwoju globalnego lotnictwa.

Jak wyglądają kody IATA i czego dotyczą?

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) wprowadziło system kodowania, który jest powszechnie używany w branży lotniczej na całym świecie. Ten system kodowania ma na celu ułatwienie identyfikacji lotnisk, linii lotniczych i typów samolotów poprzez unikatowe kody.

Kodowanie lotnisk przez IATA:

 • Trzyliterowe kody lotnisk: Każde lotnisko otrzymuje unikatowy trzyliterowy kod IATA, który jest łatwo rozpoznawalny i używany na całym świecie. Na przykład, oznaczenie IATA dla Lotniska Chopina w Warszawie to „WAW”, a dla Lotniska Heathrow w Londynie – „LHR”. Te kody są powszechnie używane w systemach rezerwacji, tablicach odlotów i przylotów, a także w zarządzaniu bagażem.
 • Wybór kodów: Kody te są zazwyczaj wybierane na podstawie nazwy lotniska, miasta, w którym się znajduje, lub ważnych cech geograficznych. Czasami kody mogą wydawać się nieintuicyjne, zwłaszcza gdy wiele lotnisk w jednym regionie ma podobne nazwy.

Kodowanie linii lotniczych przez IATA:

 • Dwuliterowe kody linii lotniczych: IATA przydziela każdej linii lotniczej unikatowy dwuliterowy kod. Na przykład, kod IATA dla Polskich Linii Lotniczych LOT to „LO”, a dla British Airways – „BA”. Te kody są używane w rozkładach lotów, biletach, na tablicach informacyjnych na lotniskach, a także w systemach zarządzania ruchem lotniczym.
 • Zastosowanie Kodów: Kody te ułatwiają szybką identyfikację linii lotniczych w różnych systemach operacyjnych i logistycznych na całym świecie.

Ogólnie rzecz biorąc, system kodowania IATA jest istotnym narzędziem w globalnym transporcie lotniczym, zapewniającym spójność i efektywność w komunikacji i logistyce. Umożliwia szybką i jednoznaczną identyfikację lotnisk i linii lotniczych, co jest kluczowe dla zarządzania ruchem lotniczym, rezerwacjami biletów, obsługą bagażu, przewozem pasażerów i towarów, a także dla wielu innych operacji lotniczych.

samolot transportowy

Udział IATA w kształtowaniu globalnej sieci transportu lotniczego

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego odgrywa kluczową rolę we wspieraniu i ulepszaniu globalnej sieci transportowej poprzez współpracę z różnymi podmiotami na całym świecie. Ta współpraca obejmuje linie lotnicze, rządy, międzynarodowe organizacje branżowe, a także inne instytucje związane z lotnictwem. Oto kilka sposobów, w jakie IATA współpracuje z tymi podmiotami:

 1. Współpraca z liniami lotniczymi: IATA reprezentuje interesy swoich członków. Organizacja ta pracuje nad ujednoliceniem standardów operacyjnych i bezpieczeństwa, co pomaga liniom lotniczym w efektywnej i bezpiecznej obsłudze swoich operacji. IATA pomaga również w rozwiązywaniu problemów branżowych, takich jak zarządzanie przestrzenią powietrzną, redukcja emisji dwutlenku węgla, i poprawa efektywności paliwowej.

 

 1. Współpraca z rządami i organizacjami międzynarodowymi: IATA działa jako pośrednik między liniami lotniczymi a rządami krajów na całym świecie. Organizacja ta współpracuje z rządami w kwestiach regulacji lotniczych, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i polityki lotniczej. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy także w pracach organizacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO), promując globalne standardy i praktyki. Przykładem stworzonych regulacji jest IATA Dangerous Goods Regulations, które dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych.

 

 1. Wspieranie innowacji i technologii: IATA współpracuje z różnymi podmiotami branżowymi w zakresie wprowadzania innowacji i nowych technologii. Przykłady obejmują rozwój cyfrowych usług lotniczych, takich jak e-bilety, e-pasaporty, i ulepszanie procesów check-in.

 

 1. Szkolenia i rozwój: IATA prowadzi szeroki zakres programów szkoleniowych i certyfikacyjnych dla pracowników branży lotniczej. Szkolenia te obejmują różnorodne dziedziny, od operacji lotniczych po zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem.

