Transport chłodniczy i przewóz mrożonek – zadbaj o odpowiednie warunki!

Transport mrożonek to duże wyzwanie logistyczne. Głębokie mrożenie  pozwala na wydłużenie świeżości produktów spożywczych i zachowanie 70-90% witamin i mikroelementów. Dzięki nowym technologiom głęboko mrożone produkty takie jak owoce, warzywa, czy mięso są na tyle dobrej jakości, że używają ich profesjonalne kuchnie.

Transport mrożonek – co trzeba o nim wiedzieć?

Mrożonki i produkty chłodnicze przewozi się wykorzystując infrastrukturę drogową. Transport drogowy jest najbardziej funkcjonalny i pozwala na sprawną organizację łańcucha dostaw. Daje też pewność co do odpowiednich warunków, w jakich będą przewożone produkty mrożone. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Transport mrożonek to wyzwanie logistyczne – wymaga dobrego planowania i precyzji działania, na każdym etapie łańcuch logistycznego. Należy zadbać o produkt w trakcie załadunku, podczas jego przewozu, aż do dostawy do odbiorcy: sklepu, hurtownika czy restauracji. Najważniejszy aspekt to sposób przechowywania i transportu, ze specjalnym uwzględnieniem stałej temperatury. Mrożonkom oczywiście nie służą jej wahania. Warunki transportu mrożonek regulują dyrektywa nr 89/108/EWG i umowa ATP.

Skontaktuj się z ekspertem!

Transport chłodniczy i regulacje prawne

Transport chłodniczy i przewóz mrożonek
Transport chłodniczy i przewóz mrożonek

Transport mrożonek to wymagający proces określony konkretnymi kryteriami, aby dostarczyć towar bez uszczerbku.  W tym celu Rada Europy razem z Parlamentem Europejskim przyjęła Dyrektywę nr 89/108/EWG. Pozwoliło to na  weryfikację przepisów handlu artykułami mrożonymi w całej Unii Europejskiej. Dotyczy ona głęboko mrożonych artykułów spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które poddano właściwemu procesowi zamrażania (głębokiemu mrożeniu).

Tutaj można zapoznać się z jej treścią: DYREKTYWA EWG

Transport mrożonek – jaka powinna być odpowiednia temperatura?

Transport Mrożonek

Zgodnie z wytycznymi temperatura głębokiego mrożenia musi być stabilna. Powinna wynosić -18ºC lub mniej, z możliwymi krótkotrwałymi wahaniami temperatury podczas transportu, nie większymi jednak niż 3ºC. Jednocześnie przy każdym otwarciu naczepy należy udokumentować odczyt temperatury.

Dyrektywa nie określa dokładnie czasu, w jakim powinno się zamrozić produkty spożywcze.  Stwierdza jedynie, że ma się ono zakończyć tak szybko, jak to możliwe. Praktycznie oznacza to, iż proces zamrażania może zakończyć się przed osiągnięciem w rdzeniu produktu temperatury -18 ºC. Oznacza to, że wyrównanie temperatury nastąpi później – podczas okresu stabilizacji termicznej. Pojedyncze kraje Unii Europejskiej wymagają, aby w przypadku zamrażania żywności porcjowanej na małe kawałki (np. steków) temperatura -18ºC w rdzeniu osiągana była w czasie krótszym niż 1 godzina. W przypadku zamrażania większych kawałków żywności, przykładowo drobiu, żądaną temperaturę w rdzeniu należy osiągać w czasie 2-6 godzin. W kwestii dużych opakowań (zawierających np. mięso z kością) czas ten ma wynosić 24 godziny.

Dokładne przepisy dotyczące przewozu produktów mrożonych

Transport mrożonek podlega dokładnym regulacjom. Wymagania dotyczące monitorowania w czasie transportu głęboko mrożonych produktów spożywczych określa Dyrektywa Komisji Wspólnot Europejskich nr 92/1/EWG. Zgodnie z jej treścią, mrożonki należy przewozić z wykorzystaniem urządzeń monitorujących.

Kontrola temperatury powietrza musi odbywać się regularnie i w częstych odstępach czasu. Otrzymane pomiary należy opisać datą i przechowywać minimalnie jeden rok lub dłużej (w zależności od rodzaju transportowanej żywności). Pomimo funkcjonowania dyrektywy, w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej możliwe są odstępstwa od tych wymagań. Takim wyjątkiem są na przykład komory chłodnicze o pojemności mniejszej niż 10 m3. Jeśli są przeznaczone do składowania zapasów w placówkach sprzedaży detalicznej, według przepisów można mierzyć temperaturę widocznym termometrem.

Transport chłodniczy
Transport chłodniczy

Aby zapewnić odpowiednie warunki transportu żywności mrożonej, pod przewodnictwem ustalono ATP, czyli.  Umowa „Międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów spożywczych i specjalnych środkach transportu do tych przewozów” (ATP), została zawarta pod przewodnictwem ONZ. Zgodnie z pierwszym artykułem wspomnianej umowy ATP, przy wykonywaniu międzynarodowych transportów szybkopsujących się artykułów żywnościowych niezbędne jest stosowanie izotermicznych środków transportu, lodowni, chłodni i ogrzewanych środków transportu, które odpowiadają określeniom i wymaganiom podanym w umowie ATP.

Treść umowy ATP można przeczytać tutaj: Umowa ATP

Wybierz doświadczonego spedytora!

Spedytorzy pracujący w BBA Transport System mają doświadczenie w transporcie chłodniczym. Zwracamy szczególną uwagę na wszystkie powyższe wytyczne, aby realizowany dla klientów transport produktów mrożonych przebiegał w prawidłowych warunkach i na najwyższym poziomie.

SZYBKI KONTAKT

KONTAKT ZE SPEDYTOREM
Pn. - Pt. 8:00 - 16:30

 

Powiązane artykuły