Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP) i transport leków oraz produktów farmaceutycznych

Transport leków to sprawa prosta tylko w teorii. W praktyce, droga produktów farmaceutycznych od producenta aż do apteki to tak naprawdę wyzwanie logistyczne. Głównie ze względu na restrykcyjne regulacje prawne. Dobra Praktyka Dystrybucyjna, czyli GDP, to zbiór ustawowych wymogów, który gwarantuje bezpieczne przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie i przewóz leków. Stosowanie GDP ma zapewnić, że przez całą drogę produktu leczniczego, od wytwórcy do apteki, zachowana będzie jego jakość i niezmienność oraz że będzie on pochodził z legalnego źródła dostawy.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna – co trzeba o niej wiedzieć?

Przestrzeganie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej należy do obowiązków przedsiębiorstwa uczestniczącego w łańcuchu dostaw produktów leczniczych na terytorium Polski i Unii Europejskiej. Praktyka dotyczy zaś bezpiecznego przyjmowania, transportowania, przechowywania i wydawania produktów leczniczych.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna
GDP, Czyli Dobra Praktyka Dystrybucyjna

Zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) opracowano na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego (2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011). Dystrybutorzy produktów farmaceutycznych muszą dostosować swoją działalność do tych wymogów. W związku z tym Dobra Praktyka Dystrybucyjna (Good Distribution Practice – GDP) w Polsce ma dokładne wytyczne. Określa je rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2016 r.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna w transporcie – wyzwanie dla spedytora

Wdrażanie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej polega na przygotowaniu procedur i wymagań. Dotyczą one przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż hurtową lub zajmują się transportem produktów leczniczych, w oparciu o wytyczne ISO 9001, GMP oraz Ustawę o Prawie Farmaceutycznym. Firma posiadająca certyfikat GDP zapewnia integralność systemów zarządzania jakością w całym łańcuchu dostaw. Począwszy od dostawy surowców do fabryk, aż po końcową wysyłkę gotowych leków do użytkowników.

Ciekawostka:

Dobra Praktyka Dystrybucyjna dotyczy jedynie farmaceutyków… dla ludzi. To znaczy, że nie obejmuje produktów weterynaryjnych.

W przypadku naruszenia wytycznych, przewoźnik może spotkać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. By ułatwić przestrzeganie procedur, środki transportu przystosowane do przewozów w ramach GDP dysponują specjalnymi instalacjami umożliwiającymi stały monitoring warunków, w jakich znajduje się przesyłka.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna – środki transportu

Dobra Praktyka Dystrybucyjna
Kontener Chłodniczy Wykorzystywany w GDP – Dobra Praktyka Dystrybucyjna

Zgodnie z zapisami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, środki farmaceutyczne przewozi się tylko specjalnie przygotowanymi do tego środkami transportu. Zależnie od gałęzi transportu, którą wybierze się do realizacji zlecenia, można przewozić farmaceutyki na dwa sposoby: kontenerami chłodniczymi (typu reefer) lub samochodami-chłodniami. Kontenery chłodnicze służą do transportu towarów w temperaturze kontrolowanej (w zakresie od -35ºC do +30ºC) i powszechnie używa się ich w transporcie morskim oraz lotniczym. Sprawdzają się również w transporcie intermodalnym (zwłaszcza kontenery morskie), dlatego stosowane są zazwyczaj do transportów długodystansowych.

Samochody-chłodnie działają na tej samej zasadzie, co kontenery chłodnicze. Używane są głównie do transportu farmaceutyków na małe odległości (np. z hurtowni do apteki) bądź gdy przesyłka nie jest duża. Wyposażone są w aparaturę monitorującą warunki w ładowni – jest to bardzo ważne, gdyż nawet najdrobniejsze odchylenie od przepisowej normy może skutkować utylizacją całego ładunku na koszt przewoźnika.

Ciekawych informacji na ten temat można dowiedzieć się od naszego eksperta, Kamila Koraba, z wywiadu udzielonego po wykładzie z cyklu Akademia Spedytora.

Mamy certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP)

Dobra Praktyka Dystrybucyjna Certyfikat
Dobra Praktyka Dystrybucyjna Certyfikat

Regularnie wykonujemy transport leków na terenie Europy i realizujemy standard GDP podczas transportów farmaceutyków. Realizujemy również politykę jakości wg norm ISO 9001:2015 i GDP oraz należymy do globalnej sieci logistycznej WCA. Wszyscy pracownicy BBA Transport System odbyli szczegółowe szkolenie w zakresie wymagań i zasad postępowania, jakie narzuca Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP/DPD). W 2017 roku BBA Transport System przeszło proces certyfikacji, który jest systematycznie odnawiany. Dzięki temu stało się pełnoprawnym posiadaczem Certyfikatu z zakresu GDP. Szczycimy się zaufaniem Klientów prowadzącym do regularnej organizacji przewozów farmaceutyków. Nie postrzegamy Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej jako miły dodatek do reszty certyfikatów. Dla nas przestrzeganie GDP jest koniecznością, bez której nie da się zapewnić Klientowi najwyższej jakości usługi.

Certyfikat GDP jest dla nas szczególnie ważny, gdyż stanowi ukoronowanie starań i jawną manifestację zaufania organizacji certyfikującej do spedytora. Certyfikacja jest dla nas formą widomego zapewnienia Klienta, że dbamy o transporty, mamy kompetencje pozwalające organizować wymagające przewozy oraz działamy według ściśle określonych norm, będących gwarantem jakości usługi.

Maciej Ostrowski, BBA Transport System

Zapytania o ofertę na transport farmaceutyków zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej prosimy kierować do:

SZYBKI KONTAKT

KONTAKT ZE SPEDYTOREM
Pn. - Pt. 8:00 - 16:30

Powiązane artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użycz tych znaczników HTML tagów i atrybutów:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

20 + trzynaście =