 

 1. Ulepszanie standardów bezpieczeństwa: IATA nieustannie pracuje nad poprawą standardów bezpieczeństwa w lotnictwie. Realizuje to poprzez różne audyty i programy, takie jak IATA Operational Safety Audit (IOSA) i IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO).

 

 1. Zarządzanie kryzysowe: W przypadkach kryzysów, takich jak pandemia COVID-19, IATA odgrywała kluczową rolę w koordynowaniu globalnych wysiłków branży lotniczej, współpracując z rządami i innymi organizacjami w celu opracowania skutecznych strategii reagowania i odbudowy.

Podsumowanie

IATA jest światową organizacją handlową z siedzibą w Genewie, która ma ogromny wpływ na działanie globalnej sieci transportu lotniczego. Wprowadzone przez nią kodowanie lotnisk i linii lotniczych pozwoliło znacznie uprościć procedury przewozowe towarów i osób. Działalność stowarzyszenia od lat kształtuje i reguluje transport lotniczy, nieustannie dążąc do jego rozwoju.

Centralny Port Komunikacyjny. Wizualizacja CPK dostępna na stronie portu: terminal pasażerski z sąsiadującymi budynkami bardzo dobrze skomunikowany z widoczną w oddali Warszawą.

Centralny Port Komunikacyjny CPK – jakie ma znaczenie dla polskiej branży TSL

Polska jest bardzo ważnym punktem na transportowej i logistycznej mapie Europy. Polscy kierowcy obsługują największą część międzynarodowych połączeń transportowych. W Polsce funkcjonuje największy nadbałtycki port morski z terminalem głębokowodnym. Granice Polski stanowią wschodnią granicę Unii Europejskiej, co jest istotne zarówno dla transportu drogowego, jak i transportu kolejowego. Polska stanowi początkowy (lub końcowy, zależnie od punktu widzenia) przystanek na Nowym Jedwabnym Szlaku. Jest jednak jeden obszar branży TSL, w którym Polska nie odgrywa kluczowej międzynarodowej roli: strategiczny transport lotniczy. Wiele wskazuje jednak na to, że ten stan ulegnie zmianie, a razem z nim w znacznym stopniu rozwiną się pokrewne gałęzie transportu. Przyczyni się do tego jedna inwestycja: Centralny Port Komunikacyjny.

Czytaj całość

Transportowe Case Study

Ponadnormatywny transport lotniczy: dlaczego przepływ informacji w transporcie jest tak ważny?

Jeśli transport lotniczy jest wymagającą gałęzią transportu, to ponadnormatywny transport lotniczy tylko przyczynia się do prawdziwości tego twierdzenia. Transport ponadnormatywny wymaga specjalnych przygotowań, sprawnego przepływu informacji i wcześniejszego zaplanowania całego procesu. Gdy połączy się go ze skomplikowaniem i restrykcjami transportu lotniczego, powstaje mieszanka wybuchowa… Albo wyśmienite case study! O zleceniu, które zmieniło jego podejście do pracy w spedycji opowiada Marcin Samot.

Czytaj całość

Import paneli fotowoltaicznych z Chin. Panele rozstawione na specjalnych podporach w ramach elektrowni słonecznej dużej mocy.

Import paneli fotowoltaicznych z Chin – ostatnie chwile na dopłaty z rządowego programu!

Już tylko do 18.12.2020 można składać wnioski w ramach programu Mój Prąd! Jest to niesłychana gratka dla wszystkich, którzy chcą oszczędzić na energii, a przy tym zadbać o środowisko. Program Mój Prąd pozwala uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 50% (ale nie więcej niż 5000 PLN) na instalację mikroinstalacji fotowoltaicznych. Z taką perspektywą bardzo perspektywiczny stał się import paneli fotowoltaicznych z Chin – państwa, które w 2018 roku osiągnęło 30 GW nadwyżki ekologicznego prądu. Ten wynik (wyższy od europejskiego zapotrzebowania o 23 GW!) oznacza korzystne ceny dla europejskich importerów.

Czytaj całość

Transport otniczy pandemia. Ładunek w trakcie pakowania do luku bagażowego samolotu pasażerskiego.

Jak Covid-19 wpłynął na rynek transportu lotniczego? Rozmowa ze spedytorami

Pandemia koronawirusa wpłynęła na życie chyba każdego człowieka na ziemi. Wiele biznesów upadło, mnóstwo ludzi straciło pracę. Są jednak branże, które nie dadzą się jednoznacznie zakwalifikować jako ofiary albo beneficjenci ogólnoświatowego kryzysu. Branża transportowa należy do tej dziwnej kategorii, która jednocześnie i przechodziła zastój, i była oblegana jak jeszcze nigdy. Jedną z bardziej dotkniętych gałęzi jest transport lotniczy. Właśnie dlatego zapytaliśmy trzech spedytorów: Marcina Samota, Łukasza Podlewskiego i Patryka Pawlika o to, jak ma się transport lotniczy po pandemii (a przynajmniej jej pierwszym okresie).

Czytaj całość

Czartek Samolotu Transportowego Rozładunek Niedużego Wyczarterowanego Samolotu Transportowego Na Płycie Lotniska.

Czarter Samolotu Transportowego – Spedycja Lotnicza Warszawa, Transporty Cargo

Transporty lotnicze zazwyczaj odbywają się na zasadzie doładunku. Wynika to z powszechności kursowania samolotów liniowych. Ich luki bagażowe często nie są do końca wypełniane przez bagaże podróżnych, a pusta przestrzeń nie generuje zysków. Z tego powodu linie lotnicze chętnie udostępniają przestrzeń ładunkową do transportu towarów. Takie rozwiązanie prezentuje wiele korzyści, ale też kilka niedogodności. Przykładową niedogodnością jest trudność transportu ładunków zajmujących dużą przestrzeń bądź wymagających szybkiej wysyłki. W sytuacjach, gdy klient musi przewieźć coś wartościowego drogą lotniczą szybko, stosuje się bezpośrednie połączenia cargo. Gdy jednak nie ma ustalonych połączeń towarowych między danymi portami lotniczymi, pozostaje czarter samolotu transportowego.

Czytaj całość

Transport Lotniczy z Chin Shanghai - Warszawa

Transport Lotniczy z Chin do Polski – regularne połączenia lotnicze z Szanghaju

Udostępniamy Państwu gotowe rozwiązanie na transport lotniczy z Chin do Polski. Dzięki naszym kontaktom z agentami z World Cargo Aliance [WCA] – międzynarodowej sieci agentów spedycyjnych uzyskaliśmy dostęp do przestrzeni ładunkowej wyczarterowanego samolotu Boeing B767-300F. Loty odbywają się regularnie 2 razy w tygodniu. Transportowany towar musi być dostarczony do magazynu w Szanghaju 24 h przed planowanym wylotem. Towar musi być także odprawiony, dlatego prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem w celu zaangażowania w proces agentów celnych w Chinach.

Docelowo przewidujemy de-konsolidację w magazynie w Markach k. Warszawy z możliwością dostawy wprost pod wskazany przez Państwo adres [usługa door-to-door].

Czytaj całość

Podaż maleje, rośnie popyt – czy przez koronawirus transport lotniczy do Chin ulegnie przeciążeniu?

Pod koniec grudnia służby sanitarne rozpoznały nowego wirusa: 2019-nCoV. Jest to nieznany wcześniej koronawirus, który od samego pojawienia się spowodował epidemię. Charakteryzuje się wysoką zaraźliwością i śmiertelnością na poziomie 5%. Ze względu na niesamowicie szybkie rozprzestrzenianie i brak szczepionek oraz skutecznego leczenia, władze chińskie wprowadziły specjalne środki zaradcze. Wuhan, główne ognisko epidemii, jest odcięte od świata. Wybuch epidemii zbiegł się z obchodami Święta Wiosny, chińskiego nowego roku – okresu, w którym Chińczycy odwiedzają swoich krewnych. By ograniczyć rozszerzanie się epidemii, rząd ChRL wydłużył okres wolny od pracy. To spowodowało paraliż produkcyjny i komunikacyjny. Sytuację pogorszyły również coraz to nowsze doniesienia o liniach lotniczych zawieszających połączenia z Chinami. Transport lotniczy do Chin jeszcze nigdy nie był tak utrudniony. W artykule terminy najbliższych transportów!

Czytaj całość

Transport międzynarodowy – o rosnącym popycie na spedycję lotniczą, morską, drogową i kolejową

Transport międzynarodowy – o rosnącym popycie na spedycję lotniczą, morską, drogową i kolejową

Proces globalizacyjny z roku na rok rozszerza się. Przejawia się w coraz większej zależności, współpracy i kooperacji wielu różnych państw w zakresie każdej ze sfer życia. Kraje z całego świata integrują się, zacierają między sobą granice, co także sprzyja wymianie handlowej. Dzięki temu obecnie transport międzynarodowy znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Jakie rodzaje przewozów są preferowane w przewozie międzynarodowym? Czym kierować się, zlecając zagraniczny fracht towarów?

Czytaj całość

ładunki z transportem drobnicowym

Transport drobnicowy – spedycja ładunków drobnicowych

Transport drobnicowy to, jak sama nazwa wskazuje, transport skupiony na przesyle towarów o niewielkich gabarytach. Ładunek zazwyczaj nie jest wystarczający do wypełnienia całego kontenera lub pojazdu dedykowanego. Z tego względu powszechna jest praktyka łączenia go w jedną przesyłkę. Transport drobnicowy można porównać do podróży autobusem. Pasażer dotrze do miejsca postoju, jednak po drodze autobus zatrzyma się kilka razy tak by inne osoby mogły do niego wsiąść lub z niego wysiąść. Tak właśnie podróżują towary drobnicowe, zanim trafią do odbiorcy przesyłek.

Czytaj całość

Transport z USA Morski i Lotniczy Ceny i Czas

Transport z USA – poznaj ceny oraz czas frachtu morskiego i lotniczego z USA

Stany Zjednoczone Ameryki jako największa gospodarka świata widnieje na samym szczycie listy zarówno w imporcie, jak i eksporcie towarów z i do Unii Europejskiej. Z USA do Polski transportuje się głównie samochody, maszyny przemysłowe, paliwa, urządzenia optyczne i medyczne oraz leki. Poniżej postaramy się przybliżyć zagadnienia związane z procesem logistycznym towarzyszącym importowi towarów ze Stanów Zjednoczonych.

Czytaj całość

Cargo Aliance, czyli rozwój sieci agencyjnych w pigułce. Rola w transporcie morskim i lotniczym

Międzynarodowe sieci agentów spedycyjnych tzw. Cargo Alliance są rozwiązaniem znanym na rynku transportu międzynarodowego od wielu lat natomiast ich rozwój w ostatnich latach znacznie przyspieszył. Sieci zrzeszają agentów z całego świata w jeden zespół, a popularność tego rozwiązania wynika z tego, że dzięki przynależności do sieci można rywalizować od razu z największymi graczami na rynku. To umożliwia małym i średnim firmom otwarcie się na świat. Większość aliansów transportowych posiada także zabezpieczenia gwarantujące wypłatę świadczeń w przypadku nierozliczenia się dwóch członków danego „aliansu”. Przynależność przydaje się szczególnie przy organizacji wymagających dostaw, jak transport lotniczy Cargo.

Czytaj całość

Transport Międzynarodowy Połączenia

Spedycja w transporcie międzynarodowym. Rola spedycji w transporcie międzynarodowym

Transport międzynarodowy jest gałęzią transportu, którą można realizować na wiele sposobów. Podczas gdy lokalne transporty z oszczędności i braku konieczności stosowania skomplikowanych rozwiązań zazwyczaj realizowane są transportem drogowym, transporty międzynarodowe mogą odbywać się czterema metodami: drogową, kolejową, morską i lotniczą. Spedycja w transporcie międzynarodowym pozwala na sprawną organizację procesów, które niosą ze sobą więcej niż tylko zysk.

Czytaj całość

BBA Transport System Import z Chin

Import z Chin – co i jak najczęściej sprowadzamy? Transport morski, lotniczy i kolejowy z Chin

Transport z Chin jest jedną z większych gałęzi w transporcie międzynarodowym. Chiny są ogromnym rynkiem z dużym potencjałem wzrostu, co oznacza stale rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi oraz towarzyszącą temu większą produkcję. Przekłada się to na gigantyczne zyski Chin z handlu zagranicznego. Obroty handlowe Chińskiej Republiki Ludowej wynosiły w 2014 roku 4306 mld dolarów, z czego aż 2343 mld dolarów wart był sam eksport. Nie dziwi więc, że import z Chin jest bardzo dochodową dziedziną działalności przedsiębiorców tak na świecie, jak i w Polsce.

Czytaj całość

Transport lotniczy wartościowych urządzeń geologicznych z USA do Polski

Pod koniec 2018 roku otrzymaliśmy zapytanie o możliwość transportu urządzeń pomiarowych ze stanów zjednoczonych do Świnoujścia. Nasz Key Account Manager – Mateusz Myszyński rozpoczął pracę z Klientem nad tym zleceniem. Aby właściwie wycenić i przeprowadzić fracht należało przede wszystkim poznać pełną specyfikę przewożonego towaru.

Czytaj całość

BBA Transport System Kontener z Chin

Jak przewieźć kontener z Chin do Polski?

Na całym świecie jednym z największych partnerów handlowych Polski jest Chińska Republika Ludowa. W 2017 roku z Chin sprowadziliśmy towary o wartości prawie 30 mld USD, a eksportowaliśmy o łącznej wartości nieco ponad 2 mld USD. Oznacza to gigantyczny deficyt import-eksport, ale również pokazuje ogromne zainteresowanie sprowadzaniem towarów z Chin. Na szczęście w obu przypadkach do transportu wykorzystuje się przeważnie to samo narzędzie. Jak sprowadzić kontener z Chin?
Czytaj całość

IATA

BBA Transport System nowym członkiem IATA

BBA Transport System dba o najwyższą jakość swoich usług oraz o bezpieczeństwo i satysfakcję swoich Klientów. Właśnie dlatego zrzeszamy się w organizacjach dających nam realną przewagę na rynku spedycji. Cztery lata temu dołączyliśmy do WCA, w ciągu ostatniego roku do Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Teraz jesteśmy także członkami IATA.

Czytaj całość

Międzynarodowy Transport Lotniczy

Międzynarodowy transport lotniczy – wady i zalety

Niedawno w jednym z naszych wpisów poruszaliśmy temat transportu lotniczego na przykładzie transportu chłodziarek z USA do Polski. Był to konkretny przykład, w którym skupialiśmy się na czynniku komplikującym planowanie transportu, czyli różnicy czasu. W jakich innych okolicznościach sprawdza się międzynarodowy transport lotniczy? Jakie są jego wady i zalety?

Czytaj całość

Transport lotniczy chłodziarek z USA do Polski. CASE STUDY

Przesyłki lotnicze z USA stanowią ciekawy przypadek z kilku względów. Jednym z nich jest chociażby różnica czasu. W opisach case studies BBA Transport System dzielimy się naszymi najciekawszymi realizacjami, najbardziej wymagającymi zleceniami i opracowanymi przez nas rozwiązaniami. Opisywany tutaj przypadek wymagał od nas… chłodnej kalkulacji.

Czytaj całość

Optymalizacja kosztów lokalnych w transporcie lotniczym

Branża transportu lotniczego jest jedną z najbardziej ekscytujących i chyba najbardziej wymagających gałęzi przemysłu w gospodarce światowej. Wymaga ona wyrafinowanej logistyki i musi spełniać rygorystyczne wymagania kontroli i obsługi klienta. Fracht lotniczy jest odpowiedni dla różnych rodzajów towarów – przede wszystkim dla tych, które mają być dostarczone szybko i sprawnie. W BBA Transport System najczęściej organizowany jest: transport elektroniki, transport leków, transport silników, transport spożywczy oraz transport materiałów niebezpiecznych DGR.

Czytaj całość

Transport lotniczy w 2018 roku. Czy wzrost popytu się utrzyma?

Fracht lotniczy to wymagająca gałąź rynku, nie tylko jeśli mamy na myśli transport lotniczy w Polsce. W ciągu ostatnich kilku lat w sektorze frachtów lotniczych odnotowano znaczący wzrost – zwłaszcza rok 2016 okazał się być bardzo korzystny. Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) potwierdziło w swoim komunikacie prasowym, że „zapotrzebowanie, mierzone w tonokilometrach (FTK), wzrosło o 3,8% w 2016 r. w porównaniu z rokiem 2015”, a Europa, stanowiła prawie połowę całkowitego rocznego wzrostu dla transportu lotniczego.

Czytaj całość